telemator n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Telemator ® PowerPoint Presentation
Download Presentation
Telemator ®

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Telemator ® - PowerPoint PPT Presentation


 • 344 Views
 • Uploaded on

Mjukvara för dokumentation av kabelnätverk. Telemator ®. Klicka PageDown eller musklick. 1 / 43. Telemator. Mjukvara för registrering och administration av : Enledare, par- och patchpanel baserade nätverk Koppar-, fiber- och transportnätverk Små och stora inom- och utomhusnätverk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Telemator ®' - chelsea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
telemator
Mjukvara för dokumentationav kabelnätverkTelemator®

Klicka PageDown eller musklick

www.mxdata.no

1 / 43

telemator1
Telemator

Mjukvara för registrering och administration av :

 • Enledare, par- och patchpanel baserade nätverk
 • Koppar-, fiber- och transportnätverk
 • Små och stora inom- och utomhusnätverk
 • I båda projektering, installation och drift fasen

www.mxdata.no

2

telemator i alla faser

Telemator

Ett gemensamt minne

Projektering

Ekonomi

Installation

Uthyrning

Drift

Telemator i alla faser

www.mxdata.no

3

telemator i en organisation
Telemator i en organisation
 • Det är viktig att få till ett samspel i organisationen, i förhållande till arbetsuppgifter, registrerad information och kund.
 • Telemator er ett centralt kugghjul i detta

Organisation

Kund

Telemator

Registrerad information

Arbets uppgifter

www.mxdata.no

telemator det sammanbindande ledet
Telemator – det sammanbindande ledet

Telemator

Management system 2

Management system 3

Kopparkabel

Management system 1

Fiberkabel

Telemator representerar ”referenspunkten” mot alla system, och utvecklar arbetsorder vad gäller förbindelser och programmering i dom olika systemen

www.mxdata.no

5

telemator omfattar fyra moduler
Telemator omfattar fyra moduler

ElektroPartner

CAD

Ritnings-

program

Kabelkarta

GIS

Andra

Projektingsmodul

Kanalisationmodul

Telemator

Grundmodul

Nätdiagrammodul

www.mxdata.no

6

grundmodulen r o ppbyggd av 5 huvudkartotek
Grundmodulen är oppbyggd av 5 huvudkartotek
 • Punkt kartotek
 • Utrustning kartotek
 • Kabel kartotek
 • Förbindelse kartotek
 • Kund kartotek

www.mxdata.no

7

punkt kartotek
Punktkartotek

I Punkt kartoteket kan man registreraalla typer fasta punkter som:

 • Utrustningsrum, kommunikationsrum, noder och sajter
 • Brunnar (fiber och koppar)
 • Fiberskarvar
 • Kundanslutning
 • Fördelare (både inom- och utomhus)
 • Arbetsplatskontakter

www.mxdata.no

8

punkt kartotek1
Punkt kartotek

www.mxdata.no

utrustning kartotek 1 av 2
Utrustningkartotek (1 av 2)
 • Registrera alla olika typerutrustning som:
   • Centralutrustning
   • Transportutrustning
   • Kund utrustning

www.mxdata.no

exempe l p centralutrustning
Exempel på centralutrustning
 • Telefoncentral
 • Callingcentral
 • Minimaskiner
 • Server
 • Brandcentral
 • Alarmcentral

www.mxdata.no

11

exemp e l p kund utrustning
Exempel på kund utrustning
 • Kund svitsj
 • Telefonset
 • Callingset
 • Personlig dator
 • Telefax
 • Printer
 • Signalsändare

www.mxdata.no

12

exempe l p transmissions utrustning
Multiplexare

Högre orden multiplexare

Submultiplexare

Modem

Bärande frekvens utrustning(CF)

Fibertermineringsutrustning

Radiolinjeutrustning

Digitala kryss kopplingar

Drop insert

HUB

Routingutrustning

Switchingutrustning

Satellit förbindelser

SDH net

PDH net

ATM net

Frame Relay net

Exempel på transmissionsutrustning

www.mxdata.no

13

utrustning kartotek 2 av 2
Utrustningkartotek (2 av 2)

Fyra nivåer andvänds för att registrera alla sorters utrustning:

Nivå 1 – generell information

Nivå 2 – kretskort

Nivå 3 – kretskortsutgångar

Nivå 4 – kopplingar med signal på utgångarna

www.mxdata.no

14

utrustning kartotek
Utrustning kartotek

www.mxdata.no

kabel kartotek
Kabelkartotek

I Kabelkartoteken kan du registrera olika typer av kablar:

 • Kopparkablar baserade på par
 • Kopparkablar baserade på enledare (coax)
 • Fiberkablar

I Kabelkartoteken kan man terminera kabeländar i utrustning, fördelare, kontakter eller patch panel

www.mxdata.no

16

kabel kartotek1
Kabel kartotek

www.mxdata.no

f rbindelse kartotek
Förbindelsekartotek

Alla förbindelser i nätet registreras i Förbindelse kartoteket.

En förbindelse kan också kallas linje, samband, signalväg eller loop. Exempel på förbindelser:

 • Telefonförbindelse
 • Dataförbindelse
 • 622 Mb SDH förbindelse
 • 155 Mb ATM förbindelse

www.mxdata.no

18

kund kartotek
Kundkartotek

I Kund kartoteken registreras alla kunder med tillhörande förbindelser.

En kund kan vara :

 • En anställd
 • En kund som hyr förbindelser
 • En tjänst inom din verksamhet, t.ex. ett kontroll- center

www.mxdata.no

20

kund kartotek1
Kund kartotek

www.mxdata.no

ruting av f rbindelser
Ruting av förbindelser
 • Ett annat ord för ruting är kryssning
 • Du kan ruta en förbindelse på tre olika sätt:
  • Helautomatisk från en utrustning eller en fördelare till en annan utrustning eller fördelare
  • Helautomatisk i en kabel. Telemator letar upp det första lediga paret som är felfritt
  • Manuell ruting på valt par och kabel

www.mxdata.no

22

dom tre mest anv nda utskrifterna 1 av 2
Dom tre mest använda utskrifterna(1 av 2)
 • Installatören kan använda:
  • Ett ”Förbindelses kort” när en förbindelse skall kopplas, eller
  • Ett ”Grafisk förbindelse kort” används för att visa hur dom olika kopplingarna skall utföras i olika fördelare som förbindelsen går genom
  • Ett ”Kryss kort” när man ska kryssa många förbindelser i samma skåp
  • Ett ”Punkt kort” för att terminera många kablar i et skåp
 • Det är också andra utskriftsmöjligheter för olika ändamål.

www.mxdata.no

23

n tdiagram modulen
Nätdiagram modulen
 • Skriver automatiskt en grafisk översikt av nätverket baserad på information registrerad i Grundmodulen och visar :
   • Utrustning
   • Fördelare
   • Kablar
   • Kabelskarvar
  • Valfri skrivning till printer eller plotterark

www.mxdata.no

24

n ttdiagram
Nättdiagram

www.mxdata.no

slide26

Nätdiagram

med skarv visning

www.mxdata.no

projektmodul 1 of 3
Projektmodul (1 of 3)
 • Producerar dokumentation/produktionssupport och databas för drift av strukturerade nätverk för små och stora kontor byggnader på några få minuter
  • Detta är mycket arbetsbesparande, och kräver minimalt med kunnande om konstruktion och olika standarder för strukturerade kabelnät
  • Projektmodulen har i dag inbyggt standarden för

OE Combinett, AT&T Systimax (tidligare kallad Universal nät) samt Statsbygg

www.mxdata.no

27

projektmodul 2 of 3
Projektmodul (2 of 3)
 • Projektmodulen upprättar :
  • alla byggnadsfördelare (BD), våningsfördelare (FD) och arbetsplatskontakter med namn, riktig storlek, typ etc.
  • alla kablar med namn, typ etc. riktigt terminerade i båda ändarna
  • koppar- och fiberkabel till varje arbetsplatskontakt (telefon, calling och data)
  • Kabel och förbindelser till offentligt nät och möjlighet för att andvända gränssnittskåp
  • Ruting av förbindelser i kablar beroende på vald standard
  • Kan returnera kabel- och fördelarnamn tilbaks till en byggritning i CAD programmet ElectroPartner

www.mxdata.no

28

v ningsbeskrivning
Våningsbeskrivning

www.mxdata.no

30

projektmodul 3 of 3
Projektmodul (3 of 3)
 • Utskrifter :
  • Underlag för att producera märklappar och skyltar
  • Färdigkalkylerade nätverk
  • Beställingslista för material av olika typer
  • Anläggsunderlag för koppling av nätverket

www.mxdata.no

31

kanalisationsmodul
Kanalisationsmodul
 • Registrering av schakter och liknande, som kan innehålla rör och rör i rör.
 • Kablar kan placeras direkt i schakt, rör eller rör i rör
 • Kanalisation i dom flesta digitala kabelkartor (GIS) kan kopplas mot Telemator
 • När du väljer en kanalisation på kartan kommer Telemator att visa kablar och rör i schakten. Förbindelser och kopplingar kan också lätt visas

www.mxdata.no

32

funktionalitet i sammanhang med fibern t
Funktionalitet i sammanhang med fibernät
 • Varje fiber i kabeln kan visas
 • Svetsing av fiber i skarvar
 • Skarvschema med färger
 • Registrering av fiberbrunnar og skåp med kablar som är skarvade eller i slinga
 • När manuell ruting används, hittar Telemator alla fibrer som är sammanskarvade i samma strekning
 • Utskrifter som förenklar analyser av testrapporter

www.mxdata.no

33

funktionalitet i sammanhang med transportn t
Funktionalitet i sammanhang med transportnät
 • Kund (access) och stamnät förbindelser
 • Tidsluckor och kanaler
 • Digitala kroskopplingar
 • Trådlösa förbindelser på radio [förbindelser] utrustning
 • Patching mellan utrustning och patchpaneler i

sajter och annat

 • Både när- och fjärr- ändar visas i ett ”transmission-hopp” i samma skjärmbild
 • Möjligheter för att definera relationer mellan kund- (access-) och överordnat (stam-) sida i utrustning

www.mxdata.no

34

arbetsbesparande funktioner
Arbetsbesparande funktioner
 • ”Ny kopia” funktionen genererar en eller flera lika element i en operation baserad på tidigare registreringar
 • Upprätta bibliotek som innehåller mallar för utrustning
 • Ruting av många förbindelser i en eller flera kablar i en operation
 • Terminering av flera kablar i en fördelare i en operation
 • Förändring av namn på många punkter, utrustning, kablar eller förbindelser i en operation

www.mxdata.no

36

36

databasen
Databasen
 • Relationsdatabasen CodeBase
 • Microsoft Visual FoxPro (dBase) filformat (en av dom mest andvända)
 • Filformatet är inte tilfälligt valt, då det ger en god plattform med tanke på fleksibilitet
 • Alla som arbetar i nätet skal kunna använda samma dokumentasjon och verktyg. Detta kräver att det skal vara enkelt att t.ex ”ta med sig ett nätverk” ut i fält i form av en databas på bärbar dator (PC) utrustning.
 • Möjlighet att läsa data direkt från många olika

dator (PC) verktyg

 • Kräver nästan ingen administration
 • Möjlighet för flerbrukare med olika brukarnivå, läs/läs+skriv

www.mxdata.no

37

slide37
Kurs
 • Kurser hållas i kundernas lokaler
 • Öppna kurser hålls i Oslo eller Stockholm, och är annonserade på ww.mxdata.no
  • Baskurs (2 dagar)
  • Utrustning-/fiberkurs (2 dagar)

www.mxdata.no

38

konsulting
Konsulting
 • ”On the job training” för att lära hur Telemator andvänds i egna nätverk
 • Ger användarna en god start på ett tidigt stadie i registreringarbetet
 • Konvertering av data från andra typer

data system

 • Support under registreringsarbete i nätverk med eller utan tidligare dokumentation

www.mxdata.no

39

kunder
Telebolag

Installationsfirmor

Oljeplattformar

Fabriker

Flygplatser

Järnvägar/nätverk

Vägadministration

Energilevrantörer

Sjukhus/Lasarett

Skoler

Militär läger/byggnader

Kontor byggnader

Några kända namn :

Sverige: Arjeplog kommun, ComDaTe, Citylink, Gotland Energi, Kalix kommun, Luleå Kommun, RegNet, Oskarshamn Energi, Song Networks, Ventelo

Norge: BKK bredbånd, Bravida, Bredbåndsfabrikken, Forsvaret, Luftfartsverket, Rikshospitalet, Song Networks, TeleDanmark, Telennor

Danmark: DSB, Luftfartsverket, Song Networks

Några kända byggningar :

Troll B, en av dom största flytande produktions systemer i värden

Europas mest moderna flygkontroll center i Røyken, Norge

Kunder

www.mxdata.no

40

intern t
Internät
 • Gå till www.mxdata.no/seoch hitta mer detaljerad information om mjukvaran TelematorÒ och de olika program modulerna
  • Nyheterna i sista version av mjukvaran
  • Beställa software, underhållsavtal och kurser
  • Lasta ner en GRATIS testversion av Telemator med möjlighet att registrera upp till 15 kablar
  • Telemator är tillgänglig i tre olika språkversioner :

Svensk, Engelsk och Norsk

www.mxdata.no

41

slide41
Du har nu sett lite av möjligheterna

i

Telemator®

Tack for din uppmärksamhet!

Har du frågor, tveka

inte att kontakta oss!

Telefon : +47 76 95 13 50

E-post: support@mxdata.no

Internet : http://www.mxdata.no/se

www.mxdata.no

42

42