neutrinon nyckeln till universums hemligheter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neutrinon, nyckeln till universums hemligheter? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neutrinon, nyckeln till universums hemligheter?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Neutrinon, nyckeln till universums hemligheter? - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Neutrinon, nyckeln till universums hemligheter?. Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet Hulth@physto.se. Från det allra minsta till det allra största. Kvarkarna och leptonerna är de allra minsta beståndsdelarna av materiens vi känner till

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Neutrinon, nyckeln till universums hemligheter?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Neutrinon, nyckeln till universums hemligheter? Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet Hulth@physto.se Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  2. Från det allra minsta till det allra största • Kvarkarna och leptonerna är de allra minsta beståndsdelarna av materiens vi känner till • Mindre än 0,000 000 000 000 000 001 m (10-18 meter) • ”Mikroskopet” har en omkrets av 27 km.. CERN Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  3. Från det allra minsta till det allra största • Det största vi känner till är det synliga universums storlek. • Universum är ca 15 miljarder år gammalt. • En ljusstråle som startade i Big Bang har gått 15 miljarder ljusår dvs 100 000 000 000 000 000 000 000 000 (1026) meter Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  4. Från det allra minsta till det allra största • Förhållandet mellan det allra största och det allra minsta blir då: 1 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (1044) Stort men inte oändligheten……. Inom astropartikelfysiken avänder vi det allra minsta för att studera det allra största och det allra största för att studera det allra minsta…. Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  5. Kort sammanfattning av neutrinofysik • Det finns tre olika familjer av leptoner • Elektronneutrino (e) och electronen (e-) • Myonneutrino () och myonen (-) • Tauneutrino () och tauonen (-) • Neutrinerna kan passera enorma mängder materia utan att stoppas • Tex kan en 1 MeV elektronneutrino passera 20 ljusår av solit bly innan den stoppas!!!!!!!!! Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  6. Några neutrinosiffror • Solen skickar varje sekund ut 200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 neutriner (2*1038) neutriner • På Jorden har vi ca 40.000.000.000 neutriner/cm2/sekund • Från Big Bang finns det 330 miljoner neutriner /m3(Energi 0.0004 eV) i rummet (men bara en halv proton) • 340 miljoner neutriner bildas i vår kropp varje dag på grund av 40K sönderfall. Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  7. Neutriner från supenova • När en stjärna exploderar utsänds energin till 99% i form av neutrino-strålning!!!!! • En stjärna exploderade 1054 och bildade Krabbnebulosan Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  8. Det behövs 20 ggr mer materia än vad som observeras!! Vad är det? “Mörk materia” Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  9. Mörk materia vad är det? • Neutriner? • Bruna dvärgar? • Kalla gasmoln (väte)? • Ny typ av materia? • Fel på Newton? Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  10. Populäraste teorin • En del av ”allt” men den dominerande delen ny typ av materia. • S.k. Supersymmetriska partiklar som bildats i samband med Big Bang! • Neutraliner. Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  11. WIMPs från solen/jorden Sök efter ett överskott av neutriner från solen och jordens centrum. Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  12. Kosmisk strålning proton mesoner myoner Ca 100 myoner/m2sek Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  13. Kosmisk strålning Den kosmiska strålningen kan ha energier som vi idag inte vet hur man skapar. Vad är källan till dessa partiklar? Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  14. En möjlig kandidat för Kosmisk strålning Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  15. Gammablixtar?!!! Source 9 Billion light years away! Kosmologiska källor!!!. Men vad är det??? Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  16. Gammablixtar • Kan vara farliga om de exploderar nära… Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  17. Neutrinoastronomi • Neutriner kan färdas enorma sträckor och genom stora mängder materia utan att stoppas • Neutriner förväntas bildas vid många olika kosmologiska källor (mörk materia, AGN, GRB…) • Neutrinon går opåverkat av universums magnetfält • Ett helt nytt sätt att studera universum!! • Bygg neutrino-teleskop!! Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  18. Neutrinofysik • Vi har tre neutriner: • Elektronneutrinon ne • Myonneutrinon nm • Tauneutrinon nt Exempel neutronsönderfall : neutron -> proton + e- + ne Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  19. Exempel på neutrinoreaktion   Muonen kan beroende på energin färdas många km Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  20. Exempel på Tjerenkovstrålning En laddad partikel som färdas snabbare än ljushastigheten i mediet skapar en chockvåg av elektromagnetisk strålning (ljus) q cosq = 1/(nb) b = v/c, n= brytningsindex Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  21. Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  22. AMANDA detektorn • Vi har tillsammans med amerikanska, belgiska och tyska fysiker byggt världens största neutrinoteleskop placerat vid Sydpolen, Antarktis. • http://www.physto.se/~amanda/ Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  23. AMANDA detektorn vid Sydpolen • Varför Sydpolen? • En 3000 meter tjock glaciär • En året runt bas med all infrastruktur • Inga fiskar Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  24. AMANDA Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  25. South Pole Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  26. Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  27. Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet Joakim Edsjö SU

  28. Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet Joakim Edsjö SU

  29. myon neutrino Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  30. 106 muons from cosmic rays/muon from neutrinos !!!! myon neutrino Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  31. varmvattenvärmare -50 m -55 C -25 C -2300 m Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  32. Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  33. Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet Joakim Edsjö SU

  34. Montering av ljusdetektor vid hålet Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  35. -840 m Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  36. AMANDA-II Feb. 00 Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  37. Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet Joakim Edsjö SU

  38. Två neutrino event i AMANDA-II teleskopet Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  39. AMANDA Event Signatures:Muons DATA CC muon neutrino interactions  Muon tracks Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet nm + N  m + X

  40. AMANDA-B10 punktkällor * Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet * Average over declination given in astro-ph/0002492

  41. AMANDA-II “Online analysis” 4.5 atmospheric candidates / day Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet The Stockholm model

  42. Summering av AMANDA • Världens största neutrinoteleskop • Tekniken fungerar!! • Vi observerar 4-5 neutrinoreaktioner/dag • Hittills har vi bara analyserat färdigt data från 1997. • Analys av 1998,1999,2000,2001 pågår parallellt. Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  43. AMANDA detektorn är värdens största neutrinoteleskop och vi analyserar nu data. Men den är för liten!! Framtiden IceCube Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  44. Grid North 100 m AMANDA South Pole SPASE-2 Dome Skiway IceCube:Top View 80 strings 60 modules/string Volume 1 km3 Depth 1400-2400 m Counting House Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  45. IceTop AMANDA South Pole IceCube Skiway 80 Strings 4800 PMT 1400 m 2400 m Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  46. µ-events in IceCube Eµ=6 PeV Eµ=10 TeV 1 km Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  47. AMANDA/IceCube • Vi har nu ett fungerande neutrinotelskop vid Sydpolen. • Första resultaten på väg. • IceCube kommer att ytterligare förbättra vår känslighet i framtiden. • Mycket spännande att titta ut i det okända! • Fysikum, Stockholms universitet i främsta linjen! Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  48. Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  49. Mats Pettersson Gymnasielärare från Angereds gymnasium Göteborg vid sydpolen 14 november 2001 Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet

  50. Per Olof Hulth Fysikum Stockholms universitet