Download
ar a fid dlam mal bieb n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ħarġa fid-dlam mal-ħbieb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ħarġa fid-dlam mal-ħbieb

Ħarġa fid-dlam mal-ħbieb

322 Views Download Presentation
Download Presentation

Ħarġa fid-dlam mal-ħbieb

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ħarġa fid-dlam mal-ħbieb Matthias Buttigieg Klassi 5 Miguel

  2. Kienet ġurnata Sajfija meta jien, Gianluca, Kieron, Wayne u Clyde morna dawra sal-Mosta.

  3. Magħna ħadna torċ għax kien hemm ħafna dlam. Fil-bogħod rajna dar abbandunata.

  4. Wara ftit ġie qattus iswed ħdejna u qisu ried ikellimna. Il-qattus beda miexi u aħna morna warajh. Dan il-qattus ħadna fejn id-dar l-abbandunata.

  5. Qabel ma dħalna ġewwa, Wayne u Gianluca bdew jibżgħu. Jien, Kieron u Clyde bdejna nippruvaw inwaqfuhom milli jibżgħu u għamilnilhom ftit kuraġġ.

  6. Aħna kollha dħalna ġewwa u rajna purtiera tiċċaqlaq, brimb u fatati.

  7. Aħna kollha ppruvajna noħorġu ‘l barra imma ma sibniex il-bieb u bqajna ġewwa. Aħna kollha bdejna nibku u ngħajtu.

  8. Wara li għamilna kuraġġ lil xulxin bdejna nfittxu kif ser noħorġu mid-dar. Nofs siegħa wara Clyde ra bieb żgħir, ftaħnieh u sibna ruħna fil-qiegħ tal- wied u wara tlaqna niġru lura lejn id-dar tagħna.