Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Waarom naar de bieb? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Waarom naar de bieb?

Waarom naar de bieb?

101 Views Download Presentation
Download Presentation

Waarom naar de bieb?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Waarom naar de bieb?

 2. Waarom naar de bieb?

 3. Leesboeken

 4. Leesboeken - Opdracht In welke volgorde staan de boeken in de kast? A B C D

 5. Leesboeken - Opdracht In welke volgorde staan deze boeken in de kast?

 6. Leesboeken - Pictogrammen

 7. Informatieboeken

 8. Informatieboeken

 9. Informatieboeken

 10. Andereboeken - materialen

 11. Andereboeken - materialen

 12. Bibliotheek Catalogus

 13. BieppStore