"Kunu }bieb ta' l-Evan[elju" - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
"Kunu }bieb ta' l-Evan[elju" PowerPoint Presentation
Download Presentation
"Kunu }bieb ta' l-Evan[elju"

play fullscreen
1 / 8
"Kunu }bieb ta' l-Evan[elju"
215 Views
Download Presentation
lou
Download Presentation

"Kunu }bieb ta' l-Evan[elju"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KDZ Gozo "Kunu }bieb ta' l-Evan[elju"

  2. Il-Parabboli taż-|erriegħa tal-Mustarda u tal-Ħmira. Mattew 13, 31 – 33

  3. Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żeragħha fl-għalqa tiegħu.

  4. qamu l-irwiefen Hija tabilħaqq l-iżgħar waħda fost iż-żrieragħ kollha...

  5. iżda meta tikber, tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u ssir siġra, hekk li l-għasafar ta' l-ajru jiġu jbejtu fil-friegħi tagħha.

  6. Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħalltet ma' tliet sigħan dqiq...

  7. sa ma tkun għoliet l-għaġna kollha

  8. KDZ Gozo "Kunu }bieb ta' l-Evan[elju"