slovensk n rodn povstanie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Slovenské národné povstanie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Slovenské národné povstanie - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Slovenské národné povstanie. Slovenské národné povstanie. neoddeliteľná súčasť celoeurópskej antifašistickej rezistencie v 2. svetovej vojne, protifašistický odboj na Slovensku vznikol v zložitých politických, národných a sociálnych podmienkach a mal pevný demokratický charakter,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Slovenské národné povstanie' - jessica-farmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slovensk n rodn povstanie1
Slovenské národné povstanie
 • neoddeliteľná súčasť celoeurópskej antifašistickej rezistencie v 2. svetovej vojne,
 • protifašistický odboj na Slovensku vznikol v zložitých politických, národných a sociálnych podmienkach a mal pevný demokratický charakter,
 • dôstojníci a vojaci slovenskej armády, predstavitelia kultúrneho frontu, cirkvi, národohospodári a ďalší antifašisti odmietli nielen autoritatívny slovenský totálny režim jednej štátoprávnej strany, ale aj spojenectvo s nacistickým Nemeckom,
 • prípravy na Povstanie v prvej polovici roku 1944 sa zintenzívnili a prerástli do ozbrojeného boja 29. augusta 1944.
slovensk n rodn povstanie2
Slovenské národné povstanie
 • rozhodujúcou silou bola 1. čs. armáda na Slovensku. Armáda mala po mobilizácii asi okolo 50-60 000 mužov. Partizánov bolo asi 12 000,
 • Nemci mali k dispozíci 35-40 000 vojakov a Slovenskú armádu - Domobranu, POHG,
 • Povstanie zasiahlo 30 okresov stredoslovenského regiónu s rozlohou 20 000 km2
 • SNP malo veľký medzinárodný ohlas,
 • zúčastnilo sa ho vyše 8 400 príslušníkov, viac ako 30 národov a národností zo štyroch kontinentov ,
 • vďaka SNP sme sa zaradili do koalície, ktorá stála na víťaznej strane po ukončení 2. svetovej vojny,
 • i napriek neúspechu sa SNP zaraďuje po Juhoslovanskom odbojovom hnutí a po Varšavskom povstaní k najväčšiemu ozbrojenému povstaniu proti Nemeckej ríši v Európe počas 2. svetovej vojny.
snp v turci
SNP v Turci
 • koncom roka 1939
  • začal sa tvoriť domáci odboj
  • vytvorili sa 4 centrá zahraničného odboja: Varšava, Paríž, Londýn, Moskva,
 • vznikajú Revolučné národné výbory, (jeden z prvých vznikol v Priekope 26.12.1942,
 • RNV vo Valči vytvoril „Tajný spolok“,
 • úlohou RNV bolo:
  • pomáhať partizánskemu hnutiu
  • aktivizovať obyvateľstvo do boja proti nacizmu a ľudáckemu režimu,
 • vytvárajú sa lesné tábory pre utečencov,
 • v roku 1942 zriaďuje V. Žingor provizórnu skrýšu,
 • 5.4.1944 vznikol vo Valčianskej doline Ústredný sústreďovací tábor, ktorý spolupracoval s V. Žingorom a ďalšími organizátormi,
 • v roku1944 sa budujú bunkre, lazarety a skrýše nad Bystričkou, rodiskom V. Žingora
snp v turci1
SNP v Turci
 • január 1944 - stretnutie a rokovanie J.Mazúra z KSS a V. Žingora,
 • 26. marec 1944 - dohoda so žandármi,
 • apríl 1944 - zapojenie niektorých dôstojníkov a vojakov z pluku útočnej vozby do partizánskeho hnutia,
 • bolo dohodnuté, že v RNV v rovnakom pomere budú zastúpené tri zložky odboja: soc. demokrati, komunisti, ostatní antifašisti,
 • politicky sa v odboji vyprofilovali tri základné smery:
  • občiansko demokratický
  • sociálno-demokratický
  • Komunistický,
 • 27. júl 1944 - v Žarnovickej doline pri Čremošnom sa vypracoval plán bezprostredných príprav Povstania. Boli dohodnuté najdôležitejšie otázky zabezpečenia SNP v oblasti politickej, vojenskej a hospodárskej,
 • do príprav protifašistického povstania sa zapojilo aj hlavné veliteľstvo žandárstva, ktoré sa presťahovalo do Turčianskych Teplíc.
snp v turci2
SNP v Turci
 • júl – august 1944
  • príchod sov. partizánskych jednotiek
  • nekoordinovanosť akcií, velenie prevzali sovietski poradcovia
  • provokácia vojenského zásahu Nemecka,
 • 13. august 1944 Kantorská dolina - príchod Veličkovej part. Skupiny,
 • 25. august 1944 - rozhodnutie RNV v Martine o začatí Povstania,
 • región Turiec ako prvý na Slovensku začal SNP,
 • 28. august 1944 - zajatie členov nemeckej vojenskej a diplomatickej skupiny pplk. Otta,
 • 29. august 1944 - vyhlásenie začiatku SNP,
 • koniec októbra 1944 - potlačenie Povstania, po krutých bojoch prechod na partizánsky spôsob vojny,
 • 11. apríl 1945 - oslobodenie Martina,
 • 26. apríl 1945 - obsadenie Strečna,
 • na pôsobenie nemeckých bezpečnostných jednotiek ostala smutná spomienka v podobe masových hrobov a vojnových utrpení.
pamiatky a pam tn ky
Pamiatky a pamätníky

Snáď najviac pamiatok a pamätníkov z obdobia 2. svetovej vojny je možné nájsť na strednom Slovensku. Predovšetkým preto, že táto oblasť bola operačným územím počas SNP a aj pri prechode frontu sa na mnohých miestach stredoslovenských hôr odohrávali urputné boje.

Takmer v každej obci Turca sa nachádzajú pamätníky Povstania. Významné memento predstavujú aj pietne miesta masakier, ktoré sa odohrali v rokoch 1944 a 1945.

slide15
Marta Isenhutová, v čase SNP 24 – ročná, rozpráva:

„ Nemci nás prekvapili, strelili ma na úteku do chrbta, nechápala som. Našla som dieru v ruksaku, ale guľka sa ma nikdy nedotkla.

Raz mi ju doniesol jeden vojak. Povedal, že bola v konzerve od sardiniek, ktorú som mu dala, keď nás chytili.

slide16
Vladimír Babnič, v čase SNP 18 – ročný, rozpráva:

„Išli sme traja a jeden Nemec nás viedol cez zasneženú pláň. Nemôžem povedať za neho, ale asi sa bál, že by sme ho traja premohli.

Tak zozadu do chrbta zastrelil toho posledného. Ja som mal šťastie, lebo som bol v strede. Celou cestou som sa bál, kedy padne ďalší výstrel...“

ad