Download
plan dzia a wspieraj cych na podstawie obserwacji pedagogicznej bez dokumentu z ppp n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plan Działań Wspierających na podstawie obserwacji pedagogicznej (bez dokumentu z PPP) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plan Działań Wspierających na podstawie obserwacji pedagogicznej (bez dokumentu z PPP)

Plan Działań Wspierających na podstawie obserwacji pedagogicznej (bez dokumentu z PPP)

275 Views Download Presentation
Download Presentation

Plan Działań Wspierających na podstawie obserwacji pedagogicznej (bez dokumentu z PPP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Plan Działań Wspierającychna podstawie obserwacji pedagogicznej (bez dokumentu z PPP) mgr Elżbieta Doroszuk RODN WOM Częstochowa mgr Izabela Mendakiewicz-Pasieka mgr Aleksandra Papaj Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

  2. Plan Działań Wspierającychschemat ogólny

  3. cele ogólne (obszar funkcjonowania dziecka) i cele do osiągnięcia w pracy z uczniem

  4. formy udzielania pomocy uczniowi

  5. Metody, sposoby i działania realizowane w pracy z uczniem

  6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych

  7. Zakres współdziałania z innymi instytucjami (PPP, WOM, inne)

  8. Osoby odpowiedzialne