Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katedra světov é ekonomiky Fakulty mezin á rodn í ch vztahů V Š E v Praze PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katedra světov é ekonomiky Fakulty mezin á rodn í ch vztahů V Š E v Praze

Katedra světov é ekonomiky Fakulty mezin á rodn í ch vztahů V Š E v Praze

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Katedra světov é ekonomiky Fakulty mezin á rodn í ch vztahů V Š E v Praze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze připravila pro studenty magisterského studia 3-kreditový mimosemestrální kurz vanglickém jazyce 2SE415 Řízení trans-nacionálních společností včínském prostředí Prof. Hongyi BI proděkanka, Shandong Economic University, Jinan Termíny výuky: 15.3.2011, 9:15 – 14:15 hod., na SB 126 16.3.2011, 12:45 – 17:45 hod., na SB 126 17.3.2011, 9:15 – 10:45 hod., na SB 239 22.3.2011, 9:15 – 14:15 hod., na SB 126 23.3.2011, 12:45 – 17:45 hod., na SB 126 24.3.2011, 9:15 – 12:30 hod., na NB 244 Přihlašování právě teď prostřednictvím ISIS