Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Robotika PowerPoint Presentation

Robotika

173 Views Download Presentation
Download Presentation

Robotika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Robotika • vědní obor - návrhy, mechanika a konstrukce robotů • zahrnuje hardware a software • 19. století – první automatizované stroje • 1961 – první robot nasazen v průmyslu (firma GM) • Japonsko • robotická vozítka ve vesmíru

  2. Robot • 1. generace • stroj, pracuje podle programu • 2. generace • čidla, senzory • interakce s okolím, zpětná vazba

  3. Robot Aibo • domácí pes, několik verzí • Sony, 2006 • obrazové snímání (CCD), orientace v prostoru, rozpoznávání barev, hlasu • interakce, simulace emocí • umělá inteligence – učí se na základě podnětů z okolí • fotbalové soutěže

  4. Robot Aibo Obrázek dostupný z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Aibos_playing_football_at_Robocup_2005.jpg Obrázek dostupný z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/AIBO_ERS111_210.jpg Obrázek dostupný z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Aibo_img_0807_bg.jpg

  5. Robot Saffir • Shipboard Autonomous Firefighting Robot – lodní požární autonomní robot • 2012 • humanoid • pohyb po schodech, žebřících • rozpoznání povelů, gest, mimiky • infračervená kamera, hasicí zařízení

  6. Robot Saffir Obrázky dostupné z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/US_Navy_110817-N-PO203-027_Graduate_Students_prepared_autonomous_robots,_including_the_Office_of_Naval_Research_%28ONR%29-funded_shipboard_autonomous_f.jpg Obrázky dostupné z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/US_Navy_110818-N-PO203-091_Cmdr._Rick_Huges_with_the_Office_of_Naval_Research_Reserve_Program_38,_talks_about_the_Office_of_Naval_Research-funded_s.jpg

  7. Robot Dustcart • robotický popelář • Itálie (Paccioli) • VŠ projekt, 2009 • služby, mobilní zásobník odpadu • telefonická rezervace, internet, navigace, čas • display, id, druh odpadu Obrázek dostupný z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Dustbot_Demo_Pontedera_001_crop-headshot.jpg

  8. Robot Dustcard Obrázek dostupný z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Dustbot_Demo_Pontedera_001.jpg

  9. Robot Domo • domácí asistent • 2007, MIT • robotická ruka, přenášení předmětů • hlasové podněty, videozáznam • pomoc osobám s postižením Obrázek dostupný z http://farm8.staticflickr.com/7136/7633583470_d9c4fda979_n.jpg

  10. Ostatní… • robotické programovatelné vozítka • Lego Mindstorms • Merkur • Výuka • robotika.cz Obrázek dostupný z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Lego_Mindstorms_Nxt-FLL.jpg