Download
robotika lego technic priek roc bas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Robotika, Lego technic priekšrocības PowerPoint Presentation
Download Presentation
Robotika, Lego technic priekšrocības

Robotika, Lego technic priekšrocības

227 Views Download Presentation
Download Presentation

Robotika, Lego technic priekšrocības

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Robotika, Legotechnic priekšrocības Edgars Zīverts

 2. Fakti par LEGO pirmsākumu • LEGO vēsture ir gara, tā mērāma teju gs. garumā. Pirmie notikumi saistīti ar 1932.g. • 2000.g. LEGO techniciegūst jaunu dizainu un konstruēšanas metodoloģiju.

 3. Interesanti...

 4. Kas? Kur? Kad? • 1994.g. pirmais programmējamais LEGO robots tika izgudrots Kolorado universitātē. RCX • 2006.g. iegūst jaunu vizuālu veidolu gan fiziski, gan digitāli. NXT • 2013.g. tiek uzlabots NXT 2.0, tālāk to dēvējot par EV3

 5. LEGO Robotika

 6. Detaļu klāsts

 7. Detaļu klāsts II

 8. Dažas īpašības

 9. Savienojumu virziena maiņa

 10. Savienojumu virziena maiņa

 11. Kustības virziena maiņa un reduktori

 12. Stiprinājumi

 13. Ātruma maiņa un reduktori

 14. Specifikācija • 1. Vadības bloks NXT v1.0 (v2.0) - vadības bloka ar 3 izejām(A,B,C) 4 ieejām (1,2,3,4); • 2.Slēdža sensors – Darbojas kā slēdzi ieslēgts/izslēgts (aktivizēts/deaktivizēts); • 3.Skaņas sensors – darbojas kā mikrofons. Spēj noteikt skaņas stiprumu, bet nespēj atšķirt konkrētus trokšņus, piemēram, vārdu «Robots»; • 4. Gaismas sensors – mēra gaismas atstarošanās stiprumu pret virsmu uz kuras ir vērsts sensors; • 5. Ultraskaņas sensors – mēra attālumu līdz objektam, kas atrodas priekšā sensoram; • 6. Servomotors – motors ar iespēju kontrolēt leņķisko pozīciju, ātrumu un paātrinājumu. Lietojams kopā ar kontrolieri.

 15. Sekošana līnijai

 16. LEGO Sumo

 17. Robota programmēšana C valodā voidloop() { digitalWrite(8,HIGH); digitalWrite(6,LOW); if (!digitalRead(A5)) {ledon1; analogWrite(10,100);} else {ledoff1; analogWrite(10,0);} if (!digitalRead(A4)) {ledon2;} else {ledoff2;} if (!digitalRead(A3)) {ledon3;} else {ledoff3;} if (!digitalRead(A2)) {ledon4;} else {ledoff4;} if (!digitalRead(A1)) {ledon5;} else {ledoff5;} if (!digitalRead(A0)) {ledon6; analogWrite(9,100);} else {ledoff6; analogWrite(9,0);} /* bool poga = button; if(poga){ ledon1; Serial.print("pogaispressed"); delay(50); } else{ ledoff1; Serial.print("pogaisntpressed"); delay(50); } /* ledon1; ledoff3; delay(200); ledoff1; ledon2; delay(200); ledoff2; ledon3; delay(200);

 18. Robota programmēšana NXT valodā

 19. LEGO Digitaldesigner

 20. LEGO Digitaldesigner

 21. Jautājumi?

 22. Paldies, par uzmanību!