Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAČUNALNIŠTVO, INFORMATIKA, ROBOTIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAČUNALNIŠTVO, INFORMATIKA, ROBOTIKA

RAČUNALNIŠTVO, INFORMATIKA, ROBOTIKA

179 Views Download Presentation
Download Presentation

RAČUNALNIŠTVO, INFORMATIKA, ROBOTIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RAČUNALNIŠTVO, INFORMATIKA, ROBOTIKA Za pot v prihodnost niso dovolj znanja in veščine. Spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost posameznika. Učence želimo navdušiti za naravoslovne in tehnične vsebine. Predmeti informacijskega izobraževanja: Logo - 4.razred Računalništvo - 5.razred Urejanje besedil - 7.razred Multimedija - 8.razred Računalniška omrežja - 9.razred Robotika v tehniki - 8.in 9.razred Več na spletni strani RAČUNALNIŠTVO.