1 / 64

Leczenie skolioz

Leczenie skolioz. To złożony proces, który wymaga indywidualnego podejścia do każdego przypadku. Leczenie wymaga ciągłej obserwacji pacjenta i wieloaspektowego oddziaływania. Celem leczenia skolioz jest:. utrzymanie dobrej postawy ciała utrzymanie dobrego stanu ogólnego

jason
Download Presentation

Leczenie skolioz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Leczenie skolioz To złożony proces, który wymaga indywidualnego podejścia do każdego przypadku. Leczenie wymaga ciągłej obserwacji pacjenta i wieloaspektowego oddziaływania.

 2. Celem leczenia skolioz jest: • utrzymanie dobrej postawy ciała • utrzymanie dobrego stanu ogólnego • usunięcia lub zmniejszenia zniekształcenia • utrwalenia uzyskanej korekcji • zatrzymanie lub spowolnienie postępu zniekształcenia (gdy korekcja jest niemożliwa)

 3. Sposoby leczenia: • postępowanie profilaktyczne • leczenie ułożeniowe • wyciągi • gorsety i inne przedmioty ortopedyczne • leczenie operacyjne • usprawnianie, ukierunkowane na postępowanie korekcyjne

 4. Ad 1 Postępowanie profilaktyczne • eliminowanie zbędnych obciążeń (dźwiganie, skoki, wstrząsy) oraz eliminowanie dyscyplin sportu gdzie praca jest jednostronna • działanie przypominające (rodziców) o utrzymaniu poprawnej, wyprostowanej postawy ciała podczas odrabiania lekcji czy zabawy • feedback werbalny i dotykowy

 5. Ad 2 Leczenie ułożeniowe Leżenie ułożeniowe stosujemy w celu: • Odciążenia - zaleca sie 2-3h dziennie leżenie na brzuchu bądź na plecach (czytanie oglądanie telewizji) • Korekcji - leżenie bokiem z wklęsłością skrzywienia skierowaną w stronę podłoża. U niemowląt stosuje się łóżeczka korekcyjne

 6. Ad 6 Usprawnianie, ukierunkowane na postępowanie korekcyjne Usprawnianie to podstawowy środek leczenia skolioz, w skład którego wchodzą: • ćwiczenia korekcyjne ( likwidacja zaistniałej wady lub zahamowania dalszego jej rozwoju) • ćwiczenia asymetryczne • ćwiecznia odruchu prawidłowej postawy • ćwiczenia oddechowe • ćwiczenia klappa • ćwiczenia elongacyjne • ćwiczenia antygrawitacyjne • pływanie

 7. Badanie pacjenta Z przodu: • ustawienie głowy • ustawienie wyrostków sutkowych • ustawienie kolców biodrowych przednich • kształt klatki piersiowej • linia rzepek w kolanach • ustawienie stóp Z tyłu: • ustawienie łopatek (odstające łopatki, kąty dolne łopatek) • trójkąty talii • szczyty krętarzy większych • linia dołów podkolanowych • szczyty kostek zewnętrznych

 8. Badanie w skłonie • linia wyrostków kolczystych • garb po stronie wypukłej w Th • wał lędźwiowy po stronie wypukłej

 9. Badanie bokiem • wielkość kifozy piersiowej • głębokość lordozy lędźwiowej • ustawienie głowy

 10. Ocena chodu • „stukanie” jednej kończyny • asymetria kroków • stanie na jednej nodze

 11. Ocena zdjęcia RTG

 12. Testy czynnościowe i funkcjonalne • test Adamsa • test Thomasa • objaw Trendelenburga • test na wydolność oddechową • pomiar obwodu klatki piersiowej podczas wdechu i wydechu • obroty w leżeniu • test dwóch wag

 13. Wywiad • wiek dziecka w momencie zaobserwowania skrzywienia • wady wrodzone (kręcz szyi, dysplazja) • przebieg dotychczasowego leczenia • pierwsza miesiączka • ból

 14. Strategia terapii • opisanie biomechaniki skoliozy • korekcje lokalne (ustawienie miednicy, barku) • korekcje globalne • ćwiczenia z oporem • pozycje niskie, wysokie • łańcuchy otwarte, zamknięte • podwójne zadania • zadania ruchowe i komendy stosowane do wieku • praca domowa

 15. Terapia Ćwiczenie z taśmą Thera-Band w skoliozie jednołukowej

 16. Terapia Skolioza prawo wypukła

 17. Terapia Ćwiczenia z oporem

 18. Terapia

 19. Terapia Ćwiczenie z taśmą Tharabandt w skoliozie dwułukowej

 20. Terapia Ćwiczenie w klęku jednonóż w skoliozie dwułukowej

 21. Terapia

 22. Terapia Ćwiczenie na przyrządach

 23. Terapia

 24. Terapia Ćwiczenia elongacyjne

 25. Terapia

 26. Terapia Pozycja ułożeniowa

 27. Terapia

 28. Terapia Ćwiczenia ogólnousprawniające

 29. Terapia

 30. Terapia

 31. Terapia Test Adamsa

 32. Terapia Ćwiczenia na piłce

 33. Terapia

 34. Terapia

 35. Terapia Ćwiczenie równoważne

 36. Terapia

 37. Terapia

 38. Terapia

 39. Terapia

 40. Terapia Test obciążania stóp

 41. Terapia metodą PNF ccxcxcxccx

 42. Terapia Ćwiczenie oddechowe na piłce

 43. Terapia

 44. Terapia Ćwiczenie oddechowe

 45. Terapia

 46. Zabiegi fizykalne w leczeniu skolioz • naświetlanie lampą Sollux • ciepłe okłady • masaż • laser

 47. Metody leczenia skolioz • metoda Klappa • metoda Lehnert-Schroth • metoda Majocha • metoda Klinkmann-Eggers • metoda według Hoppe • Metoda PNF • Metoda PRESSIO

 48. Metoda PNF Proprioceptywne Nerwowo-Mięśniowe Torowanie Propriocepcja – to receptory czuciowe, które zbierają informacje o wykonywanym ruchu oraz ułożenia ciała w przestrzeni N– układ nerwowo-mięśniowy F– falicytacja- torowanie, ułatwianie

 49. PNF to: • filozofia PNF • zasady główne • techniki • wzorce ruchowe • funkcje życiowe • nauka chodu • praca na macie

 50. Ogólne zasady metody • pozytywne rozpoczęcie terapii • bezbolesna terapia • motywacja • globalna obserwacja pacjenta • myślenie funkcjonalne

More Related