Download
het energierenovatieprogramma 2020 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het Energierenovatieprogramma 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het Energierenovatieprogramma 2020

Het Energierenovatieprogramma 2020

191 Views Download Presentation
Download Presentation

Het Energierenovatieprogramma 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het Energierenovatieprogramma 2020 Waar staan we? www.energiesparen.be/2020

 2. Ter herinnering Strategische doelstelling “In het Vlaamse Gewest zijn er in het jaar 2020 geen energieverslindende woningen meer”

 3. Operationele doelstellingen • Het programma “zorgt ervoor” dat in 2020: • Elke woning dak- of zoldervloerisolatie heeft • Bestaande enkele beglazing ->verbeterd dubbel glas • Centrale verwarming rendement >= 90 % • Aardgaskachel rendement >= 90 % • Het programma “ondersteunt ondertussen”: • Buitenisolatie bij buitenmuren • Spouwmuurisolatie en vloerisolatie • Vervanging van elektrische verwarming • Het programma ontmoedigt daarentegen: • Luchtkoeling en elektrische weerstands-verwarming

 4. Eerste prioriteiten • Alle daken of zoldervloeren degelijk isoleren • Alle enkele beglazing vervangen door hoogrendementsglas • Alle verouderde verwarmingsinstallaties vervangen door condensatieketels • Vanaf nu ook financiële ondersteuning kwaliteitsvolle isolatie van buitenmuren

 5. Implementatie • Bestaande en nieuwe beleidsinstrumenten • Stroomlijning, o.a. ook met fiscale voordelen • Overleg met de sectoren en middenveld • formele convenanten • informeel en adviserend belanghebbendenoverleg • Korte, middellange en lange termijn • --> belang van (1) informatieverlening, in tweede instantie financiële ondersteuning, in derde instantie normerende verplichtingen zoals in nieuwbouw

 6. Informatieverlening • Website www.energiesparen.be • Gedrukte brochures (technisch en financieel) • Energiewinstcalculatoren (dak, glas, ketel, muur) • Websites VCB en Bouwunie: • www.ikzoekeenvakman.be • www.bouwunie-duurzaambouwen.be • Mediacampagnes (cfr EPC, dakisolatie-campagne 2009, naar kansengroepen via netwerken in 2010-2011, aan immo-kantoren en notarissen, …) • Vrije publiciteit in dag- en weekbladen • Energieconsulenten (huishoudens, bedrijven, bouwprofessionelen) • Deze en andere studiedagen

 7. energiesparen.be • Stijgend aantal bezoekers: • 2006: 437.428 • 2007: 631.932 • 2008: 946.483 • 2009: 1.450.007 • 2010 1.405.153 • 2011 1.500.000 • Algemene informatie en info premies • Bestellen en downloaden brochures • nog altijd 150.000 gedrukte exemplaren • Gestructureerde vraagbaak via webformulier • 1800 per maand: 11% over premies, 54% over EPB, 18% over EPC • Premiemodule • Energiewinstcalculatoren • Dak, glas, ketel, muur • Maandelijkse actualisatie brandstofprijzen

 8. Subsidies • Premie netbeheerders (liberalisering 2003) • Premie niet-belastingbetalers (21/6/2008) • Vlaamse dakisolatiepremie (1/1/2009) • Premieregeling voor SVK’s (31/3/ 2009) • REG-budget voor sociale huisvestingsmaatschappijen • FRGE-waarborgregeling

 9. Premie niet-belastingbetalers (1) • 40 % belastingvermindering is niet voor iedereen • Vlaams alternatief voor de prioritaire werken van het Energierenovatieprogramma 2020 • Vaste premie, onafhankelijk van de factuur • Hoogte gelijkwaardig met fiscale vermindering • Voor eigenaars en huurders • Technische eisen zelfde als netbeheerder

 10. Premie niet-belastingbetalers (2) • Succes: • 2.600 dossiers in 2008 (5 maanden) + 10.000 dossiers 2009 • doorlooptijd minder dan 4 maanden • 14% dakisolatie • 46% vervanging enkel glas • 40% condensatieketel • Gemiddeld premiebedrag 1600 euro (18.6 milj euro) • 2010 en verder: • Federaal belastingkrediet • Zesde staatshervorming

 11. Premie SVK (1) • Huur en doorverhuur voor sociale huisvesting • 4000 private woningen (2009) • Budget: 12 milj. euro • Groot energiebesparingspotentieel (per huurwoning) • Nood aan krachtige impuls voor eigenaars • 100 % subsidie, niet cumuleerbaar • Sociaal engagement eigenaar en SVK: 9 jaar • Controle woningkwaliteit door screening Wonen-Vlaanderen • Respect voor marktvoorwaarden aannemingscontract

 12. Premie SVK (2) • Succes: • Stijging aantal SVK: 40 -> 50 (4000->5000 woningen) • 1300 werken uitgevoerd (650 aanvragen, juni 2011 ) • 300 dak- of zoldervloerisolaties • 550 hoogrendementsglas • 450 condensatieketels • >95% van woningen voldoet niet aan Wooncode • -> verbetering integrale woningkwaliteit • 2012 en verder:Mogelijk structurele aanpak via Vlaamse renovatiepremie

 13. Vlaamse dakisolatiepremie (2009-2011) • Vaststelling: dakisolatie is meest kosteneffectief, maar geniet geen voorkeur • Er is een enorm potentieel: 30 à 50.000/jaar • Extra impuls om urgentie te benadrukken: • Investeringskost dakisolatie wordt quasi nul • Eén (gemoduleerd) forfaitair bedrag per dak • Ook voor doe-het-zelf • Begeleid door grote media-campagne • Technische voorwaarden en aanvraag zoals netbeheerder • Aandacht voor eenvoudige procedure • Vanaf 2012: stroomlijning/integratie in premie DNB

 14. Premie netbeheerders 2012 • Evaluatie in 2010 • Vanaf 2012 • Actieverplichtingen i.p.v. resultaatsverplichtingen • Alle acties gelijk voor alle netbeheerders • Prioriteiten afgestemd op energierenovatieprogramma2020 • Mogelijk opnieuw aanpassing nodig ingevolge zesde staatshervorming

 15. Evolutie netbeheerderpremies

 16. REG-budget sociale huisvesting • Ondersteuning via VMSW • Jaarlijks recurrent budget (4,2 milj. euro in 2011) • 2009: eenmalig uit energiefonds: 6,8 milj euro voor vervanging enkel glas • 2011: 24,3 milj. euro extra voor o.a. vervanging oude verwarmingsketels en enkel glas

 17. FRGE (1) • Federaal fonds – te regionaliseren • Goedkope leningen 0 – 2% (-1,5% fiscaliteit) • Voor maatregelen uit belastingvoordeel • Gemeenten voor 95% borg te staan • 10 september 2010 (jan. 2011): borg Vlaamse overheid • Nu al 20 lokale entiteiten voor 211 gemeenten of ¾ van de Vlaamse bevolking • Vooruitzichten 2012: 90% Vlaamse bevolking

 18. FRGE (2) • Geografische dekking

 19. Energieprestatiecertificaat (1) • Certificaat afgegeven door een energiedeskundige (type A) • Bij verkoop (1/11/2008) en verhuur (1/1/2009) • Kengetal: berekend theoretisch jaarverbruik (kWh/m²) van de woning • Visualisatie met kleurenbalk groen->rood • Adviezen tot verbetering (ERP2020-acties prioritair) • Verplichting = bijkomende mogelijkheid tot waarde-beoordeling van de woning en dus ook waardeverhoging van woningbestand

 20. Energieprestatiecertificaat (2) • Gemiddeld kengetal (400.000 EPC’s – sept 2011) • 254 kWh/m² voor appartementen • 349 kWh/m² voor eengezinswoningen (geel-oranje) Woningen >1993: invloed isolatiereglementering Woningen >2006: invloed EPB: meestal groen

 21. Energieprestatiecertificaat (3) • Groei van aantal energiedeskundigen en energieprestatiecertificaten • Nu: 11.000 dossiers per maand, 3.000 actieve deskundigen

 22. Een mand vol ideeën (1) • Projectsubsidie voor verenigingen die leden stimuleren • Geloofwaardigheid creëren: sociale druk verhogen • Rollend fonds voor verenigingen • Verenigingen bezetten (verouderde) woningen, maar komen niet in aanmerking voor “woonpremies”en belastingvermindering • Voorbeeldfunctie voor leden • Rollend fonds voor sociale woningbouw • Huurder geeft op jaarbasis helft van E-besparing terug • Terugbetaling + huurdersbijdrage = herinvestering -> groei fonds • -> Alternatief: energiecorrectie van huur (in uitvoering) • Financiële aanmoediging syndici • Algemene vergadering ondersteunen bij beslissing • <-> wetgeving

 23. Een mand vol ideeën (2) • Fiscaal voordeel in successierechten • Vooral oudere eigenaars zijn terughoudend (“moeite niet meer”) • Meerwaarde woning = meer erfenisrechten • -> vermindering erfenisrechten voor prioriteiten ERP2020 • Laagdrempelige info o.a. via telefoon • Niet iedereen heeft internet <-> “broadcast” informatie • -> “VEA helps you”: gestructureerde flow van vraag om info • Slimme financiering via aannemers • Overeenkomst met commerciële financiële instellingen • Lening afgesloten met aannemer-kredietbemiddelaar • Bouwsector verleende haar medewerking • Gecoördineerde marketingstrategie • Geen groot succes • -> Nu: FRGE (en groene leningen)

 24. Studies wegwerken knelpunten (1) • Stimulering nieuwbouw i.p.v. renovatie • Bestaande energieprestaties soms extreem laag • Vernieuwingsgraad is extreem laag • Prestaties met renovatie niet op peil te brengen • Afbraak stimuleren om nieuwbouw en betere prestaties mogelijk te maken • Voorzichtigheid is geboden tegen neveneffecten • Federale overheid: 6% BTW (relanceplan 2009-2010) • Energiebesparing op zich geen voldoende reden • -> Geen specifieke premie, maar verdubbeling van nieuwbouwpremie op basis van E-peil voor afbraak en heropbouw

 25. Studies wegwerken knelpunten (2) • Appartementen in mede-eigendom • Heel wat problemen: technisch, administratief, praktisch, organisatorisch • Beslissing door mede-eigenaren • Niet alle werken voor iedereen even nuttig • Niet alle werken voor iedereen even kostelijk • Niet alle werken voor iedereen subsidieerbaar • Er zijn huurders en eigenaars, bewoners en leegstand, jongeren en ouderen, … • Infrastructuur en concept is ook heel anders dan bij eengezinswoningen • -> Gemeenschappelijke delen subsidieerbaar aan vereniging van mede-eigenaren

 26. Studies wegwerken knelpunten (3) • Huurder-verhuurder problematiek • Eigenaar niet gemotiveerd: mag investeringen (<10% waarde woning) niet doorrekenen • Eigenaar draagt de kosten, huurder plukt de vruchten • Huurder ook niet gemotiveerd: geen zekerheid over terugverdieneffect • -> Verplichting dakisolatie in kader van wooncode, indien niet: geleidelijk bestraft vanaf 2015 • -> Premie 100% voor SVK • -> Sociale dakisolatieprojecten (sociale huisvesting en privé-huurpatrimonium) met collectieve aanpak en begeleiding

 27. Structurele maatregelen • Doelstelling tegen 2020 bereiken is grote uitdaging • Als in de loop van het traject stimulerende acties geen afdoende effect hebben, dringen zich andere omkaderende acties op (verplichtingen) • Eventueel gepaard gaan met geleidelijke afbouw subsidie als stimulerend effect • -> Wooncode-eis vanaf 2015 voor dakisolatie • -> Verstrenging minimale isolatie-eisen voor subsidie • -> Uit te breiden met andere bouwcomponenten en niet-huursector • -> Adviezen stakeholdersoverleg: • Minimale eis opleggen voor componenten (constructiedelen en verwarming) • Streefwaarden <-> uitwisselbaarheid • Te bewijzen met (aangepast) EPC

 28. Vanwaar de noodzaak? • Enquête 2011: • Geen zolder/dakisolatie: 22% • Uitsluitend enkel glas: 8% • Aardgascondensatie: nog maar 31% • Stookoliecondensatie: nog maar 10% • Toekomstplannen >5 jaar • Dakisolatie: 11% • Dubbel/verbeterd glas: 7% • Energiezuinige ketel: 15%

 29. Conclusie In het Vlaamse Gewest zouden er in het jaar 2020 geen energieverslindende woningen meer mogen zijn Alle neuzen in dezelfde richting zetten Nieuwe of verbeterde actievoorstellen zijn welkom www.energiesparen.be/2020 http://publicaties.vlaanderen.be/docfolder/25560/Actieplan.pdf