Het Energierenovatieprogramma 2020 Stand van zaken - PowerPoint PPT Presentation

het energierenovatieprogramma 2020 stand van zaken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het Energierenovatieprogramma 2020 Stand van zaken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het Energierenovatieprogramma 2020 Stand van zaken

play fullscreen
1 / 25
Het Energierenovatieprogramma 2020 Stand van zaken
127 Views
Download Presentation
shayla
Download Presentation

Het Energierenovatieprogramma 2020 Stand van zaken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het Energierenovatieprogramma 2020Stand van zaken Wilfried Bieseman

 2. Context • Kyoto-protocol • Vlaamse Klimaatconferentie - Aanbeveling • EPB-regelgeving • Trage vernieuwingsgraad • Specifieke knelpunten

 3. Strategische doelstelling “In het Vlaamse Gewest zijn er in het jaar 2020 geen energieverslindende woningen meer”

 4. Operationele doelstellingen • Het programma “zorgt ervoor” dat in 2020: • Elke woning dak- of zoldervloerisolatie heeft • Bestaande enkele beglazing ->verbeterd dubbel glas • Centrale verwarming rendement >= 90 % • Aardgaskachel rendement >= 90 % • Het programma “ondersteunt ondertussen”: • Buitenisolatie bij buitenmuren • Spouwmuurisolatie en vloerisolatie • Vervanging van elektrische verwarming • Het programma ontmoedigt daarentegen: • Luchtkoeling en elektrische weerstands-verwarming

 5. Eerste prioriteiten • Alle daken of zoldervloeren degelijk isoleren • Alle enkele beglazing vervangen door hoogrendementsglas • Alle verouderde verwarmingsinstallaties vervangen door condensatieketels

 6. Klassieke beleidsinstrumenten • Subsidies van de overheid • Wettelijke verplichtingen • Fiscale incentives • Premies en acties netbeheerders • Kredietverlening • Sensibilisatie • Informatie • Convenanten

 7. Overlegpartners uit de sectoren • WTCB (Wetenschappelijk Centrum) • VCB en Bouwunie (Beroepsfederaties) * • VGI (Glasindustries) * • UBIC (Installateurs verwarming) • CIB (Immobiliënberoepen) • KVBG (Gas) • Informazout * • Agoria (Toeleveranciers in de bouw) • CIR-Isolatieraad (Fabrikanten isolatie) • NAV en BVA (architecten) • (FEDOZ doe-het-zelf zaken) • (Aardgasleveranciers SPE EBL NUON) *

 8. Afwegingscriteria • Ondersteunt ook andere beleidsdomeinen • Er is een maatschappelijk draagvlak voor • De actie is kostenefficiënt • Kan snel worden geïmplementeerd • Leidt tot wezenlijke resultaten • Komt tegemoet aan knelpunten (doelgroepen) • Is neutraal in commerciële belangen

 9. Knelpunten • Verantwoordelijkheden bij huurwoningen • Oudere bewoners: de moeite niet meer? • Idem heel oude woningen • Lage inkomens hebben geen middelen en zijn minder op de hoogte • Appartementsgebouwen: gemeenschappelijke eigendom • Aanpak, normen en standaarden voor renovatiewerkzaamheden

 10. Niet alles kan ineens • Korte termijn (2007-2008): • Snel implementeerbaar • Mobilisatie, gevoel van urgentie • Bewijs van ernst • Middellange termijn (2009-2012): • Ingrijpend en doelgroepengericht • Maatregelen op kruissnelheid • Toepassing van nog niet bestaande initiatieven • Lange termijn (2013–2020): • Structurele maatregelen (normerende regelgeving) • Afdwingbaarheid (verplichtingen en verboden)

 11. Korte termijn (1) • Convenanten • Batibouw 2007: Bouwunie, VCB en Glasindustrie • Renovatiedag mei 2007: Nuon, SPE-luminus en ECS, Informazout • Energiewinstcalculator * en subsidiemodule * • Dakisolatie, hoogrendementsglas, condensatieketels • www.energiesparen.be : + 630.000 bezoekers • Projectsubsidies aan verenigingen • Reputatie van verenigingsleven (charters) • Energieconsulenten in de bouwsector • Kenniscentrum voor leden en klanten: eigen brochures en informatie, vaktijdschrijften, website, ledenvergaderingen, eerstelijnshulp, … • Coördinaten aannemers op internet • Websites bouwsector en energiesparen.be • Specifiek gericht op beperkte renovatieacties

 12. Korte termijn (2) • Energieprestatiecertificaat * • Waardering energieprestatie ingeval van verkoop of verhuur van een woning • Premie voor niet-belastingbetalers • Forfaitair per maatregel, alleen voor E-programma 2020 • Mogelijkheid tot differentiatie naargelang besparing • Voorwaarde: niet in aanmerking voor fiscale aftrek • Communicatiecampagnes * • Laagdrempelig informatie via loket • Website centraal, maar niet altijd geschikt • Informatie via immobiliënsector, syndici en notarissen • Gebruik van natuurlijk investeringsmoment

 13. Middellange termijn • Verplichte vermeldingen op EPC * • Slimme financiering * • Fiscaal voordeel t.a.v. successierechten • Aanmoedigen muurisolatie • Haalbaarheid afbraakpremie

 14. Lange termijn • Afbouw premieregelingen • Verbod verkoop of verhuur woningen • Verplichte rendementsprestaties verwarming • Verplichte minimumeisen dakisolatie • Verplichte minimumeisen beglazing • Overleg met federale overheid • Aanpassing fiscale aftrek • Aanpassing huurwet

 15. Demo premiemodule • www.energiesparen.be/subsidies

 16. Demo winstcalculator • www.energiesparen.be/energiewinst

 17. Eindconclusie “In het jaar 2020 zijn er geen energieverslindende woningen meer“ www.energiesparen.be/2020