slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOMUNIKACJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOMUNIKACJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

KOMUNIKACJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 264 Views
 • Uploaded on

KOMUNIKACJA. NIEWERBALNA. KOMUNIKACJA. To proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą. Proces ten dokonuje się za pomocą przekazu : werbalnego – za pomocą słów niewerbalnego – za pomocą znaków, dźwięków i gestów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KOMUNIKACJA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KOMUNIKACJA

NIEWERBALNA

slide2

KOMUNIKACJA

To proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą.

Proces ten dokonuje się za pomocą przekazu:

werbalnego – za pomocą słów

niewerbalnego – za pomocą znaków, dźwięków i gestów

slide3

FAZY PROCESU KOMUNIKOWANIA

 • Akt komunikowania rozpoczyna nadawca, który decyduje, jaki przekazać komunikat (przekaz) o określonym zbiorze znaczeń.
 • Nadawca koduje zamierzone znaczenia poprzez właściwy dobór słów, gestów, itp. oraz ich układ (styl, gramatyka).
 • Komunikat jest następnie wyemitowany, wypowiedziany lub pokazany tak, aby pokonać przestrzeń między nadawcą a odbiorcą.
 • Odbiorca, czyli jednostka do której jest skierowany przekaz, zwraca uwagę i postrzega komunikat jako zbiór o pewnym układzie znaków.
 • Odbiorca następnie odkodowuje komunikat konstruując własne interpretacje znaczeń znaków.
 • W rezultacie interpretacji odbiorca jest pod pewnym wpływem komunikatu. Oznacza to, że komunikowanie ma na niego wpływ.
slide4

LINEARNY MODEL

KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ

komunikacja niewerbalna
KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

To wszelkie zamierzone i niezamierzone, pozasłowne przekazywanie informacji.

To mowa naszego ciała na którą składają się m.in. mimika, gesty, pozycja ciała, przestrzenne stosunki między komunikującymi się osobami.

slide6

FORMY KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ

 • wyraz twarzy
 • kontakt wzrokowy
 • gesty i inne ruchy ciała
 • kontakt dotykowy
 • postawa ciała
 • odległość od partnera
 • wygląd zewnętrzny
 • niewerbalne aspekty mowy
 • uśmiech.
zadania komunikacji niewerbalnej
ZADANIA KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ
 • wspomaga komunikację werbalną poprzez dodanie jej wyrazistości i czytelności
 • funkcjonuje jako samodzielny środek przekazu
 • wyraża postawy i emocje
 • definiuje relacje
 • kształtuje wrażenia
 • informuje o naszym stosunku do otoczenia
 • zastępowanie mowy, gdy utrudniony kontakt werbalny
cechy komunikacji niewerbalnej
CECHY KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ
 • Ważną cechą komunikacji niewerbalnej jest to, że zachodzi często na poziomie podświadomości.
 • Często nie zdajemy sobie sprawy, że oprócz przesyłania informacji w mowie, wysyłamy także różnego typu sygnały za pomocą swojego ciała.
 • Sygnały te są nieodłącznym procesem komunikacji.
 • "Mowa ciała" odkrywa przed nami prawdziwą treść przekazu.
 • Przekazuje informacje dotyczące sfery emocjonalnej nadawcy i odnosi się również do emocji osoby odbierającej sygnały.
ilo informacji przekazywanej kana ami informacyjnymi
ILOŚĆ INFORMACJI PRZEKAZYWANEJ KANAŁAMI INFORMACYJNYMI

słowa 20%

nadawca

ton głosu 30%

odbiorca

mowa ciała 50%

sp jno przekazu
SPÓJNOŚĆ PRZEKAZU

Jeżeli przekazujemy pewną informacje o sobie – typu „jestem osobą zdecydowaną i pewną siebie” – to ta informacja powinna być przekazana również za pomocą kanału niewerbalnego, czyli winny temu towarzyszyć takie sygnały, jak pewny glos, otwarta postawa ciała, spojrzenie prosto w oczy rozmówcy itp.

W procesie komunikacji liczy się bowiem spójność przekazu.

W przeciwnym razie, jeśli ciało będzie wysyłało przekaz odwrotny do informacji zawartej w słowach to rozmówca nieświadomie zaufa komunikatowi niewerbalnemu.

Brak spójności jest sygnałem ostrzegawczym dla otoczenia i nosi nazwę „podwójnego wiązania”.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

dystans
DYSTANS

Dystans to odległość pomiędzy rozmówcami, informuje nas o bliskości psychicznej partnerów, ich zażyłości, a także poprawności wzajemnej relacji. Najczęściej najmniejszy dystans występuje w kontaktach z najbliższymi, nieco większy w przypadku spotkań z przyjaciółmi, jeszcze większy między przełożonym a podwładnym, największy zaś w kontaktach z publicznością.

Bliskość przestrzenna jest wskaźnikiem lubienia, sympatii i relacjach. Im bliższy dystans, tym bliższa relacja.

slide13

SFERY DYSTANSU

strefa intymna (0-45cm)

strefa osobista (45-120 cm)

strefa publiczna (36O-600cm)

strefa społeczna (120-360 cm)

postawa
POSTAWA

Postawa, czyli to, jakie pozycje przyjmuje ciało podczas stania lub siedzenia informuje rozmówcę o stanie naszego napięcia psychicznego.

Za pomocą postawy ciała komunikujemy również nasze nastawienie wobec rozmówcy.

Bezpośrednie ustawienie ciała ułatwiające kontakt wzrokowy, wychylenie ciała do przodu, dotykanie jest wyrazem pozytywnego nastawienia do rozmówcy.

Wyrazem sympatii dla rozmówcy jest podobna/ lustrzana pozycja ciała.

postawa otwarta
POSTAWA OTWARTA

Polega na zwróceniu się całym ciałem na wprost, bez krzyżowania rąk i stóp - oznacza otwartość na kontakt i wymianę informacji, a także zainteresowanie rozmówcą i pewność siebie.

Taka postawa jest najbardziej dogodna w trakcie prowadzenia negocjacji, gdyż eliminuje dominację, a wyraża partnerstwo między stronami rozmów.

slide16

ELEMENTY POSTAWY OTWARTEJ

 • Postawa wyprostowana
 • Plecy wyprostowane
 • Łopatki ściągnięte na plecach
 • Głowa podniesiona
 • Wzrok skierowany prosto przed siebie
 • Ręce swobodnie opuszczone wzdłuż ciała
postawa zamkni ta
POSTAWA ZAMKNIĘTA

Jest przeciwieństwem postawy otwartej, nazywa się ją także postawą pokorną.

Przyjmują ją często osoby zdominowane.

Może także wyrażać niepokój, niechęć do rozmowy lub unikanie bezpośredniego kontaktu lub konfrontacji.

Charakteryzuje się np. pochylaniem całego ciała i skuleniem ramion, tak jakby ta osoba chciała ochronić się przed ciosem.

slide18
Ciało lekko pochylone

Plecy przygarbione

Skulone ramiona

Opuszczona głowa

Spuszczony wzrok

Ręce zaplecione na piersiach

ELEMENTY POSTAWY ZAMKNIĘTEJ

slide20

MOWA CIAŁA

Zamieszczone tablice pokazują co może „powiedzieć” układ naszego ciała osobie z którą rozmawiamy.

ton g osu

.

TON GŁOSU
 • Ton głosu jest najbardziej związany z mową.
 • Ton , jakim zostało wypowiedziane słowo lub zdanie, ma decydujące znaczenie w interpretacji jego znaczenia.
 • Ton głosu pomaga w porozumiewaniu się, gdy jest pewny, ciepły i odprężony, kiedy mówisz wyraźnie, nie mamrocząc, nie krzycząc ani nie szepcząc.
 • Jeżeli ktoś powie „piękny samochód” z ironicznym tonem, to wypowiedz ta zostanie odebrana jako ocena negatywna

Obok tonu znaczenie ma także:

 • akcent (mocniejsze wypowiedzenie jednego słowa w zdaniu może zmienić całe jego znaczenie) i
 • dźwięki paralingwistyczne (np.: odchrząknięcia, płacz, śmiech, pomrukiwania czy westchnienia).
gesty
GESTY

Gestykulacja to ogół ruchów głównie rąk, a także głowy

i pozostałych części ciała wspomagających mowę

i ułatwiający komunikowanie się.

Kiedy mówimy nieustannie poruszamy rękami, głową ale też całym ciałem. Ruchy te są skoordynowane z mową i stanowią część całościowego procesu komunikowania się.

 • Gestykulując możemy:
  • określać strukturę wypowiedzi akcentując niektóre elementy,
  • wskazywać ludzi i przedmioty
  • podkreślać coś,
 • ilustrować rozmiary i kształty, szczególnie wtedy, kiedy trudno wyrazić je słowami.
slide31

INTERPRETACJA GESTÓW

WYKONYWANYCH PRZEZ UCZNIÓW

Często niewłaściwa postawa może popsuć relacje między nauczycielem i uczniem lub utrudnić komunikację, gdy tymczasem świadome sterowanie przekazem niewerbalnym, którego do pewnego stopnia można się nauczyć, może temu zapobiegać.

slide32

SPLECIONE RĘCE

ZACIERANIE RĄK

Jest to sposób uniwersalnego przekazywania swoich pozytywnych oczekiwań .

Jest to gest frustracji – dana osoba próbuje zapanować nad swoją negatywną postawą.

slide33

PODNIESIONA WIEŻYCZKA

POZYCJA Z KCIUKIEM

KU GÓRZE

Podwójny sygnał:- obronna, negatywna postawa (zgięte ramiona)- stosunek wyższości (kciuki)

Sygnał pozytywny, oznacza pewność siebie w wyrażaniu swoich opinii i pomysłów.

slide34

POCIĄGANIA KOŁNIERZYKA

POCIERANIE OKA

Przyłapanie na kłamstwie, zagniewanie lub frustracja, obawa przed zdemaskowaniem.

Próba ukrycia widocznego oszustwa lub uniknięcia patrzenia w twarz osobie, którą się okłamuje.

slide35

NUDA

POCIERANIE UCHA

Próba niesłuchania złych wiadomości, a także słuchacz chce nareszcie coś powiedzieć.

Podpieranie głowy to sygnał obronny przed zaśnięciem.

slide36

NEGATYWNE MYŚLI

SYGNAŁ ZAPOMINALSTWA

Krytyczny stosunek do mówcy i tematu.

Niezadowolenie z wytykania uchybień.

slide37

SKRZYŻOWANE RĘCE

ZACHOWANIE OCHRONNE

Próba ukrycia się przed niekorzystną sytuacją, szczególnie wśród ludzi obcych.

Dla osób ostrożnych jest to próba przejęcia kontroli nad innymi ludźmi.

slide38

PEWNOŚĆ SIEBIE

OTWARCIE RĄK

Typowy gest profesjonalistów, menedżerów i handlowców. Pozycja dominująca, wywyższanie się.

Otwarta pozycja ciała i otwarta postawa.

slide39

WYSTAWIANIE KCIUKA

Z TYLNEJ KIESZENI

DZIAŁANIE NA ZWŁOKĘ

 • Podwójny sygnał:
 • okazywanie wyższości, a nawet agresji
 • postawa ludzi, którzy chcą ukryć nawyki.

Wymigiwanie się lub uchylanie od decyzji.

mimika i wyraz twarzy
MIMIKA I WYRAZ TWARZY

Mimika - ruchy mięśni twarzy, wyrażające myśli, emocje, przeżycia, nastroje, a także postawy wobec innych ludzi oraz bieżące komentarze do toczącej się komunikacji.

Twarz jest najbardziej ekspresyjną częścią ciała - odzwierciedla szybko zmieniające się nastroje, reakcje na wypowiedzi i zachowania rozmówcy.

.

 • Pod względem informowania o reakcjach poznawczych bardzo ekspresyjne są brwi:
 • całkowicie podniesione - niedowierzanie
 • podniesione do połowy - zdziwienie
 • stan normalny - bez komentarza
 • obniżone do połowy - zakłopotanie
 • całkowicie obniżone - niezadowolenie, złość
slide43

Podobną siłę ekspresji ma okolica ust. Zmiana położenia kącików ust wyraża stany od zadowolenia - podniesione, do przygnębienia - opuszczone. Drżenie dolnej wargi oznaczają wrogość.

RODZAJE EKSPRESJI TWARZY

Uniesione kąciki ust, możliwe pokazanie zębów, zmarszczki od skrzydełek nosa do kącików ust, “kurze łapki” w okolicach oczu.

RADOŚĆ

Uniesione wewnętrzne końce brwi, trójkątne zmarszczki poniżej powiek, opadnięte kąciki ust, możliwe drżenie warg.

SMUTEK

slide44

Lekko uniesiona górna warga, uniesiona i wysunięta dolna warga, zmarszczony nos, uniesione policzki, zmarszczki poniżej dolnych powiek, brwi uniesione, lub zbliżone do siebie

NIESMAK

Podniesione brwi, zmarszczki w centrum czoła, uniesione górne powieki, otwarte usta, wargi wciągnięte w tył.

STRACH

Uniesione brwi, długie poziome zmarszczki przez całą długość czoła, szeroko otwarte oczy, opuszczona żuchwa

ZDZIWIENIE

Opuszczone i ściągnięte brwi, pionowe zmarszczki pomiędzy brwiami, napięte powieki i przymrużone oczy, ściągnięte wargi, rozchylone nozdrza.

ZŁOŚĆ

kontakt wzrokowy
KONTAKT WZROKOWY
 • Kontakt wzrokowy z drugą osobą jest najczęściej pierwszym kontaktem, wejściem w interakcję.
 • Utrzymywanie tego kontaktu podczas rozmowy jest sygnałem gotowości do komunikacji dla strony przeciwnej, przejawem uwagi i zainteresowania.
 • Uciekanie wzrokiem na boki, spuszczenie oczu i inne przerwy w kontakcie wzrokowym mogą być odbierane jako wycofywanie lub unikanie tematu.
 • Uporczywe wpatrywanie się oznacza nieugiętość, sztywność myślenia lub niepokój.
 • Wytrzymywanie czyjegoś wzroku świadczy o sile i czystości intencji. Oczy mogą wyrazić każde uczucie.
slide46

KONTAKT WZROKOWY

Podstawowe formy kontaktu wzrokowego:spoglądanie i przyglądanie sięwzajemne spoglądaniebezpośredni kontakt wzrokowy

 • Ekspresja oczu wyraża się nie tylko poprzez spoglądanie, ale również:
 • zmianę wielkości źrenic (2-8 mm)
 • wskaźnik mrugania (zwykle co 3-10 sek.)
 • stopień otwarcia oczu (od szeroko otwartych do przymkniętych powiek),
 • wyraz oczu - tzw. maślane oczy, mordercze spojrzenie
slide47

BIBLIOGRAFIA

 • Collins A., Język ciała, gestów i zachowań, Wrocław 1996
 • Głodowski W., Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Warszawa 1999
 • Molcho S., Mowa ciała, Warszawa 1998
 • Nęcki, Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków, l996
 • Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Kraków 1991
 • Pease A., Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z ich gestów, Warszawa 1992
 • Profesjonalna obsługa klienta, Warszawa 2003
 • Wołowik W., Język ciała, Kraków 1998
 • www.eduseek.interklasa.pl – Bednarska Z., Mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna