Komunikacja
Download
1 / 33

Komunikacja - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Komunikacja. Wykład 2. Protokoły warstwowe (1). 2-1. Warstwy , interf ejs i protokoły w modelu OSI. Protokoły warstwowe (2). 2-2. Typowy komunikat od strony sieci. Warstwa łącza danych. 2-3. Rozmowa między nadawcą i odbiorcą w warstwie łącza danych. TCP w modelu k lient- s erver.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Komunikacja' - jatin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Komunikacja

Komunikacja

Wykład 2


Protoko y warstwowe 1
Protokoły warstwowe (1)

2-1

 • Warstwy, interfejs i protokoły w modelu OSI.


Protoko y warstwowe 2
Protokoły warstwowe (2)

2-2

 • Typowy komunikat od strony sieci.


Warstwa cza danych
Warstwa łącza danych

2-3

 • Rozmowa między nadawcą i odbiorcą w warstwie łącza danych.


Tcp w modelu k lient s erver
TCP w modelu klient-server

2-4

 • normalnie działanie protokołu TCP.

 • TCP transakcyjne.


Protoko y oprogramowania warstwy po redniej
Protokoły oprogramowania warstwy pośredniej

2-5

 • Zmodyfikowany model wzorcowy komunikacji sieciowej.


Lokalne wywo ywanie procedur
Lokalne wywoływanie procedur

c = read(fd,buf,bytes);

 • Przekazywanie parametrów w lokalnym wywoływaniu procedur:

 • stos przed wywołaniem funkcji read

 • stos w czasie wykonywania procedury


Namiastka klienta i serwera
Namiastka klienta i serwera

 • Principle of RPC between a client and server program.


Kolejne kroki w rpc
Kolejne kroki w RPC

 • Procedura klienta (PK) wywołuje namiastkę klienta (NK)

 • NK buduje komunikat i przesyła go do zdalnego SO (ZSO), blokuje się

 • ZSO przekazuje komunikat namiastce serwera (NS)

 • NS wywołuje procedure serwera (PS)

 • PS wykonuje zadanie i zwraca wynik NS

 • NS używa SO do wysłania komunikatu do NK

 • SO klienta przekazuje komunikat do NK

 • NK rozpakowuje komunikat i zwraca go do PK


Przekazywanie parametr w
Przekazywanie parametrów

2-8

 • Etapy wykonywanie zdalnych obliczeń za pomocą RPC


Specyfikowanie parameter w i generowanie namiastki
Specyfikowanie parameterów i generowanie namiastki

 • procedura

 • odpowiadający jej komunikat.


Drzwi
Drzwi

 • Zasada używania drzwi w RPC.


Asynchroniczne rpc 1
Asynchroniczne RPC (1)

2-12

 • Interakcja w synchronicznym RPC

 • Interakcja w asynchronicznym RPC


Asynchroniczne rpc 2
Asynchroniczne RPC(2)

2-13

 • Interakcja klienta i serwera za pośrednictwem 2 asynchronicznych RPCWi zanie klienta z serwerem
Wiązanie klienta z serwerem

2-15

 • Wiązanie klienta do serwera w DCE.


Obiekty rozproszone
Obiekty rozproszone

2-16

 • Ogólna organizacja obiektu zdalnego z pośrednikiem (proxy) po stronie klienta.


Wi zanie klienta z obiektem
Wiązanie klienta z obiektem

Distr_object* obj_ref; // Deklaracja ogólnosystemowej referencjiobj_ref = …; // Inicjalizacja referencji do obiektu rozproszonegoobj_ref-> do_something(); // Niejawne wiązanie i wywołanie metody

(a)

Distr_object objPref; // Deklaracja ogólnosystemowej referencji Local_object* obj_ptr; // Deklaracja wskaźnika do obiektu lokalnegoobj_ref = …; // Inicjalizacja referencji do obiektu rozproszonegoobj_ptr = bind(obj_ref); // Jawne wiązanie i otrzymanie wskaźnika do proxyobj_ptr -> do_something(); // Wywołanie metody przy użyciu lokalnego pośrednika

(b)

 • (a) Wiązanie niejawne przy użyciu referencji globalnej

 • (b) Wiązanie jawne przy użyciu referencji globalnej i lokalnej


Przekazywanie parametr w1
Przekazywanie parametrów

2-18

 • Przekazywanie parametrów przez wartość lub referencję.


Model obiektu rozproszonego w dce
Model obiektu rozproszonego w DCE

2-19

 • Dynamiczny obiekt rozproszony w DCE

 • Nazwane obiekty rozproszone


Trwa o i synchroniczno w komunikacji 1
Trwałość i synchroniczność w komunikacji (1)

2-20

 • Organizacja systemu komunikacji, w którym komputery są połączone za pośrednictwem sieci.


Trwa o i synchroniczno w komunikacji 3
Trwałość i synchroniczność w komunikacji (3)

 • Komunikacja trwała w czasach poczty konnej.


Trwa o i synchroniczno w komunikacji 31
Trwałość i synchroniczność w komunikacji (3)

2-22.1

 • Trwała komunikacja asynchroniczna

 • Trwała komunikacja synchroniczna


Trwa o i synchroniczno w komunikacji 4
Trwałość i synchroniczność w komunikacji (4)

2-22.2

 • Przejściowa komunikacja asynchroniczna

 • Przejściowa komunikacja synchroniczna z pokwitowaniem


Trwa o i synchroniczno w komunikacji 5
Trwałość i synchroniczność w komunikacji (5)

 • Przejściowa komunikacja synchroniczna oparta na dostarczeniu

 • Przejściowa komunikacja synchroniczna oparta na odpowiedzi


Sockety berkeley 1
Sockety Berkeley (1)

 • Operacje elementarne na gniazdach w TCP/IP.


Sockety berkeley 2
Sockety Berkeley(2)

 • Wzorzec komunikacji połączeniowej z użyciem socketów.


Interfejs przekazywania komunikat w mpi
Interfejs przekazywania komunikatów (MPI)

 • Niektóre z najbardziej intuicyjnych operacji przekazywania komunikatów w MPI


Model kolejkowania komunikat w 1
Model kolejkowania komunikatów (1)

2-26

 • 4 kombinacje komunikacji luźno powiązanej przy użyciu kolejek


Model kolejkowania komunikat w 2
Model kolejkowania komunikatów (2)

 • Podstawowy interfejs kolejki w systemie kolejkowania komunikatów.


Og lna architektura systemu kolejkowania komunikat w 1
Ogólna architektura systemu kolejkowania komunikatów (1)

 • Związek między adresowaniem na poziomie kolejki a adresowaniem na poziomie sieci


Og lna architektura systemu kolejkowania komunikat w 2
Ogólna architektura systemu kolejkowania komunikatów (2)

2-29

 • Ogólna organizacja systemu kolejkowania komunikatów za pomocą routerów.


Brokerzy komunikat w
Brokerzy komunikatów

2-30

 • Ogólna organizacja brokera komunikatów.