Komunikacja interpersonalna
Download
1 / 33

Komunikacja interpersonalna - PowerPoint PPT Presentation


 • 462 Views
 • Uploaded on

Komunikacja interpersonalna. Plan prezentacji. Podstawowe definicje Zasady komunikacji interpersonalnej Zakłócenia w komunikacji Postawy w komunikacji Komunikacja werbalna Komunikacja niewerbalna Komunikacja medialna na podstawie zachowań polityków Podsumowanie, czyli kilka dobrych rad.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Komunikacja interpersonalna' - happy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Plan prezentacji
Plan prezentacji

 • Podstawowe definicje

 • Zasady komunikacji interpersonalnej

 • Zakłócenia w komunikacji

 • Postawy w komunikacji

 • Komunikacja werbalna

 • Komunikacja niewerbalna

 • Komunikacja medialna na podstawie zachowań polityków

 • Podsumowanie, czyli kilka dobrych rad


Podstawowe definicje
Podstawowe definicje

Komunikacja – proces porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami, ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki.

Komunikacja interpersonalna – podejmowana w określonym kontekście wymiana werbalnych, niewerbalnych i wokalnych sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania.


Podstawowe definicje1
Podstawowe definicje

Proces komunikowania możemy nazwać pełnym, gdy przebiegnie w dwóch kierunkach:

 • nadawca nadaje wiadomość

 • odbiorca reaguje przesyłając wiadomość zwrotną.

  Elementy obecne w procesie komunikowania:

 • nadawca

 • kodowanie

 • komunikat

 • kanał

 • odbiorca

 • dekodowanie

 • szum

 • sprzężenie zwrotne


Podstawowe definicje2
Podstawowe definicje

INTENCJA

KODOWANIE

PRZEKAZYWANIE SYGNAŁU

WIADOMOŚĆ

ODBIÓR WIADOMOŚCI

ODKODOWANIE

INTERPRETACJA

Proces porozumiewania się:


Podstawowe definicje3
Podstawowe definicje

Badania przeprowadzone na temat procesu komunikowania wykazują, że porozumiewanie się, poza snem zajmuje nam 70% czasu, w tym:

 • 32% mówienie

 • 42%-57% słuchanie.

  Wykazują one także, iż poszczególne kanały przekazu informacji mają zróżnicowany wpływ na kształtowanie ogólnej oceny wypowiedzi. I tak treść wyrażona poprzez:

 • słowa wpływa jedynie w 7%

 • przekaz zawarty w tonie głosu decyduje w 38%

 • przekaz zawarty w mimice twarzy decyduje w 55%

  o odbiorze informacji.


Podstawowe definicje4
Podstawowe definicje

Em Griffin w swojej książce „Podstawy komunikacji społecznej” porównuje proces komunikowania interpersonalnego do gier:

 • komunikacja jako gra w kręgle

 • komunikacja jako gra w ping-ponga

 • komunikacja jako rozwiązywanie kalamburów.


Zasady komunikacji interpersonalnej
Zasady komunikacji interpersonalnej

Wyróżniamy trzy podstawowe zasady komunikacji:

 • zrozumienie

 • zdefiniowanie terminów

 • stosowanie symboliki


Zak cenia w komunikacji
Zakłócenia w komunikacji

Doświadczenia kulturowe

Doświadczenia wychowawcze

Doświadczenia osobiste


Zak cenia w komunikacji1
Zakłócenia w komunikacji

O konflikcie mówimy, wtedy, gdy dwie lub więcej osób, grup wzajemnie od siebie zależnych spostrzega niemożliwe do pogodzenia różnice interesów, niemożność realizacji ważnych potrzeb lub/i wartości oraz podejmuje działania, aby tę sytuację zmienić. Od tego, jakie to będą działania zależą dalsze losy konfliktu.

Detektory konfliktu – objawy, które jednoznacznie wskazują na możliwość pojawienia się sporu.


Zak cenia w komunikacji2
Zakłócenia w komunikacji

Wyróżniamy pięć faz konfliktu:

FAZA I – „coś jest nie tak”


Zak cenia w komunikacji3
Zakłócenia w komunikacji

FAZA II – „wrogość”


Zak cenia w komunikacji4
Zakłócenia w komunikacji

FAZA III – „kulminacja”


Zak cenia w komunikacji5
Zakłócenia w komunikacji

FAZA IV – „wyciszanie”


Zak cenia w komunikacji6
Zakłócenia w komunikacji

FAZA V – „porozumienie”


Postawy w komunikacji
Postawy w komunikacji

Postawa I - agresywność


Postawy w komunikacji1
Postawy w komunikacji

Postawa II - uległość


Postawy w komunikacji2
Postawy w komunikacji

Postawa III – asertywność

"Ja jestem w porządku i mam prawo być sobą. Ty jesteś w porządku i masz prawo być sobą."


Postawy w komunikacji3
Postawy w komunikacji

5 zasad asertywności Herberta Fenterheima:

 • Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć – tak długo, do póki nie ranisz innych.

 • Masz prawo do wyrażania siebie – nawet, jeśli rani to kogoś innego – dopóki twoje intencje nie są agresywne (są asertywne).

 • Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb – dopóki uznajesz, że oni mają prawo odmówić.

 • Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osobą.

 • Masz prawo do korzystania ze swoich praw.


Komunikacja werbalna
Komunikacja werbalna

Komunikacja werbalna to mowa, która jest najbardziej złożonym, subtelnym i specyficznie ludzkim środkiem porozumiewania się. Rozróżniamy różne rodzaje wypowiedzi werbalnej: mowa egocentryczna, polecenia i instrukcje, pytania, informacje. Warunkiem dobrej komunikacji słownej jest wspólny słownik w zakresie poruszanego tematu.

Wyróżniamy dwa typy komunikacji werbalnej:

 • pionową

 • poziomą


Komunikacja werbalna1
Komunikacja werbalna

Aktywne słuchanie - słyszeć nie znaczy słuchać!

Słyszenie to wyłącznie czynność percepcyjna, mimowolna dokonująca się za sprawą receptorów w obrębie narządu słuchu. Słuchanie natomiast jest czynnością selektywną, która obejmuje zarówno czynność receptorów słuchowych jak również proces interpretacji odbieranych bodźców słuchowych.

Aktywne słuchanie angażuje umysł słuchacza w znacznie większym stopniu. Jest to proces kierunkowy- służy uzyskaniu określonych informacji, poznaniu poglądów rozmówcy, jego postaw, uczuć, emocji, etc. Wymaga podążania za tokiem myślenia rozmówcy, przyjmowania jego punktu widzenia, etc.


Komunikacja werbalna2
Komunikacja werbalna

Wyróżnić można sześć poziomów słuchania:

 • „nieprzytomny wzrok”

 • „automatyczna odpowiedź”

 • „mogę powtórzyć kilka ostatnich słów”

 • „mogę wytłumaczyć to komuś innemu”

 • „mogę nauczyć kogoś innego”


Komunikacja werbalna3
Komunikacja werbalna

Przekazywanie informacji:

W rozmowie, oprócz słuchania bardzo ważne jest też to co mówimy i jak to robimy. Przed rozpoczęciem wystąpienia, lekcji czy wykładu należy dokładnie przygotować sobie jego „zawartość”, czyli to, co chcemy powiedzieć. Pomocą może być tutaj schemat: wstęp – rozwinięcie – podsumowanie.


Komunikacja werbalna4
Komunikacja werbalna

O wiele lepiej zapamiętujemy informacje, które:

 • podawane są na początku lub na końcu: efekt zapamiętywania i efekt świeżości,

 • podane są w niezwykły sposób,

 • mają jakiś związek z zagadnieniami, o których już coś wiemy,

 • są często powtarzane,

 • są przekazywane z entuzjazmem.


Komunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalna

Kanał niewerbalny służy przede wszystkim do określania stosunków międzyludzkich, wyrażania stanów emocjonalnych i postaw. Wg psychologów komponent słowny w konwersacjach bezpośrednich wynosi mniej niż 35%, a ponad 65% informacji ludzie przekazują w sposób niewerbalny. Kanały ekspresji niewerbalnej:

 • ruchy ciała

 • zależności przestrzenne


Komunikacja niewerbalna1
Komunikacja niewerbalna

Ruchy ciała :

 • mimika

 • kinezjetyka

 • prajęzyk

 • kontakt wzrokowy


Komunikacja niewerbalna2
Komunikacja niewerbalna

Ekspresja oczu wyraża się nie tylko poprzez spoglądanie, ale również:

 • zmianę wielkości źrenic (2-8 mm),

 • wskaźnik mrugania (zwykle co 3-10 sek.),

 • stopień otwarcia oczu (od szeroko otwartych do przymkniętych powiek),

 • wyraz oczu - tzw. maślane oczy, mordercze spojrzenie


Komunikacja niewerbalna3
Komunikacja niewerbalna

Zależności przestrzenne - proksemika dostarcza informacji o partnerach interakcji na podstawie przestrzennej odległości między nimi. Zachowania proksemiczne pozostają pod wpływem dwóch sprzecznych potrzeb: afiliacji i prywatności.

Strefy w zachowaniach przestrzennych:

 • strefa intymna (0-45cm),

 • strefa osobista (45-120 cm),

 • strefa społeczna (1,2-3,6 m),

 • strefa publiczna (3,6-6m).


Komunikacja medialna
Komunikacja medialna

Komunikacja medialna – proces komunikowania masowego, w którym kanałem jest jedno z mediów, tj, prasa, telewizja, Internet etc.

Rodzaje mediów wg M. McLuhana:

 • gorące – angażujące jeden ze zmysłów, wymagające od odbiorcy skupienia i zaangażowania, np. radio, gazeta czarno-biała

 • zimne – brak zaangażowania odbiorcy, bierność, odbiór przekazu przy pomocy kilku zmysłów, np. telewizja, kolorowe czasopisma


Komunikacja medialna1
Komunikacja medialna

„Pamiętam pierwsze szkolenie. Najpierw Tusk robi wszystko to co zwykle – rzuca oczami po ścianach, konstruuje te swoje długachne zdania. Więc wytykam mu: zdania tasiemcowate, brak kontaktu wzrokowego, słowa trudne i jeszcze czasami nieadekwatna gestykulacja.”

Adam Łaszyn


Podsumowanie czyli dobre rady
Podsumowanie, czyli dobre rady

Zasady skutecznego porozumiewania się, o których należy pamiętać:

 • nie oceniajmy

 • nie dawajmy „dobrych rad”

 • dbajmy o prostotę i przejrzystość języka

 • unikajmy „gadulstwa”

 • sprawdzajmy poprzez zadawanie pytań, czy jesteśmy zrozumiali

 • dostosujmy tempo i ton głosu

 • uważnie słuchajmy

 • nie wyciągajmy informacji na siłę

 • zadbajmy o komfort rozmowy

 • sprawdźmy dostępny nam czas

 • dobierzmy odpowiednie miejsce


Podsumowanie czyli dobre rady1
Podsumowanie, czyli dobre rady

Przestrzegajmy się przed:

 • słuchaniem w milczeniu z „kamienną twarzą”

 • unikaniem kontaktu wzrokowego

 • nerwowym spoglądaniem na zegarek i rozglądaniem się wokoło

 • zadawaniem pytań zamkniętych, na które odpowiada się „tak” lub „nie”


Podsumowanie czyli dobre rady2
Podsumowanie, czyli dobre rady

„Dobry kontakt zaczyna się od tego co łączy. A nie od tego, co dzieli.”


ad