slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komunikacja międzykulturowa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komunikacja międzykulturowa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Komunikacja międzykulturowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Komunikacja międzykulturowa. dr Anna Zajenkowska 2011. Komunikacja międzykulturowa. Barnga – gra symulacyjna Proces komunikacyjny Filtry w procesie komunikacji międzykulturowej Kultury wysokiego kontekstu versus kultury niskiego kontekstu Zależność od pola versus niezależnośc od pola

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Komunikacja międzykulturowa' - rian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Komunikacja międzykulturowa

dr Anna Zajenkowska

2011

slide2

Komunikacja międzykulturowa

 • Barnga – gra symulacyjna
 • Proces komunikacyjny
 • Filtry w procesie komunikacji międzykulturowej
  • Kultury wysokiego kontekstu versus kultury niskiego kontekstu
  • Zależność od pola versus niezależnośc od pola
  • „Ja niezależne” versus „Ja zależne”
 • Wymiary kulturowe według:
  • Hofstede
  • Schwartza
  • Hampdena-Turnerai Trompenarsa
slide3

Barnga – gra symulacyjna

Barnga pozwala na stworzenie sytuacji, w której uczestnicy doświadczają mini szoku kulturowego wynikającego z nowego sposobu komunikacji.

→Thiagarajan, S., Thiagarajan, R. (2006). Barnga: A Simulation Game on Cultural Clashes. London and Boston: Intercultural Press

 • Brak informacji – różne zasady w każdej grupie
 • Konflikt – gracze przechodzą do innej grupy
 • Międzykulturowe doświadczenie – ludzie myślą/wierzą, że mają takie same normy
 • Mini szok kulturowy – odkrycie, że normy są różne
 • Zrozumienie i pogodzenie się z różnicami = efektywna gra
slide4

Proces komunikacyjny

W procesie komunikacji międzykulturowej istnieje szereg filtrów, które wpływają na znaczenie wypowiadanych słów i na ich rozumienie.

komunikat

ALBO

ZROZUMIEĆ

Osoba A

FILTRY

FILTRY

Osoba B

sprzężenie zwrotne

slide5

Filtry w procesie komunikacji międzykulturowej

Kultury wysokiego kontekstu versus kultury niskiego kontekstu

Kultury wysokiego kontekstu, np.: Japonia, Chiny czy kraje muzułmańskie – ścisłe kontakty międzyludzkie, wiele znaczeń komunikowane jest w sposób niedosłowny. Słowa stanowią tylko niewielką cześć komunikatu, bardzo istotny jest także sposób przekazu.

Kultury niskiego kontekstu, np.: kraje Europy Zachodniej, czy Ameryki Północnej - kontakty bezpośrednie są rzadsze i zazwyczaj mają jakiś konkretny powód, informacja jest przekazywana wprost. Znaczenie ma głównie komunikat werbalny, brak podtekstów, mowa ciała i kontekst wypowiedzi nie wpływają istotnie na treść komunikatu, a także go nie zmieniają.

→ Hall, E. T. (1976). Beyond Culture. New York: Doubleday

slide6

Filtry w procesie komunikacji międzykulturowej

Zależność od pola versus niezależność od pola

Styl poznawczy – np.: lepsze zapamiętywania i kojarzenie przedmiotów czy zdarzeń w konkretnym kontekście.

→ Masuda, T. i Nisbett, R. E. (2001). Attending holistically vs. analytically: Comparing the context Sensitivity of Japanese and Americans. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 922-934.

→ Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdansk: GWP

slide7

Filtry w procesie komunikacji międzykulturowej

„Ja niezależne”

Przedstawiciele kultur Zachodnich w przeważającej mierze prezentują „ja niezależne” - jednostki skupiają się na swoich indywidualnych zdolnościach, cechach, celach, preferencjach i nie mają oporów przed mówieniem o nich publicznie przed innymi ludźmi.

„Ja zależne”

W przypadku większości mieszkańców Azji, „ja” jest połączone i „zależne” od innych oraz od kontekstu. W przypadku „ja zależnego” - głównym celem będzie dopasowanie się do innych i zachowanie współzależności.

→ Markus, H., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224-253.

→ Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991a). Cultural variation in the self-concept. In G. R. Goethals & J. Strauss (Eds.), Multidisciplinary perspectives on the self. (pp. 18-48). New York: Springer-Verlag.

slide8

Filtry w procesie komunikacji międzykulturowej

Mowa Ciała

Kontakt wzrokowy

Proksemika (dystans społeczny)

Dotyk

Zachowania ludzi w danej kulturze związane są z obowiązującymi w nich normami i zasadami. W celu ich lepszego zrozumienia można odwołać się do wymiarów kulturowych, np. według:

 • Hofstede
 • Schwartza
 • Hampdena-Turnerai Trompenarsa
slide9

Wymiary kultury

Hofstede

 • Dystans Władzy - Power Distance (PDI)
 • Indywidualizm/Kolektywizm - Individualism (IDV)
 • Męskość/Kobiecość - Masculinity (MAS)
 • Unikanie Niepewności - Uncertainty Avoidance (UAI)
 • Orientacja Czasowa Odległa - Long-Term Orientation (LTO)

→ Hofstede, G. (1996). Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York: McGraw-Hill

slide10

Wymiary kultury

Schwartz

 • Zakorzenienie - Embeddedness
 • Chierarchia - Hierarchy
 • Mistrzostwo - Mastery
 • Autonomia intelektualna - IntelecuallAutonomy
 • Autonomia Afektywna - AffectiveAutonomy
 • Egalitaryzm - Egalitarianism
 • Harmonia - Harmony

→ Schwartz, S. H. (2006). As transnational education programmes continue to proliferate, A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications. Comparative Sociology, 5/ 2-3, 138-180

slide11

Wymiary kultury

Hampden-Turner i Trompenars

 • Uniwersalizm a Partykularyzm (Universalism versus Particularism)
 • Indywidualizm a Kolektywizm (Communitarianism versus Individualism)
 • Powściągliwość a Emocjonalność (Neutral versus Emotional)
 • Wycinkowość a Całościowość (Defuse versus Specific Cultures)
 • Osiąganie a Przypisywanie statusu (Achievement versus Ascription)
 • Stosunek do czasu (Human-Time relationship)
 • Stosunek do natury (Human-Nature relationship)

→ Hampden-Turner, Ch., Trompenaars, F. (1997). Riding the Waves of Culture. New York: McGraw-Hill

slide12

감사합니다

Dziękuję