komunikacja interpersonalna l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komunikacja interpersonalna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komunikacja interpersonalna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Komunikacja interpersonalna - PowerPoint PPT Presentation


 • 383 Views
 • Uploaded on

Komunikacja interpersonalna. Magdalena Szpunar. Poziomy komunikacji. Komunikacja intrapersonalna: wewnętrzne rozmowy toczone z samym sobą Komunikacja interpersonalna Komunikacja grupowa Komunikacja masowa Komunikacja ekstrapersonalna (np. komunikacja z maszyną; z bytami innymi niż człowiek).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Komunikacja interpersonalna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poziomy komunikacji
Poziomy komunikacji
 • Komunikacja intrapersonalna: wewnętrzne rozmowy toczone z samym sobą
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja grupowa
 • Komunikacja masowa
 • Komunikacja ekstrapersonalna (np. komunikacja z maszyną; z bytami innymi niż człowiek)

www.magdalenaszpunar.com

skuteczno przekazu
Skuteczność przekazu

www.magdalenaszpunar.com

a cuch komunikacyjny

EFEKT

NADAWCA

PRZEKAZ

KANAŁ

ODBIORCA

Łańcuch komunikacyjny

www.magdalenaszpunar.com

r ne typy temperamentne
Różne typy temperamentne

www.magdalenaszpunar.com

r na percepcja
Różna percepcja

www.magdalenaszpunar.com

sfery przestrzeni personalnej
Sfery przestrzeni personalnej
 • Strefa intymna (prywatna) rozciąga się od 15 centymetrów od powierzchni ciała do odległości 40-45 centymetrów. Dużą rolę odgrywają w niej bodźce zapachowe i dotyk. Mają do niej wstęp tylko ludzie, z którymi łączy nas szczególny związek emocjonalny. Naruszenie strefy intymnej odbierane jest jako swoisty akt „inwazji” przestrzennej i rodzi poczucie szczególnego dyskomfortu.
 • Strefa osobista dzieli nas od ludzi podczas typowych kontaktów zawodowych z klientami, ale również tutaj realizowane są kontakty ze znajomymi i przyjaciółmi. Rozciąga się w przybliżeniu pomiędzy 45 a 120 centymetrami od naszego ciała. Daje poczucie „normalności” kontaktów, przy czym usytuowanie wokół niej ludzi jest uzależnione od ich „parametrów” społecznych: wiek, płeć, status, podobieństwa fizycznego i, stopnia znajomości.
 • Strefa społeczna występuje w odległości od 120 do 350 centymetrów, w których podejmuje się akty komunikacyjne z osobami nieznajomymi.
 • Strefa publiczna, rozciąga się powyżej 3,5 metra przeznaczona jest do zwracania się do audytorium złożonego z większej liczby osób.

www.magdalenaszpunar.com

mechanizmy perswazji
Mechanizmy perswazji
 • Kontrast: wszystkie oceny są względne, zastosuj więc kontrast by uczynić swą argumentację bardziej przekonywującą
 • Odwzajemnianie: zawsze bądź gotowy na ustępstwo w negocjacjach, idź na kompromis w drobnych sprawach, by móc liczyć na odwzajemnienie
 • Wyjątkowość: w sposób naturalny pragniemy rzeczy, które postrzegamy jako niepowtarzalne

www.magdalenaszpunar.com

mechanizmy perswazji9
Mechanizmy perswazji
 • Asymilacja: choć wolimy myśleć inaczej, to wolimy być w grupie
 • Upodobania: w naturalny sposób, wolimy utrzymywać kontakty z osobami, które lubimy, podkreślaj więc, swoje podobieństwo do otoczenia

www.magdalenaszpunar.com

czego nie nale y robi przekonuj c innych
Czego nie należy robić przekonując innych?
 • Unikaj nachalności: silne stanowisko już na wstępie określa, że jest coś przeciwko czemu, możemy walczyć
 • Nie bój się kompromisu: przekonywanie to proces dawania i brania
 • Nie myl argumentowania z przekonywaniem: pamiętaj o nawiązaniu kontaktu emocjonalnego
 • Przekonywanie nie jest jednorazowym wysiłkiem

www.magdalenaszpunar.com

tryby komunikowania
Tryby komunikowania
 • Mowa zogniskowana: stawia autorytatywne twierdzenia, zaprzecza, argumentuje i kontroluje tok rozmowy
 • Mowa rozproszona: zadaje pytania, zyskuje zaangażowanie innych, unika jawnych sporów, utrzymuje otwarte kanały komunikacji, używa zaprzeczeń ochronnych np.. „może to nie jest istotne, ale…”

www.magdalenaszpunar.com

skuteczna komunikacja
Skuteczna komunikacja
 • Sprecyzuj swój cel
 • Zapoznaj się z tematem: umiejętność powiedzenia o sprawie jednym zdaniem
 • Poznaj słuchaczy
 • Przyciągnij uwagę na początku np. „jakość nie ma znaczenia”
 • Panuj nad formą: zmieniaj tempo i ton głosu, rób pauzy, intonuj w odpowiednim momencie

www.magdalenaszpunar.com

jak by dobrym s uchaczem
Jak być dobrym słuchaczem?
 • Nie przerywaj rozmówcy.
 • Stwarzaj dobry klimat, by rozmówca nie czuł się skrępowany.
 • Bądź cierpliwy i opanowany.
 • Okazuj zainteresowanie.
 • Koncentruj się tylko na mówiącym - nie przeglądaj w tym czasie dokumentów, nie spoglądaj na zegarek, telewizor, czy za okno.
 • Zadawaj pytania.
 • Posługuj się językiem zrozumiałym dla rozmówcy.
 • Upewnij się, że dobrze zrozumiałeś partnera.
 • Skupiaj się na najważniejszych informacjach. Staraj się je zapamiętać. Notuj.
 • Stosuj potwierdzenia niewerbalne (uśmiech!).

www.magdalenaszpunar.com

jak uzyska wysoki wp yw komunikatu
Jak uzyskać wysoki wpływ komunikatu?
 • Używaj metafor i analogii
 • Przedstawiaj dane w formie graficznej
 • Fakty umieszczaj w kontekście
 • Wykorzystaj moc symboli

www.magdalenaszpunar.com

mowa niewerbalna mity a rzeczywisto
Mowa niewerbalna – mity a rzeczywistość

http://www.galopada.opole.com/modules/My_eGallery/gallery/kinga/lapy.jpg

 • Kłamca nie patrzy prosto w oczy: F, patologiczni kłamcy patrzą właśnie prosto w oczy
 • Im więcej kontekstu wzrokowego tym lepiej: F, zależy od kontekstu i sytuacji
 • Zakładanie za siebie rąk to gest władzy: gest źle odczytywany, gdyż nie widzimy rąk i tego, co się z nimi dzieje
 • Łączenie palców w wieżę oznacza intelektualistę: sporo badań łączy z myśleniem ruchy dłoni w kierunku dolnej części twarzy np. pocieranie brody, opieranie podbródka na dłoni, dotykanie policzka palcem

www.magdalenaszpunar.com

mowa niewerbalna mity a rzeczywisto16
Mowa niewerbalna – mity a rzeczywistość
 • Ludzie o wysokiej pozycji okazują opanowanie przez dotykanie innych: F; takie gesty wykonują częściej osoby o niższym statusie, a także kobiety
 • Ludzie uśmiechają się, kiedy są szczęśliwi: F
 • Nie można ufać osobie szybko mówiącej: tempo mówienia wynosi zwykle od 125 do 225 słów na minutę, przy górnej granicy ludzie zwykle opierają się mówiącemu; jednakto mowa powolna jest wskaźnikiem oszustwa, np. zbyt długie i częste pauzy

www.magdalenaszpunar.com

jak zwi kszy swoj atrakcyjno
Jak zwiększyć swoją atrakcyjność?
 • Utrzymuj kontakt wzrokowy
 • Bądź ożywiony, dużo się uśmiechaj, wyglądaj na zainteresowanego
 • Potakuj dla okazania zainteresowania
 • Bądź ekspresywny i otwarty
 • Stój wyprostowany, pochylaj się do przodu dla okazania zainteresowania
 • Podchodź do ludzi blisko, lecz nie za blisko
 • Starannie dobierz kolorystykę swego stroju
 • Staraj się zrównać potrzebę mówienia z potrzebą słuchania

www.magdalenaszpunar.com

jak ci widz tak
Jak cię widzą, tak…
 • Opłaca się dobrze wyglądać: niemowlęta patrzą na atrakcyjne twarze dorosłych dłużej, niż na te pozbawione urody; ludzie atrakcyjni fizycznie mają lepszą prace, otrzymują lepsze wynagrodzenia, otrzymują łagodniejsze wyroki
 • Twarze kobiet są bardziej ekspresywne, niż mężczyzn; mężczyźni więc powinni bardziej pracować nad mimiką twarzy i manifestowaniem emocji
 • Wygląd zawodzi: wysokie czoło wcale nie świadczy o inteligencji; mniejsze oczy i szeroka twarz nie oznacza dominacji; duże oczy nie oznaczają dobroci – brak potwierdzenia w badaniach

www.magdalenaszpunar.com