evasiv personlighedsforstyrrelse mentaliseringsproblemer og foki for behandling n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Evasiv personlighedsforstyrrelse – mentaliseringsproblemer og foki for behandling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Evasiv personlighedsforstyrrelse – mentaliseringsproblemer og foki for behandling - PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

Evasiv personlighedsforstyrrelse – mentaliseringsproblemer og foki for behandling. Sebastian Simonsen, psykolog Nana Lund Nørgaard, psykolog Ambulatorium for personlighedsforstyrrelser, Psykoterapeutisk Center Stolpegård

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evasiv personlighedsforstyrrelse – mentaliseringsproblemer og foki for behandling' - hyman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evasiv personlighedsforstyrrelse mentaliseringsproblemer og foki for behandling

Evasiv personlighedsforstyrrelse – mentaliseringsproblemer og foki for behandling

Sebastian Simonsen, psykolog

Nana Lund Nørgaard, psykolog

Ambulatorium for personlighedsforstyrrelser,

Psykoterapeutisk Center Stolpegård

2. Nordiske konference om mentalisering og mentaliseringsbaserede terapier

program
Program

Kort præsentation af os og projektet

Hvem er de?

Mentaliseringsproblemerved evasiv PF – empiri og kliniske eksempler

Hvad gør vi?

Foki for mentaliseringsbaserede interventioner

model for evasiv personlighed
Model for evasiv personlighed

Millon

Kognitiv –adfærdsterapi Clark & Wells/ Rapee & Heimberg

Mentaliseringsteori (Fonagy & Bateman)

Metakognition (Dimaggio)

syn p selv og anden ved evasiv pf
Syn på selv og anden ved evasiv PF

Positivt syn på anden

BPD

Negativt syn på selv

Positivt syn på selv

Evasiv PF

Negativt syn på anden

selvrespekt
Selvrespekt

”I oftenfeelthat I am not as worthy as otherpeople”

”It’shard for me to believethatI’m a worthy person”

”I usually have a low opinion of myself”

mentaliseringsproblemer ved evasiv personlighedsforstyrrelse
Mentaliseringsproblemer ved evasiv personlighedsforstyrrelse

Selvrespekt

Selvets forhold til sig selv (frem for til den anden)

(Ineffektive) Forsøg på selvregulering gennem hypermentalisering og rumination (video-eksempel)

Intrapsykisk regulering (frem for interpersonel/BPD)

udfordringer i gruppen
Udfordringer i gruppen

”Parallel-leg” fænomenet – bruger ikke hinanden, problemer med tilknytning, spejling og spontan feedback

Rigid, stabil selv oplevelse: Justerer ikke spontant neg. selvoplevelse gennem samspillet med de andre

Rigid, stabil anden oplevelse (f.eks. oplevelse af terapeut som forventende noget bestemt af dem)

De tør ikke dele, høj ængstelse i gruppen

Skam og frygt hæmmer mentalisering!

modoverf ringsreaktioner i gruppen
Modoverføringsreaktioner i gruppen
  • Tvivl og forvirring smitter – taler vi om det rigtige?
    • Tilbageholdenhed vs. ”for hurtig på aftrækkeren”
  • Irritation, kedsomhed – manglende feedback til hinanden
  • Utilstrækkelighedsfølelse – træningsgruppen forfalder til vurdering (frem for mentalisering)
mentaliseringsproblemer cont
Mentaliseringsproblemer – cont.

Intrapsykisk affektbevidsthed og interpersonel regulering hæmmes af sekundære emotioner

Sekundære emotioner (især skam, skyld) hæmmer muligheden for at identificere og udtrykke primære følelser adækvat og modtage passende respons fra andre

Video-eksempel

”man får ikke så meget trøst, når man griner”

foki for mb intervention
Foki for MB intervention

SELV/ANDEN: Selvet går forud for anden

Målet er i første omgang at skabe nye selv-oplevelser i samværet med andre (frem for en ny anden-oplevelse)

Erfare en mere positiv selv-tilstand sammen med den anden

Først herefter arbejde med mentalisering af den andens perspektiv

foki for mb intervention1
Foki for MB intervention

AFFEKT/KOGNITION: Øge affektbevidsthed- og oplevelse af egne emotioner som legitime

Affekt forbundet med HYPOMENTALISERING (underaktivitet), Kognition forbundet med HYPERMENTALISERING (overaktivitet)

Stimulere autobiografiske hukommelse med afsæt i konkrete og specifikke situationer (vs. generalisering, intellektualisering) (modvirke Hypermentalisering)

Somatiske markører, symptomer (modvirke Hypomentalisering)

Mindske skam ved at dele: Kognitiv forbindelse frem for affektiv forbindelse (vs. BPD), kortlægge interpersonelle mønstre (Selv-Anden, CCRT) – øge legitimitet af egen erfaring, normalisering

mentaliseringstilstande
Mentaliseringstilstande

Indre undgåelse af affekt Intellektualisering Generalisering

foki for mb intervention cont
Foki for MB intervention – cont.

EKSPLICIT/IMPLICIT: At repræsentere er at validere

Eksplicit italesætte pt’s (mikroskopiske) non-verbale udtryk for emotioner her og nu i samspillet

Eksplicit italesætte mere positive/kompetente selvtilstande (handlinger, tanker, følelser), der kontrasterer med pt’s negative selvoplevelse (”jeg er svag, hvis jeg mister kontrol”)

Video-eksempel