palliativ behandling ved kols n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Palliativ behandling ved KOLS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Palliativ behandling ved KOLS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Palliativ behandling ved KOLS - PowerPoint PPT Presentation


 • 568 Views
 • Uploaded on

Palliativ behandling ved KOLS. Parallellsesjon Seminar om KOLS 2013 Overlege Ingvil Arvesen. Svært alvorlig KOLS. FEV1 < 30% (stadium 4) Eller stadium 3 og minst 1 av følgende 2 eller flere innleggelser siste 12 mnd Langtids oksygenbehandling (LTOT) Respirasjonssvikt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Palliativ behandling ved KOLS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Palliativ behandling ved KOLS Parallellsesjon Seminar om KOLS 2013 Overlege Ingvil Arvesen

  2. Svært alvorlig KOLS • FEV1 < 30% (stadium 4) • Eller stadium 3 og minst 1 av følgende • 2 eller flere innleggelser siste 12 mnd • Langtids oksygenbehandling (LTOT) • Respirasjonssvikt • Tidligere behov for BiPAP/respirator

  3. Sykdomsforløp Lungefunksjon Hospitalisering Tid

  4. Morbiditet og mortalitet • KOLS er viktigste enkeltårsak til akutte innleggelser i London • Alvorlig KOLS: 36-50% døde 2 år etter innleggelse for ren KOLS-exacerbasjon

  5. Symptombyrde - hva vet vi • Polly Edmonds, onkolog • Edmonds et al, Palliativ medicine 2001 • Sammenligner KOLS og kreftpasienter • KOLS: 87 pas , kreft: 449 pas • Symptomer siste leveår • Data fra pårørende

  6. Hovedfunn 1 • Allmennlegekontakter: likt • Kreftpas. mer hjelp fra hj.spl • ca 52% vs KOLS 36% • Hjelp fra palliativ sykepleier • Ca 29% vs KOLS 0 %

  7. Hovedfunn 2 • Ingen forskjell i gjennomsnittlig antall symptomer • Kreftpas. mer • Anorexi : LK 76% vs KOLS 67% • Obstipasjon: LK 59% vs KOLS 44% • KOLS sign. mer • Dyspnoe siste år: KOLS 94% vs LK 78% • Dyspnoe siste uke: KOLS 91% vs LK 69%

  8. Hovedfunn 3 • LK: vet i større grad at de skal dø: • LK 76% vs KOLS 62% • LK informert i større grad av lege • KOLS: finner ut på egenhånd

  9. Helsemessige og sosiale behov:KOLS-pasienters behov siste leveår • Elkington, off. rapport • helsearbeideres vurdering • 25 intervju og 399 v. spørreskjema

  10. Elkington, hovedfunn 1 • Dyspnoe hovedproblem • Depresjon • Oksygen-behandling ga restriksjoner og øket avhengighet • Strukturert behandling, follow-up og behandling var uvanlig

  11. Elkington, hovedfunn 2:hjelpebehov ved svært alvorlig KOLS • 41 % forlot hjemmet < 1 x pr mnd eller aldri • 60 % fikk hjelp av fam. og venner til personlig stell • 84% fikk hjelp til husarbeid • 40% hjemme-oksygen (LTOT) • Lite kontakt med allmennpraktiker

  12. KOLS og sykdomsprogresjon • Langvarig sykdom, lengre enn LK • Stor variasjon i symptomer, mer enn LK • KOLS-pas fikk oftere høre at ”det er ikke mer vi kan gjøre” enn LK –pas • Mindre forståelse for sykdommen og konsekvensene hos KOLS enn LK-pas

  13. Palliativ behandling av KOLS • Gore et al, Thorax 2000; 55:1000-1006 • Livskvalitetsstudier • St. Georgs RQ, SF-36, HAD, LC13 m.fl. • Vurdering av medisinsk og sosial beh./støtte

  14. Gore, hovedfunn 1 • KOLS sammenlignet LK • KOLS sign. lavere funksjonsnivå • Aktivitet • Sosialt • emosjonelt

  15. Gore, hovedfunn 2 • 30% LK fikk palliativ behandling • 0 % KOLS fikk pall. beh. • Begge grupper hadde for dårlig informasjon om • Diagnose • Prognose • støtteordninger

  16. Når skal man begynne å tenke på palliativ behandling • Ville det overraske deg om pas. døde ila av de neste 6 mnd?

  17. Når skal pas ha palliativ behandling ? • Dyspnoe i hvile, tretthet, redusert funksjonsnivå og hyppige forverringer • Cor pulmonale • Hypoxi i hvile med oksygentilskudd • CO2-retensjon • Vektgtap > 10% siste 6 mnd • Hviletachycardi > 100 National Hospice and Palliative Care Associations retningslinjer

  18. Utfordringer • Lindrende behandling satt i system • Kartlegge symptomer • Behandle symptomer • Kommunikasjon • Tilpasse hjelpebehov • Forskning

  19. 1. Lindrende behandling satt i system • Identifisere svært alv. KOLS • Kriterier, hospitaliseringer • Utdannelse av helsepersonell • Kurs, spesialutdannelse • Kartleggingsverktøy • ESAS • Opprette tilbud om lindrende behandling til KOLS-pas • Lage behandlingsforløp • System for overføring av informasjon

  20. 2. Kartlegge symptomer • Samtale, -ta tid til dette!!!! • Hvilke symptomer • Hvordan påvirker det ditt dagligliv • Blir du bekymret for helse/sykdom • Er dette nye symptomer • Gradering • Hva tenker du om prognose • Får du tilstrekkelig hjelp til plagene • ESAS, HAD, St.Georg, SF-36

  21. 3. Behandle symptomer-søvn, smerter, angst, depresjon, dyspnoe • Vi er forsiktige med oksygen, sovemedisiner, smertestillende, beroligende ved svært alv. KOLS • Er vi alt for forsiktige?????? • Før medikamentell behandling gis, vurder • Respirasjonssvikt • CO2-retensjon • Medikamenter som påvirker respirasjonssenteret

  22. 3. Behandle symptomer -dyspnoe • Behandle angst • Evt diazepiner, ikke sign.effekt på dyspnoe Cochrane Database Syst Rev 2010;1:CD007354. • Pleie • Leiring • Berolige, trøste • Oksygen ? • Ikke så godt dokumentert effekt • Bruke ESAS • Bronkieutvidere, forstøver • Leppeblås, aktiv syklus

  23. 3. Behandle symptomer -dyspnoe • Kortison • Antibiotika ? • BiPAP • Morfin ved kronisk bruk • lite respirasjonsdepresjon • Lite CO2-retensjon hos ikke-KOLS-pasienter

  24. 3. Behandle symptomerdyspnoe : Morfin • Startdose • inj. morfin 2,5-5 mg, subkutant eller • tabl.morfin 5-10 mg inntil effekt • Mikstur 5 ml inntil effekt • Konverteres til Morfin tbl. (morfinsulfat) i tilsvarende døgndosis. • Alternativt kan man i stabil fase starte med Morfin tabl. 10-20mg × 2 daglig. • Så lenge man titrerer medisinen i henhold til ovenstående, er det ikke fare for respirasjonsdepresjon

  25. 3. Behandle symptomer dyspnoe • Morfin, effekter • Percepsjon • Bedrer lungefunksjon (?) • Redusert respiratorisk drive • Reduserer oksygenforbruket • Kvalme • svimmelhet

  26. 3. Behandle symptomer -ekspektorat • Rikelig/nok drikke • Fysioterapi • Lære drenasjeteknikker før de blir alt for dårlige • Lungefysio. • Mucolytica,–lite effektive • kan forebygge exacerbasjoner, minst 2 tabl pr dag • bra for noen • Medik. på forstøverapparat • bronkieutvidere • mucolytica • Morfin-scopolamin

  27. 3. Behandle symptomer -dyspnoe/ekspektorat • Suge sekret/cough assist • Kan irritere, prod. mer slim • Morfin-scopolamin (ved ”ralling”) • 0,5-1 ml sc • Scopoderm plaster • 1 mg/72 timer

  28. 3. Behandle symptomer - angst • Morfin • Diazepam • Buspiron • 5 mg x 3 • Titrere dosen opp til effekt, max 60 mg/d

  29. 3. Behandle symptomer -ernæring, væske • Behandle undervekt • Iv.ernæring? • Gi væske • Hjertesvikt ofte (cor pulmonale) - ikke for mye • Ikke tørste, forebygge seigt sekret

  30. 3. Behandle symptomer -depresjon • Medikamenter • Gode aktiviteter • musikk

  31. 3. Behandle symptomer -obstipasjon • Alltid forebyggende, fra første dose! • morfin • Paralgin forte etc • Duphalac, klyx, Hamburgerte,……

  32. 3. Behandle symptomer -kvalme • Forebyggende ved Morfin • Oversett symptom?

  33. 3. Behandle symptomer -søvn • Sovemedisin • CO2-retensjon?

  34. 4. Kommunikasjon om prognose • Spørre • hva de tenker selv • Om de har hørt noe om prognose av helsepersonell • Om de har diskutert dette med fam. og venner • Hvor mye de ønsker å vite • Fortelle • hva vi vet generelt ; svingende forløp, vanskelig å forutsi • Konf. hva de ønsker å vite: hva vi tror om den akt. pas. ; gradering, lov å si at noe er alvorlig, at de kan dø av dette • ikke tidsangivelse

  35. HLR -, respirator - • Skal vi si at det ikke blir aktuelt med respirator eller gjenopplivning? • Hvordan skal vi si det? • Hvem skal vi si det til?

  36. Generell omsorg/alternativer • Musikk • Massasje • Gode opplevelser • Prest • Psykiater/psyk. sykepleier

  37. Problemer • Like stor symptombyrde som kreftpasienter • Dårlig kommunikasjon • Mangel på informasjon • Lite palliativ/lindrende behandling

  38. Referanser • Lynn J. Perspectives on care at the close of life. JAMA 2001;285:925-32. • Janssen DJ, Spruit MA, Wouters EF et al. Daily symptom burden in end-stage chronic organ failure: a systematic review. Palliat Med 2008;22:938-48. • Clinical policy statement: palliative care for patients with respiratory diseases and critical illnesses. Am J Respir Crit Care Med 2008;177:912-27. • Knauft E, Nielsen EL, Engelberg RA et al. Barriers and facilitators to end-of-life care communication for patients with COPD. Chest 2005;127:2188-96. • Bausewein C, Farquhar M, Booth S et al. Measurement of breathlessness in advanced disease: a systematic review. Respir Med 2007;101:399-410. • Statusartikkel i tidsskriftet Videnskap, 2011: Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom Christian von Plessen, Thyge L. Nielsen, Ida E. Steffensen, et.al