ibs diagnostik behandling och differentialdiagnoser fredrik rorsman mag tarm uas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IBS - diagnostik , behandling och differentialdiagnoser Fredrik Rorsman mag-tarm UAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
IBS - diagnostik , behandling och differentialdiagnoser Fredrik Rorsman mag-tarm UAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 95

IBS - diagnostik , behandling och differentialdiagnoser Fredrik Rorsman mag-tarm UAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 322 Views
 • Uploaded on

IBS - diagnostik , behandling och differentialdiagnoser Fredrik Rorsman mag-tarm UAS. Patientfall 1. 23-årig kvinna med mångåriga bukbesvär. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk. Kompletterande anamnes? Prover, undersökningar?. Patientfall 1 forts.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

IBS - diagnostik , behandling och differentialdiagnoser Fredrik Rorsman mag-tarm UAS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. IBS- diagnostik, behandlingochdifferentialdiagnoserFredrik Rorsmanmag-tarm UAS

  2. Patientfall 1 23-årig kvinna med mångåriga bukbesvär. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk. Kompletterande anamnes? Prover, undersökningar?

  3. Patientfall 1 forts 23-årig kvinna med bukbesvär som debuterade under gymnasieåren. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk. Omväxlande förstoppning och diarréer, ibland samma dag. Slem, men ej blod. Buksmärtorna släpper när hon går på toaletten, men hon kan behöva gå flera gånger innan hon känner sig färdig. Inga nattliga besvär. Håller vikten.

  4. Patientfall 1 forts 23-årig kvinna med bukbesvär som debuterade under gymnasieåren. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk. Omväxlande förstoppning och diarréer, ibland samma dag. Slem, men ej blod. Buksmärtorna släpper när hon går på toaletten, men hon kan behöva gå flera gånger innan hon känner sig färdig. Inga nattliga besvär. Håller vikten. CRP <5, Hb 125, Lpk 3,6, B12 257, folat 8.1

  5. Patientfall 1 forts 23-årig kvinna med bukbesvär som debuterade under gymnasieåren. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk. Omväxlande förstoppning och diarréer, ibland samma dag. Slem, men ej blod. Buksmärtorna släpper när hon går på toaletten, men hon kan behöva gå flera gånger innan hon känner sig färdig. Inga nattliga besvär. Håller vikten. CRP <5, Hb 125, Lpk 3,6, B12 257, folat 8.1 F-kalprotekin <15

  6. Rom III-kriterier IBS (2006) Obehag eller smärta från buken minst 3 dagar/månad de senaste 3 månaderna som är associerat med minst 2 av följande: - lindring vid tarmtömning - debut i samband med förändrad tarmtömningsfrekvens - debut i samband med förändrad form/utseende av avföringen

  7. Rom III-kriterier IBS (2006) Stödjande kriterier: • - >3 tarmtömningar/dag eller <3/vecka • - avföringen: hård, klumpar, skummig, vattnig • - krystning • - bråttom till toaletten • - känsla av ofullständig tömning • - slem i avföringen • - uppblåst i buken

  8. IBS-associerade besvär - Annan glatt muskulatur: Esofagus (dyspepsi), urinblåsa (urgency), inre genitalia (dysparenui) - Trötthet, huvudvärk - Fibromyalgi - Depression, ångest

  9. Epidemiologi - 25-60 % av befolkningen - Dubbelt så vanligt hos kvinnor - 30 - 40% av de som remitteras till gastroenterolog

  10. IBS - patofysiologi - Visceral hyperreaktivitet - ökad motorik och sekretion - Visceral hypersensitivitet (t.ex. ökad känslighet för gaser)

  11. IBS - patofysiologi Psykologiska faktorer? Avgör vilka som ”blir patienter” men sannolikt ingen patofysiologisk betydelse

  12. IBS - patofysiologi - Serotonin - Överföring mellan enteriska nervsystemet till CNS via 5HT3 och 5HT4 receptorer. I CNS finns 5HT1,2 och (3) receptorer

  13. Funktionell dyspepsi - Dysmotilitetslik - långsam ventrikeltöming, dålig fundusrelaxation med abnorm födodistribution i ventrikeln • ofta IBS samtidigt • Ulcuslik - visceral hypersensitivitet

  14. Patientfall 2 45-årig kvinna, tidigare väs frisk. Sedan 5 månader förändrade avföringsvanor som hon själv tror beror på stress på jobbet pga omorganisation. Kompletterande anamnes? Prover, undersökningar?

  15. Patientfall 2 45-årig kvinna, tidigare väs frisk. Sedan 5 månader förändrade avföringsvanor som hon själv tror beror på stress på jobbet pga omorganisation. Växlande hård och lös avföring, ibland normalt. Ev ngt kg viktnedgång. Intermittent molvärk utan säker lindring vid defekation. Blodstrimma på toapappret en gång när hon var hård i magen (”hemorroider”)

  16. Patientfall 2 45-årig kvinna, tidigare väs frisk. Sedan 5 månader förändrade avföringsvanor som hon själv tror beror på stress på jobbet pga omorganisation. Växlande hård och lös avföring, ibland normalt. Ev ngt kg viktnedgång. Intermittent molvärk utan säker lindring vid defekation. Blodstrimma på toapappret en gång när hon var hård i magen (”hemorroider”) CRP 7, Hb 119, 3 neg F-Hb

  17. Patientfall 2 (forts) Sigmoideoskopi till 40 cm ua. Inga hemorroider. Ytterligare utredning?

  18. Patientfall 2 (forts) Sigmoideoskopi till 40 cm ua. Inga hemorroider. Ytterligare utredning? Coloskopi ua makro- och mikroskopiskt. F-calprotectin 65 Telefonbesked PAD. Mår bättre. Diagnos: IBS!

  19. IBS • Ovanligt med debut vid hög ålder (men förekommer!) - Ej förenligt med • Nattliga besvär (kan förekomma vid svåra fall) • Viktnedgång • Blod per rektum • Labmässiga avvikelser t.ex. anemi

  20. Patientfall 3 18-årig tidigare GI-frisk kvinna. I samband med Frankrikeresa diarréer och högersidiga buksmärtor. Yersinia-enterocolit diagnosticerades. Diarréerna lindrades, men kvarstående återkommande svåra (ketogankrävande!) buksmärtor och varierande avföringskonsistens. 2-5 tarmtömningar/dag. Diff-diagnoser? Utredning?

  21. Patientfall 3 18-årig tidigare GI-frisk kvinna. I samband med Frankrikeresa diarréer och högersidiga buksmärtor. Yersinia-enterocolit diagnosticerades. Diarréerna lindrades, men kvarstående återkommande svåra (ketogankrävande!) buksmärtor och varierande avföringskonsistens. 2-5 tarmtömningar/dag. Lab: CRP 8, Hb 121, Albumin 37. B12 ua, folat 7.8. Odlingar, cystor och maskägg x flera ua

  22. Patientfall 3 18-årig tidigare GI-frisk kvinna. I samband med Frankrikeresa diarréer och högersidiga buksmärtor. Yersinia-enterocolit diagnosticerades. Diarréerna lindrades, men kvarstående återkommande svåra (ketogankrävande!) buksmärtor och varierande avföringskonsistens. 2-5 tarmtömningar/dag. Gastroskopi: Normalt, ingen villusatrofi. Coloskopi: Ospecifik lindrig inflammation i höger colon.

  23. Patientfall 3 (forts) Fortsatta buksmärtor, upprepade akutbesök. Ketogan! Vad göra?

  24. Patientfall 3 (forts) Fortsatta buksmärtor, upprepade akutbesök. Ketogan! CT-buk ua

  25. Patientfall 3 (forts) Fortsatta buksmärtor, upprepade akutbesök. Ketogan! CT-buk ua MR-tunntarm ua

  26. Patientfall 3 (forts) Fortsatta buksmärtor, upprepade akutbesök. Ketogan! Drygt 1 år efter debut till UAS Kapselendoskopi: Normalfynd.

  27. Patientfall 3 (forts) Fortsatta buksmärtor. Tunntarmsmanometri: Pseudoobstruktion? Enteral dysmotilitet?

  28. Patientfall 3 (forts) Fortsatta buksmärtor. Tunntarmsmanometri: Pseudoobstruktion? Enteral dysmotilitet? Svar: Normal peristaltik

  29. Patientfall 3 (forts) Fortsatta buksmärtor. Tunntarmsmanometri: Pseudoobstruktion? Enteral dysmotilitet? Svar: Normal peristaltik Återbesök: Bättre, men fortsatta intermittenta buksmärtor. Insätts Saroten 25 mg tn Diagnos: Postinfektiös IBS.

  30. Postinfektiös IBS - 7-30 % risk - Remission ca 45 % (veckor-år) - Riskfaktorer - Initiala sjukdomens längd - Kvinnor - Lägre åldrar - Psykiatrisk anamnes - Ökad risk efter campylobacter och shigella

  31. Inflammation? …….men liknande histopatologisk bild hos obesa patienter (gastric by-pass op) utan IBS

  32. IBS - behandling • Uteslut organisk sjukdom • Information. Lugnande besked • Kostinformation (fibrer, fet mat, alkohol, kaffe, tuggummi mm). Individuellt, ingen specifik ”IBS-kost”. Ev dietist.

  33. IBS – behandling (forts) - Farmakologisk - Förstoppning – fibrer - Diarré – loperamid, kolestyramin - Smärta – spasmolytikum

  34. IBS - behandling (forts) - Svåra fall, beh med antidepressiva Ford, A C et al. Gut 2009;58:367-378

  35. IBS behandling (forts) - Tricykliska t.ex. Saroten 10-25 mg tn - SSRI i ”antidepressiv”-doser

  36. IBS - behandling (forts) Mkt svåra fall Stresshantering KBT hypnos Ford, A C et al. Gut 2009;58:367-378

  37. Patientfall 4 19-årig man med 2 års anamnes med återkommande, diffusa buksmärtor, ökad avföringsfrekvens 3-5 ggr/dag och vid ngt tillfälle blodstrimma på toapappret. Inga nattliga besvär. Ingen viktnedgång. Diffdiagnoser? Kompletterande anamnes? Utredning?

  38. Patientfall 4 19-årig man med 2 års anamnes med återkommande, diffusa buksmärtor, ökad avföringsfrekvens 3-5 ggr/dag och vid ngt tillfälle blodstrimma på toapappret. Inga nattliga besvär. Ingen viktnedgång. Far Mb Crohn. Besvären debuterade i samband med mammas cancersjukdom och vantrivsel i skolan. BUP: depression. KBT, Atarax

  39. Patientfall 4 19-årig man med 2 års anamnes med återkommande, diffusa buksmärtor, ökad avföringsfrekvens 3-5 ggr/dag och vid ngt tillfälle blodstrimma på toapappret. Inga nattliga besvär. Ingen viktnedgång. Far Mb Crohn. Besvären debuterade i samband med mammas cancersjukdom och vantrivsel i skolan. BUP: depression. KBT, Atarax Lab: SR 4, Hb 144, B12 290, folat 18, albumin 44, F-Hb x 3 neg, F-kalprotektin 110

  40. Patientfall 4 (forts) Gastroskopi: Ingen villusatrofi Coloskopi: Lindrig ospecifik inflammation i PAD

  41. Patientfall 4 (forts) Gastroskopi: Ingen villusatrofi Coloskopi: Lindrig ospecifik inflammation i PAD Kapselendoskopi: Diskret rodnad på några ställen

  42. Patientfall 4 (forts) Gastroskopi: Ingen villusatrofi Coloskopi: Lindrig ospecifik inflammation i PAD Kapselendoskopi: Diskret rodnad på några ställen Återbesök: Välmående. 1(-3) tarmtömningar/dag, men inga bukbesvär. Bytt skola och trivs. Mamman ”frisk”.

  43. Patientfall 4 (forts) Gastroskopi: Ingen villusatrofi Coloskopi: Lindrig ospecifik inflammation i PAD Kapselendoskopi: Diskret rodnad på några ställen Återbesök: Välmående. 2-3 tarmtömningar/dag, men inga bukbesvär. Bytt skola och trivs. Mamman ”frisk”. Diagnos: IBS (tidig Crohn????)

  44. Patientfall 5 43-årig kvinna. Vid 15-års ålder hudutslag armar och ansikte – ingen diagnos. I övrigt frisk. I samband med semesterresa till Grekland frekventa oblodiga diarréer ca 10 ggr/dag, även nattetid. Viktnedgång 56-48 kg. Faecesodlingar ua, ej maskägg/cystor. CRP < 5, Hb 101.

  45. Patientfall 5 43-årig kvinna. Vid 15-års ålder hudutslag armar och ansikte – ingen diagnos. I övrigt frisk. I samband med semesterresa till Grekland frekventa oblodiga diarréer ca 10 ggr/dag, även nattetid. Viktnedgång 56-48 kg. Faecesodlingar ua, ej maskägg/cystor. CRP < 5, Hb 101. Kompletterande anamnes? Lab/undersökningar?

  46. Patientfall 5 43-årig kvinna. Vid 15-års ålder hudutslag armar och ansikte – ingen diagnos. I övrigt frisk. I samband med semesterresa till Grekland frekventa oblodiga diarréer ca 10 ggr/dag, även nattetid. Viktnedgång 56-48 kg. Faecesodlingar ua, ej maskägg/cystor. CRP < 5, Hb 101. Ingen hereditet. Alltid lång och smal. Så länge som hon kan minnas lös-grötaktig avföring, slem och borborygmi. Inga buksmärtor. Aldrig sett blod i avföringen. Aldrig rökt.

  47. Patientfall 5 43-årig kvinna. Vid 15-års ålder hudutslag armar och ansikte – ingen diagnos. I övrigt frisk. I samband med semesterresa till Grekland frekventa oblodiga diarréer ca 10 ggr/dag, även nattetid. Viktnedgång 56-48 kg. Faecesodlingar ua, ej maskägg/cystor. CRP < 5, Hb 101. Ingen hereditet. Alltid lång och smal. Så länge som hon kan minnas lös-grötaktig avföring, slem och borborygmi. Inga buksmärtor. Aldrig sett blod i avföringen. Aldrig rökt. Lab: B12 181, folat 4.8, Ferritin 2.1, F-Hb neg

  48. Patientfall 5 (forts) Gastroskopi: ”…misstänkt atrofisk duodenalslemhinna.”

  49. Patientfall 5 (forts) Substitutionsbehandling med B12, folat, Zn och järn Remiss dietist Återhämtar vikten på någon månad, ”huden bättre än någonsin, mycket piggare” Kontrollgastroskopi efter ca 1½ år: Normal duodenum

  50. Historik - celiaki - Beskrevs 1888 (Samuel Gee) - Sambandet med gluten upptäcktes under 2:a världskriget.