Skulderunders gelse og udredning er det s sv rt
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 617 Views
 • Uploaded on

SKULDERUNDERSØGELSE OG UDREDNING - er det så svært?. Beskrivelse af skulderpatologi Gruppering Undersøgelsesmetoder Behandling konservativ/operativ Henvisning: Diskussion ”Den gode henvisning”- set med mine øjne!. GRUPPERING. ROTATOR CUFF LÆSIONER SKULDERLUKSATION IMPINGEMENT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Skulderunders gelse og udredning er det s sv rt l.jpg

SKULDERUNDERSØGELSE OG UDREDNING- er det så svært?

Beskrivelse af skulderpatologi

Gruppering

Undersøgelsesmetoder

Behandling konservativ/operativ

Henvisning: Diskussion ”Den gode henvisning”- set med mine øjne!


Gruppering l.jpg
GRUPPERING

 • ROTATOR CUFF LÆSIONER

 • SKULDERLUKSATION

 • IMPINGEMENT

 • BICEPS SENE PATOLOGI

 • FROZEN SHOULDER


Rotator cuff l sioner l.jpg
Rotatorcuff læsioner

Læsioner på traumatisk eller degenerativ basis.

Skuldermuskler:

”Eksterne muskler”- M. Deltoideus, M. Teres Major.

Rotatorcuff:

Subscapularis - Indadrotator

Supraspinatus - Abduktion, holder caput mod cavitas

Infraspinatus - Udadrotator

TeresMinor - Udadrotator


Hyppigste traume mekanisme l.jpg
HYPPIGSTE TRAUME MEKANISME

 • Fald hvor der gribes ud, med deraf følgende træk i armen.

 • ”Uventet” tyngde ved løft

 • I forbindelse med luksation.

  Skelnen mellem en i forvejen degenereret skulder og den unge stærke skulder, idet tidshorisonten for behandling er forskellig.


Hyppigste l sion l.jpg
HYPPIGSTE LÆSION

 • Supraspinatus

 • Subscapularis

  Følger:

  Akut nedsat aktiv bevægelighed, hovedsageligt indenfor aktuelle muskels område. Smerter.


Skulderluksation l.jpg
SKULDERLUKSATION

 • Første gangs traumatisk - alle

 • Habituel skulderluksation - yngre

 • Subluksation(hypermobilitet) – yngre, kvinder

  Følger (efter reponering):

  Instabilitet og smerter, evt. artrose på længere sigt.


Impingement l.jpg
IMPINGEMENT

 • Ossøs

 • Bursitissubacromiale

 • Tendinitis; supraspinatus, infraspinatus

  Årsag: AC-ledsartrose, irritativ tilstand i rotatorcuff., sequelae til mindre rotatorcufftear.

  Følger: Smerter ved løft af arm over skulderhøjde, evt. også smerter i hvile og om natten.


Biceps sene patologi l.jpg
BICEPS SENE PATOLOGI

 • Ruptur caputlongum, akut/degenerativ

 • Luksation/subluksation

  Årsag: Løft eller træk . Evt. kombineret med rotatorcuff læsion.

  Følger: ”Skipper Skræk arm” ved akut ruptur.

  Nedsat fleksion, smerter sv.t. sulcus, evt. fornemmelse af klik ved rotation.


Frozen shoulder l.jpg
FROZEN SHOULDER

 • Symptom kompleks med udtalte subakut indtrædende smerter, med deraf følgende nedsat bevægelighed(smertebetinget) i alle planer. Over tid reduceres smerterne og der indtræder en stivhed i leddet, som følge af kapselskrumpning.

  Årsag: Langvarig skulderproblematik fx impingement, kirurgi, idiopatisk.


Unders gelsesmetoder udredning l.jpg
UNDERSØGELSESMETODERUDREDNING

Specifikke tests:

Rotatorcuff: Droparm, manglende evne til at holde abduktion(supraspin.), manglende evne til at holde i udadrotation(infraspin.), manglende evne til at holde hånd i lænderyg(indadrotation=subscapularis)

Labrum test(seq. luksation): O`Brian , forreste apprehension, positiv relocation.


Unders gelsesmetoder udredning11 l.jpg
UNDERSØGELSESMETODERUDREDNING

Impingement: Hawkin`s test, injektions test, positiv smertebue (painfularc).

AC-ledsartrose: Pos. Cross-over test.

Biceps sene patologi: Yergerson`s test, instabilitets test af caputlongum i sulcus


Billeddiagnostik l.jpg
BILLEDDIAGNOSTIK

 • Konventionel røngten(ac-ledsartrose, acromion type II-III)

 • UL-scanning( rotatorcuff, impingement)

 • MR-scanning(rotatorcuff)

 • MR-artrografi(labrum)


Behandling l.jpg
BEHANDLING

Rotatorcuff:

Akut , < 65 år = suturering indenfor 6-8 uger

Degenerativ m. smerter = dekompression, bicepssenetenotomi / konservativ. Henvises hvis smerterne ikke aftager til acceptabelt niveau.


Skulderluksation14 l.jpg
SKULDERLUKSATION

 • gang traumatisk:

  Konservativ, hvis ingen mistanke om større avulsion fra cavitas(bonyBancard) . Fix. Mitella 1-3 uger, fysioterapi.

  Ved samtidig fraktur i cavitas evt. operation

  Habituel skulderluxsation:

  Ved manglende effekt af træning(= fortsat smerter el. instabilitetssymp.) eller højt demand =stabiliserende opr.


Impingement15 l.jpg
IMPINGEMENT

50/50

KONSERVATIV= Nedadstabiliserende træning via fysioterapeut + subacromiel blokade 2-3 stk. med 6 ugers interval. Information til pt. om den gode prognose, men samtidig viden/erkendelse af at der vil være tendens til fortsat smerter/ irritation ved overbelastning.

OPERATIV= Dekompression, AC.-ledsresektion, genoptræning 3-4 mdr. Samme information som ovenstående.


Bicepssene patologi l.jpg
BICEPSSENE PATOLOGI

Tendinit = konservativ evt. blokade

Degeneration evt. partiel ruptur = tenotomi

Luxation = tenodese, > 60 tenotomi.


Frozen shoulder17 l.jpg
FROZEN SHOULDER

Primært smertebehandling, dvs. NSAID(1 x 3 dgl.) og blokade(1-2 over 1-2 uger)

2-3 uger fortsat smerte behandling, begyndende fysioterapi, passivt ledede øvelser

4-5 uger fortsat smerte behandling, aktivt ledede øvelser hvis muligt

Hvis kapselstramning trods relevant behandling primært, kan der foretages operativ kapselrelease.


Henvisning l.jpg
HENVISNING

 • Anamnese akut traume/gradvis historik

 • Radiologi rgt.? UL ?

 • Tidligere Hvor?

 • ASA klassifikation

  HØJRE/VENSTRE


Henvisning19 l.jpg
HENVISNING

Hvem akut?

Luksation-der ikke går på skadestue!

Hvem subakut?

Rotatorcuff læsion < 65 år hvis tidligere rask skulder. Bedste resultat ved operation indenfor 6-8 uger efter traume.

AC-ledsluxation grad IV, ingen helingsmulighed


Henvisning ikke akut l.jpg
HENVISNINGikke akut

Følgende kan behandles i praksis primært:

Impingement blokade + fys.

Biceps tendinit ”

Supraspinatustendinit ”

Følgende henvises til træning og artroskopiskamb.:

Habituel skulderluksation


Sp rgsm l l.jpg
SPØRGSMÅL

Hvor mange kan lægge en subacromiel blokade?


Sp rgsm l22 l.jpg
SPØRGSMÅL

Hvad ønsker I for vores fælles patienter?


Henvisning23 l.jpg
HENVISNING

Stort ønske:

Alle patienter(fraset luxation) har fået taget røngten og fået foretaget UL-scanning før henvisning.

Hvorfor:

Letter patientens forløb, idet hurtigere diagnosticering og planlægning af behandling kan iværksættes. FUS .

ASA klassifikation påført henvisning