Download
nu skal projektet konkretiseres n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det entrepenante rum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det entrepenante rum

Det entrepenante rum

133 Views Download Presentation
Download Presentation

Det entrepenante rum

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nu skal projektet konkretiseres Det entrepenante rum

  2. Beslutninger Reel handling Pragmatik Kunnen  gøren Det entreprenante rum

  3. Doingkompetence Realisering ”ud over kanten” Det entreprenante rum

  4. Formidling • Former (model, præsentation) • Stil (seriøs, humoristisk, underholdende) • Iscensættelse • Appelformer? • Opgavefordeling • ‘Salg’ Det entreprenante rum

  5. Ansvarsbevidsthed • Hvem • Hvad • Hvornår • Hvor • Forberedelse og øvelse Det entreprenante rum