Download
det var det det n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det var det det ….. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det var det det …..

Det var det det …..

171 Views Download Presentation
Download Presentation

Det var det det …..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Det var det det….. …men vad tycker vi?

 2. Viktigt om utrustningen Notera numret på baksidan av dosan Mentometern är personlig, blanda inte ihop din med grannens Håll ordning på den, du ska använda samma båda dagarna Var rädd om den, bortslarvad mentometer kostar ……

 3. Plan • Enkät 1: 30 min (svara snabbt!) • Inför gruppdiskussion10 min • Gruppdiskussion 45 min • Montera bladen i vårt galleri 5 min • Vernissage: 10 min • Fritt för aktiviteter • Middag med underhållning 19.00

 4. Hur går det för Skellefteå i hockeyslutspelet? Test Vi får champagne! Tyvärr inte

 5. Mitt jobblandsting är: • Norrbotten • Västerbotten • Jämtland • Västernorrland

 6. Vad tror du om Folktandvårdens framtid? Tynar bort och försvinner Behåller dagens omfattning Blomstrar och växer

 7. Var tror du generellt sett att patienten får den bästa vården? • Folktandvården • Privat tandläkare med egen klinik • Privat gruppraktik • Större privat företag (Smile, Cityakuten ..) • Spelar roll?

 8. Vilken elak rackare invaderade Östersunds vatten i vintras? Kryptonit Kryptosporidium Stosjopharasitus Kryptogamen

 9. Vilket år kommer antalet tdl och thyg i tandvården att vara lika (prognosår 2011) • 2025 • 2029 • 2034

 10. När kommer det att finnas dubbelt så många kvinnliga tandläkare som manliga Så är det redan 2017 2023

 11. Prognos tdl - kön Konsekvenser?

 12. Vilken är medelåldern på specialister och klinik-/verksamhetschefer i Norrting? • Ca 50 • Ca 54 • Ca 58 • Ointressant, ålder är bara en siffra

 13. Medelålder Norrting

 14. Hur stor är Höga kustens årliga landhöjning? • Negativ, området sjunker • 0,8 mm • 8 mm • 8 cm

 15. Ska vi ha ”enmanskliniker” (ett team) i Folktandvården? Nej Ja Inte vet jag

 16. På min arbetsplats gäller teamtandvård Ja till > 50% 25-50% < 25 % Nej tack!

 17. När tror du vi har team 1-1-1 som vanligaste teamet i allmäntandvård? 1 Tandläkare + 1 hygienist + 1 sköterska Om 3 år Om 7 år Om 20 år Aldrig

 18. Hur stort patientunderlag behöver ett team 1-1-1? Kring 1000 Ca 1500 Ca 2000 2500 eller fler

 19. När är en nyutexaminerad mogen att börja jobba i 1-1-1-team? • Efter en vecka • Efter ett år • Efter tre år • Efteråt

 20. Prata lite om hur ni ser på teamarbete…….

 21. Vilket utvecklingsprojekt planeras i Jörn? • Lill´n • Mellis • Stoorn • Jättna

 22. Om Folktandvårdens priser tycker jag: • För låga • Lagom • Hutlöst dyrt!

 23. Om min lön tycker jag: För låg Lagom Härligt hög!

 24. Vad kostar ”garantiomgörningar” av vanliga fyllningar i Norrting per år Försumbart 1,5-2,3 mkr 2,3-3,5 mkr 3,5-5,3 mkr

 25. Vad tror du studenterna tycker är viktigast när de väljer var de ska jobba? Geografiska läget Lönen Arbetsmiljön Tillgång till handledning Familjen

 26. Vad tycker du om gemensam organisation för våra fyra landsting Kanonbra Ganska intressant Kan utredas Rätt tveksam Inte

 27. Vem vill du ha som chef för en gemensam Folktandvård norr? Janne Josefsson Leif GW Persson Marit Paulsen Martin Timell Glöm det

 28. Argumentera för era val

 29. Störst och minst, hur många gånger större yta har Kiruna än Sundbyberg? • Ca 260 gånger • Ca 1260 gånger • Ca 2160 gånger • Var ligger Sundbyberg?