Download
elbilsnetv rksm de opladning i det offentlige rum og intelligent opladning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELBILSNETVÆRKSMØDE - Opladning i det offentlige rum og intelligent opladning PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELBILSNETVÆRKSMØDE - Opladning i det offentlige rum og intelligent opladning

ELBILSNETVÆRKSMØDE - Opladning i det offentlige rum og intelligent opladning

69 Views Download Presentation
Download Presentation

ELBILSNETVÆRKSMØDE - Opladning i det offentlige rum og intelligent opladning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ELBILSNETVÆRKSMØDE- Opladning i det offentlige rum og intelligent opladning Torsdag den 25. november 2010 Kenn H. B. Frederiksen

  2. Udgangspunkt • EnergiMidtarbejderiøjeblikketpå en strategi for hvilkenrolle vi ser os have iforbindelse med nu- og fremtidenselektriske transport.

  3. Om EnergiMidt • Et moderne energi- og bredbåndsselskab • Stiftet 1.1.2002 • Andelsselskab ejet af kunderne • Repræsentantskab med 100 medlemmer • Hovedkontor i Silkeborg • Kunde- og driftscentre i Silkeborg, Herning, Skive, Brædstrup og Bjerringbro • 176.000 kunder i det midtjyske område • 650 ansatte

  4. CO2-fri sejlads Mulighed for indpasning af miljøvenlig sejlads i det danske elnet

  5. CO2-fri sejlads • EnergiMidt deltager i projektansøgningen ” Marina power distribution hub with smart-grid functionality”,der har følgende indsatsområder: • Fastlægge udbud og marked for soldrevne både. • Analysere typiske anvendelsesmønstre for rekreative både. • Beregne, hvorledes både udstyret med elmotor, batterier og solcellepaneler kan indpasses i elnettet m.h.t. aftag og leverance af el. • Opbygning af en testfacilitet ved Ry Marina, der kan anvendes til praktiske forsøg og informationsaktiviteter. • Udragelse af konklusioner og anbefalinger til fremtidige aktiviteter med henblik på øget anvendelse af miljøvenlig sejlads.

  6. Opbygning af ladestation

  7. Konklusion • Vi eraktiveiopbygningafladestanderinfrastrukturen. • Vi ser os have en rolleiforbindelse med elsalgtilopladningafelektriskekøretøjer. • Vi ser påmulighederne for yderligereforretninger.