Bitová kopie celého systému - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bitová kopie celého systému PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bitová kopie celého systému

play fullscreen
1 / 9
Bitová kopie celého systému
83 Views
Download Presentation
hall-lee
Download Presentation

Bitová kopie celého systému

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bitová kopie celého systému Přestane-li Windows fungovat nebo jsme něco klíčového pro jeho funkci omylem smazali, můžeme jej kompletně obnovit z bitové kopie, čímž se vyhneme nutnosti nové instalace a nastavení systému i všem programů

  2. Co se dozvíme? • Začneme tím, že se naučíme, jak se vytváří bitová kopie • Ukážeme si jak obnovit celý systém včetně všech nastavení, programů i datových souborů uživatele • Doporučuji, abyste přečetli celou příští sekci a podle ní si vytvořili záložní bitovou kopii celého svého počítače (a tento postup opakovali alespoň jednou ročně)

  3. Vytvoření bitové kopie celého počítače Windows 7 obsahuje všechny nástroje, které pomáhají vytvořit bitovou kopii celého pevného disku a následně ji uložit na několik disků DVD, do nějakého umístění v síti, anebo na jiný pevný disk Bez ohledu na to, pro jaké uložiště jste se rozhodli, postup bude vždy téměř stejný: • Klikněte na tlačítko Start, napište Zálohování a obnovení a stiskněte Enter • V postranním panelu klikněte na odkaz „Vytvořit bitovou kopii systému“

  4. Vytvoření bitové kopie celého počítače • Vyberte, kam chcete uložit bitovou kopii a klikněte na tlačítko Další

  5. Vytvoření bitové kopie celého počítače • Na další obrazovce si volíme, které diskové oddíly kromě toho systémového ještě budeme chtít do bitové kopie zahrnout • Poté klikneme na tlačítko další

  6. Na další obrazovce uvidíte souhrn svých voleb • Pokud jste spokojeni, zahajte proces vytvoření bitové kopie kliknutím na tlačítko „Spustit zálohování“ (viz obrázek) • Po zahájení zálohování se objeví ukazatel průběhu, proces trvá i pár hodin

  7. Obnova počítače z bitové kopie Pokud se přihodí ta nepříjemná věc, že bude nutné počítač obnovit ze záložní bitové kopie, bude nutné, abyste spustili Konzolu pro zotavení systému To se udělá tak, že po zapnutí počítače budete bezprostředně po POST (Power-On Self Test) mačkat klávesu F8 tak dlouho, dokud nenaskočí na černé obrazovce dialog, kde vyberete volnu Opravit tento počítač. Pokud to nefunguje, alternativou je použít vlastní spouštěcí CD/DVD konzoly pro zotavení systému (Lze si jej snadno vytvořit) nebo lze ke spuštění konzoly použít instalační DVD Windows 7 (až DVD nabutuje, vybereme volbu „Opravit tento počítač“) Poté, co se konzola pro zotavení systému načte, postupujeme následovně: • Vložíme poslední DVD médium ze záložní sady, kde máme kopii vypálenou, nebo vložíme USB harddisk či jiné médium s bitovou kopií • V dialogovém okně „Možnosti obnovení systému“ klikneme na odkaz Obnovení z bitové kopie systému

  8. Obnova počítače z bitové kopie • Utilita by nyní měla automaticky najít nají vaši zálohu. Jestliže ji nenajde, ověřte funkčnost DVD mechaniky nebo USB vstupu, a zkuste kliknout na tlačítko znovu. Pokud jste uložili svou zálohu někam na síť, klikněte na tlačítko „Storno“ na obrazovce s textem, že Windows na tomto počítači nenašel bitovou kopii systému • Na uvítací obrazovce klikněte na tlačítko „Další“ • Pokud máte bitovou kopii počítače uloženou na nějaké umístění v síti, klikněte na tlačítko „Upřesnit“, aby se kopie mohla vyhledat na síti. Jinak tento krok přeskočte. • Až uvidíte v seznamu bitovou kopii systému, vyberte ji a klikněte na „Další“ Od tohoto okamžiku se držte jednoduchých pokynů průvodce, který Vás provede celým procesem aplikování vybrané bitové kopie na váš počítač.