uurimist seos puuliikide ja samblike vahel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uurimistöö: Seos puuliikide ja samblike vahel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uurimistöö: Seos puuliikide ja samblike vahel

play fullscreen
1 / 11

Uurimistöö: Seos puuliikide ja samblike vahel

237 Views Download Presentation
Download Presentation

Uurimistöö: Seos puuliikide ja samblike vahel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Uurimistöö: Seos puuliikide ja samblike vahel Raiko Ilula, Ingmar Nopasson, Silver Allemann, Kelli Kallas, Mari-Liis Uri Juhendaja: Urmas Kaja

  2. Uurimisküsimus • Milline on keskmine samblike liikide arv eri liiki puudel Sagadi mõisa pargis? • Kui tihti esineb sama samblikuliik eri liiki puudel?

  3. Hüpotees • Keskmiselt on eri liiki puudel vähemalt 3-4 sambliku liiki. • Sama sambliku liik esineb kolmel erineval puuliigil.

  4. Vahendid • Luup • Raamatud: “Väike sammalde ja samblike raamat” ja “Eesti puudel kasvavad suursamblikud”

  5. Kollane lõhnasamblik • Iseloomulikud tunnused • Levik ja ökoloogia • Kasutamine

  6. Saare rihmsamblik • Iseloomulikud tunnused • Levik ja ökoloogia

  7. Kimp rihmsamblik • Iseloomulikud tunnused • Levik ja ökoloogia

  8. Järeldus • Meie uuringute põhjal on keskmiselt Sagadi mõisa pargipuudel 7-10 erinevat sambliku liiki. • Mõni sambliku liik esineb kõigil, aga mõni esineb vaid ühel puul.

  9. Kasutatud kirjandus • ,,Väike sammalde ja samblike raamat’’ • ,,Eesti puudel kasvavad suursamblikud’’