Download
troopiline tsirkulatsioon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Troopiline tsirkulatsioon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Troopiline tsirkulatsioon

Troopiline tsirkulatsioon

365 Views Download Presentation
Download Presentation

Troopiline tsirkulatsioon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Troopiline tsirkulatsioon Iseloomustab sesoonne muutlikkus, sõltuvalt ekvatoriaalse madalrõhuvööndi liikumisest põhja- ja lõunapoolkera vahel koos päikesega (ta esineb sellel poolkeral, kus parasjagu on suvi)

 2. Passaadid on püsivad mõõduka kiirusega (5-8 m/s) puhuvad idakaartetuuled, mis puhuvad mõlemal poolkeral lähistroopilise kõrgrõhuvööndi servast ekvaatori poole

 3. Põhjapoolkeral talvel 0-28°N Põhjapoolkeral suvel 18-31°N Lõunapoolkeral suvel 8-35°S Lõunapoolkeral talvel 5-26°S Passaatide esinemine

 4. Passaatfront On polaarfrondi pikendus ekvaatori poole, mis eraldab kaht erinevast keskusest pärit passaatide voolu

 5. Antipassaadid Läänetuuled troposfääri ülakihtides passaatide kohal

 6. Ekvatoriaalne (troopiline) konvergentsivöönd (ITCZ) Passaattuulte vahele jääv üleminekuvöönd, kus koonduvad õhuvoolud mõlemalt poolkeralt, esinevad nõrgad tuuled ja tõusvad õhuvoolud (15°N kuni 5°S)

 7. Mussoon Püsiv, sesoonselt muutuv õhuvoolude süsteem, mille korral talvel ja suvel on valdavate tuulte suunad vastupidised (suvel ookeanilt mandrile, talvel vastupidi). Põhjustatud mandri ja ookeani ebaühtlasest soojenemisest.

 8. Õhuvoolud talvise ja suvise mussooniga

 9. Mussoonide ala Aafrikas

 10. Sademete anomaaliad Sahelis

 11. Walkeri tsirkulatsioon Õhutsirkulatsioon ekvatoriaalse konvergentsivööndi sees. Kõige võimsamad konvektsioonivoolud Lõuna-Ameerika, Aafrika ja Indoneesia kohal.

 12. Atmosfääri ja ookeani vastasmõjud Püsivad tuuled panevad ookeani pinnavee samas suunas liikuma. Nii tekivad hoovused. Hoovuste ringid ümber lähistroopilise maksimumi.

 13. Ookeani front - sooja ja külma hoovuse kokkupuuteala (Golfi hoovus)

 14. Upwelling (apvelling) Jahedama süvavee pinnaletõus ookeani ranniku lähedal, kus tuul puhub piki rannikut või maismaalt merele

 15. Ekmani spiraal

 16. El Niño Sooja pinnavee kuhjumine Vaikse ookeani troopiliste laiuste kesk-ja idaossa, põhjustades ebatavaliselt tugevaid sadusid ja üleujutusi

 17. La Niña, detsember 1998 Keskmine, detsember 1993 El Niño, detsember 1997

 18. Veepinna temperatuur Vaikses Ookeanis 31. mail 1988 (La Niña) ja 13. mail 1992 (El Niño)

 19. Lõunaostsillatsioonid Vastasmärgilised õhurõhu anomaaliad Austraalia põhjaosa ja Vaikse ookeani lõunapoolkera troopiliste laiuste (Tahiti) vahel

 20. Walkeri tsirkulatsioon El Niño korral

 21. El Niño mõjutused • Lõuna-Ameerika läänerannikul, Ida-Aafrikas ja USA lõunaosas sademeterohke • Austraalias, Indoneesias, Lõuna-Aasias, Kesk-Ameerikas ja Lõuna-Aafrikas põuane • Põhja-Ameerikas soe talv • Atlandi ookeanil pole orkaane

 22. ENSO indeks perioodil 1950-2010

 23. Troopilised tsüklonid (orkaanid, taifuunid) Võimsad keeristormid troopilistel laiustel (5-20°NS), mis põhjustavad suuri purustusi, vihmavalinguid ja üleujutusi

 24. Troopilise tsükloni arengustaadiumid • Troopiline häiritus - tugevad äikesevihmad, nõrgad tuuled • Troopiline depressioon - tuul tugevneb 10-17m/s, kujuneb madalrõhkkond • Troopiline torm - järsk rõhu langus, tuule kiirus 17-32 m/s • Orkaan - tuul tugevam kui 32 m/s

 25. 2004. aasta suve tugevad orkaanid • Charley 9-15. august (Kariibi merelt üle Jamaika ja Kuuba Florida idarannikule) • Frances 24. august – 5. september (Bahama, Florida) • Ivan 2-18. september (Kariibi meri, Jamaika, Mehhiko laht, Alabama)

 26. Orkaan Ivan septembris 2004

 27. 2005. aasta suve tugevad orkaanid • Dennis 3-10. juuli (Kariibi meri, Mehhiko laht, Florida) • Emily 13-20. juuli (Kariibi meri, Yucatani ps., Mehhiko laht, Mehhiko idarannik) • Katrina 24-31. august (Bahama saarestikust Mehhiko lahele ja USA lõunaosariikidesse) • Rita 17-25. september (Bahama saared, Kuuba, Mehhiko laht, USA lõunarannik) • Wilma 15-24. oktoober (Kariibi meri, Yucatani ps., Mehhiko laht, Florida)