Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OÜ BrainTeam August Kull 18.05.2010, Toila PowerPoint Presentation
Download Presentation
OÜ BrainTeam August Kull 18.05.2010, Toila

OÜ BrainTeam August Kull 18.05.2010, Toila

180 Views Download Presentation
Download Presentation

OÜ BrainTeam August Kull 18.05.2010, Toila

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eesti näited ettevõtete vahelisest koostööst nii sektori sees kui ka sektorite üleselt, koostöö kõrgkoolidega OÜ BrainTeam August Kull 18.05.2010, Toila

 2. Miks üldse on vaja klastreid? • Ettevõtete koostöö sektori siseselt - ettevõtete vahel - läbi eriala liitude • Ettevõtete koostöö sektori väliselt - ettevõtete vahel - liitude vahel - läbi klastri tegevuste

 3. Klastrite funksioon majanduses • Tõsta ettevõtete konkurentsivõimet - läbi täiendava informatsiooni jagamise - ehitades üles koostöö võrgustikke erinevate sektorite või nendes toimivate ettevõtete ja omavalitsuste vahel - tugeda ettevõtteid nende võrgustike rajamisel EÜ fondide ressurssidega

 4. Koostöö ülikoolide ja teadusasutustega • Missugused on võimalused ja kui tihedad on koostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel? - TAK - otsekontaktid - koostöö läbi erialaliitude - ????

 5. Eelklastri eesmärk Eelklastri eesmärk on välja selgitada ja analüüsida, missugused on ettevõtete soovid ja vajadused omavahelise tootearenduse ja tootedisaini alase koostöö vallas. Analüüsi käigus selgitada välja, mida ettevõtted on kogenud, õppinud (nende arvamus eelistest, puudustest jms), missugused on nende edaspidised plaanid ja ootused. 5 www.brainteam.ee

 6. Selgitada välja ettevõtted, kes on plaaninud saavutada lisandväärtust läbi uute toodete toomise turule Leida ettevõtete toetamiseks tugipunkte ja abistavaid meetmeid Mööblitootjate Liidu, Tallinna linna ja EAS koostööks mööblitootjate ja disaineritega.

 7. Metoodika • Ettevõtted valiti valimi abil välja nii, et oleks esindatud erineva suuruse, tegevusvaldkondade ja asukohaga (linn, maakond) mööbli või mööblidetaile tootvad ettevõtted. • Ettevõtted kes osalesid eelklastri tegevuses • As Kitman, As Sarkop, As Tuulis, As BrainTeam, As ArsInterior, EMTL 7 www.brainteam.ee

 8. Kaasati ettevõtteid Desing Group( Martin Pärn, Kristjan Jaagomägi , Sven Sõrmus), Ten Twelve, Eesti Kunstiülikool, Eesti Mööblitootjate liidu liikmetena 52 ettevõtet.

 9. Tegevused -Koostati ettevõtete andmebaas 140 mööbliette-võtetest ja elektrooniline küsitlusvorm selgitamaks välja nende tootearenduslikku tegevusi ja eesmärke. -Koostöö suhted Pordeone maakonna esindajatega Itaaliast ( tegutseb 3 mööbliklastrit) samuti Austria mööbliklastri MHC esindajatega. www.brainteam.ee

 10. Milaano mööblimessi külastusega ja kohtumisega Itaalia tootedisaineritega Loodud on koostöösuhted teiste loodavate klastrite ja liitudega (logistika, ITL, Masinatööstuse Liit jne) eesmärgil arendada koostööprojekte ja võrgustikke

 11. Küsitlused saadeti välja rohkem kui 102-le ettevõttele. Vastuseid laekus 41 –lt ettevõttelt, mis on ca 40%. Vastas 18 mööblitootjate Liidu liiget ja 23 mitte liiget Ekspordile oli suunatud 67 % ettevõtete tegevus Kogemusi välisturule minekuks omas 23% Disaineritega oli eelnevalt koostööd teinud 48% Disaineritega sooviks koostööd teha 54% Riigipoolset tuge minekuks eksportturgudele ja tootearenduseks vajaks 94% küsitluses osalejat 11 www.brainteam.ee

 12. www.brainteam.ee

 13. Vastanud ettevõtete kogukäive 2255 milj. EEK. Keskmine käive 55 milj. EEK www.brainteam.ee

 14. www.brainteam.ee

 15. Tootearenduse protsess.

 16. Seest väljapoole disainimine Intellektuaalne omand Funktsionaalne tehnoloogia Tootmisstrateegia Teadusarendustegevus Tehnoloogia platvormid Töötajate kogemus Müügi mudel Turundusstrateegia TEHNOLOOGIA TEGEVUS DISAIN KASUTAJAD Soovid Vajadused Ihad Trendid Kasutaja kogemused Bränd Kommunikatsioon Disaini trendid Väljast sissepoole disainimine Disaini protsessi algus: Martin Pärn : 27.05. 2009

 17. Läbi viidud seminarid, välisesinejad - Urmas Varblane- Tartu Ülikooli Majandusteduskonna professor, EestiArengufoorumi juhtivkonsultant.Teemaks oli maailma majanduse mõjud Eesti majandusele ja kriisist väljumise võimalused - Martin Pärn, Eesti Kunstiülikooli professor, Knok desing Mitmete rahvusvaheliste disainipreemiate võitja kes rääkis teemal “ Tootearenduse lähteülesanne ja sellele eelnevad tegevuseded

 18. Eero Jürgenson, kauaaegne Eesti sisearhitektide Liidu juhatuse esimees, kes rääkis trendidest mööbli disaini valdkondades • August Kull, kes tegi ülevaate Mööbliturgude arengutest Skandinaavias ja Suur Britannias , mis on meie tootjate peamised sihtturud aga samuti potensiaalsetel turgudel nagu Ukrainas, madalmaades ja Norras

 19. Eelised • Aitaks luua efektiivsemat koostööd; • Suurendaks klastriga liitunud ettevõtete tootlikkust; • Uute lahenduste avastamisel aitaks laiendada mööblitootmise teenuste turgu;

 20. Võimalused • Koostöö aitaks murda efektiivsemalt välisturule; • Lahenduste leidmine oleks kiirem ja kompaktsem; • Ettevõtted omavahel oskaksid paremini ressursse jagada; • Koostöö klastris tõstaks ettevõtete tootlikkust (ja efektiivsust).

 21. Nõrkused • Koostöö valmidus on konkureerivate ettevõtete vahel madal; • Võib jääda kiirete stardiprojektideta unarusse; • Seoses igapäeva töödega on liikmete poolt madal aktiivsus, sest tegemist on rohkem igapäeva töö suhtes kõrvaliste ülesannete täitmisega; • Ei olda hästi kursis teiste tööstusharude vajaduste ja lahendustega.

 22. Ohud • Kartellikokkulepete tekke oht; • Klaster sureb välja kui ühishuvi on liiga nõrk.

 23. Klastri protsessis osalenud ettevõtete geograafiline asend Klastri projekti olid kaasatud eelkõige juhid , mitte spetsialistid Eelklastri eesmärgi vähene kasu ettevõttetele eraldivõetuna Klastris osalejate motiveerimine Klastri eelarve jäikus Mittepiisav koostöö teiste klastrite ja erialaliitudega kuna see ei mahtunud klastri ülesande raamidesse Probleemid 25 www.brainteam.ee

 24. Kui rääkida ettevõtete vahelisest koostööst siis on mul teile üks hea uudis ja üks halb uudis....

 25. Tüüpiline eestlane Minu siga, mina ta kasva-tan, tapan ja müün. Raha jääb mulle.

 26. Tuleb õppida kuidas turustada globaalselt ja hankida tooret globaalselt. Ekspordieelis läbi kulukonkurentsi. • Ettevõte tervikuna ja eriti tema juhtkond peab olema tulemustele orienteeritud • Ka klaster ei tohi olla lihtsalt protsess vaid seal peab saavutama konkreetseid tulemusi

 27. Klaster aitab vaadata Eestit läbi maailma , mitte maailma läbi Eesti • Think local, act global või think global, act local enam ei toimi.

 28. ENLARGEMENT COUNTRIES 4.1 BIO € 36 €/INHABITANT EFTA 3.5 BIO € 283 €/INHABITANT OTHER EUROPE 4.2 BIO € 18 €/INHABITANT NAFTA 71.5 BIO € 167 €/INHABITANT EU 84.2 BIO € 254 €/INHABITANT ASIA 42.2 BIO € 13 €/INHABITANT AFRICA 1.5 BIO € 2 €/INHABITANT LATIN AMERICA 3.2 BIO € 7 €/INHABITANT OCEANIA 4.4 BIO € 134 €/INHABITANT Mööblitarbimine maailmas tervikuna

 29. Mööbli ostmine ühe elaniku kohta EUR

 30. Mööbli tootmine ja tarbimine Hiinas Miljard USD

 31. India mööbliturg

 32. Kokkuvõte • Eestimööblitootjad on pikalt turulolnud heade kogemustega ja paindlikud ettevõtjad. • Prognoose tehakse hetkel küll lühiajalisi, kuid tulevik on tugev. • Ekspordi suurendamiseks on vaja mööblitootjaid aidata eelkõige sihtturgude tundmaõppimisega. Vaja on väga praktilist ja spetsiifilistinformatsiooni riikide kohta. • Lisaks vajavad firmad nõuandeid teemal, kuidas efektiivsemalt toota.

 33. Kas Eesti Mööblitootmises on edulugu millest rääkida? • Eesti suurim pehme mööbli tootja • Aasta toodang u. 100 000 diivanit • 98 % eksport (Skandinaavia, Kesk-Euroopa, Baltikum) • 4 Tehast, 330 töölist

 34. See ei ole diivan, See on tunne

 35. Käive milj. eek

 36. Mis on toonud Bellusele edu? • Pidev järjekindel töö sihtturgudel • Sihturgudel keele oskus • Pidev töö toote omahinnaga • Spetsialiseerumine, mis eeldab koostöövõrgustikku • Koostöö efektiivsuse otsimine hankijatega • Kirg , usk ja järjepidavus

 37. Võtke palun arvesse, et suur armastus ja suured saavutused käivad käsikäes suure riskiga. • Kui kaotad, ära lase õppetunnil raisku minna                                    Dalai Lama

 38. Tuleb rasket tööd teha kuid elada kergemalt. Meie unistus on aga ainult raske töö.

 39. Tänan kuulajaid tähelepanu eest ja olen meeleldi valmis vastama Teie küsimustele