Download
t navapuud ja asendusistutused n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÄNAVAPUUD JA ASENDUSISTUTUSED PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÄNAVAPUUD JA ASENDUSISTUTUSED

TÄNAVAPUUD JA ASENDUSISTUTUSED

290 Views Download Presentation
Download Presentation

TÄNAVAPUUD JA ASENDUSISTUTUSED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÄNAVAPUUD JA ASENDUSISTUTUSED Tallinna Keskkonnaamet Rita Krabi Haljastuse osakonna juhataja - linnaaednik

 2. Haljasmaade jaotus 2010 aasta eelarve haljasalade hoolduseks 39 460 milj, so on 0,67 % linna kuludest. Eelarve on jaotatud Tallinna KKA, Kadrioru Pargi ja LOV’ide vahel

 3. Olemasolevad vahendid haljastuse hooldustööde korraldamiseks 1. Pikaajalise suhted heade kolleegidega Helsingi linnast (Rakennusvirasto). Hea ülevaade linnahaljastuse korraldamisest parimal viisil 2. Tööde aluseks normdokumentatsioon: -haljasalade hooldusnõuded - aedniku kutsestandard - arboristi kutsestandard - MaaRYL jt 3. Poliitiline tahe – Roheline Tallinn, Tallinn roheline pealinn

 4. Hooldustööde korraldamine Tallinnas Tallinna linnas on parkide ja haljasalade hooldustööde korraldamine jagatud erinevate ametite ja linnaosavalitsuste vahel. Linnaosade valitsused korraldavad võimaluste piires parkide ja haljasalade (va teemaa haljasalad) hooldust oma haldusterritooriumil : • Murude niitmist • Koristamist • Prügikastide tühjendamist • Põõsaste ja hekkide hooldust • Kuivanud puude raiet ja tuulemurru likvideerimist • Rannaalade hooldust

 5. Hooldustööde korraldamine Tallinnas Tallinna Kommunaalamet korraldab oma võimaluste piires teemaa haljasalade (ca 400 ha) hooldust: • Murude niitmist • Koristamist • Tänavapuude raiet, kujundus- ja hoolduslõikust • Kadrioru pargi, Kalamaja pargi, Harju tn haljasala, Vabaduse väljaku konteinerhaljastuse ja Tornide väljaku Lillefestivali ala hooldust • Linna parkide rajamist ja haljasalade rekonstrueerimist (Politsei aed, Harju tn, Pardi tiik, Kopli park, Kalamaja park, Kakumäe park, Kase park, Tuvi park) • Purskkaevude ehitamist ja hooldust

 6. Hooldustööde korraldamine Tallinnas Tallinna Keskkonnaamet korraldab oma võimaluste piires: • Lillepeenardele, lilletaimede istutamist ja hooldust ja lillevaaside ning lillekompositsioonide paigaldamist, nendesse lilletaimede istutamist ja hooldust • Linna omandis olevate metsade hooldust • Raielubade taotluste menetlemist ja raielubade väljaandmist • Asendusistutuste teostamist • Pereväljakute ja lastemänguväljakute ehitamist ning hooldust • Keskkonnaalast järelvalvet

 7. Tänavapuude eripära • Peab meeles pidama, et puu kodu on mets, mitte linn • Linnas on puu eluiga kordades lühem kui metsas. Linnas kasvav puu vajab rohkem tähelepanu • Hooldatud ja õigesti lõigatud puu määrab linna esteetilise väljanägemise • Kuldreegel on, et puid tuleb lõigata tihemini, et tekitatud lõikehaavad oleksid väiksemad

 8. Tänavapuude lõikamine • Hooldatud ja õigesti lõigatud puu määrab linna esteetilise väljanägemise • Kuldreegel on, et puid tuleb lõigata tihemini, et tekitatud lõikehaavad oleksid väiksemad • Istutusjärgsel paaril aastal puid ei lõigata, puu peab olema puukoolis valmis kujundatud võraga kas tänavapuuks või pargipuuks • Tänavapuu vajab tihedamat lõikust kui pargipuu

 9. Tänavapuude lõikamine Puude lõikuse eesmärgiks on: • Linnakodaniku ja tema turvalisuse tagamine; • Puu eluea pikendamine.

 10. Tänavapuude lõikuseks vajalikud teadmised ja spetsialistid • Oluline on kutsetunnistusega spetsialistide olemasolu • Tallinna Keskkonnaametis on kõrg- ja eriharidusega spetsialistid, kes hindavad puude seisukorda • Luual koolitatakse puude spetsialiste - arboriste • Praeguseks on juba 28 kutsetunnistusega arboristi, 2011 kevadel tuleb neid veel juurde • Eesti Kommunaalmajanduse Ühing on korraldanud mitmeid erialaseid seminare, kuhu on kutsutud ka keskkonnakomisjoni liikmeid • Seminaridel on oma kogemusi jaganud Helsingi Linnavalitsuse eriala spetsialistid

 11. Tänavapuude lõikamine • Istutusjärgsel paaril aastal puid ei lõigata, puu peab olema puukoolis valmis kujundatud võraga kas tänavapuuks või pargipuuks • Tänavapuu vajab tihedamat lõikust kui pargipuu • Linnapuuga seonduvad probleemid haljastuses on väga vastutusrikkad ja töömahukad • Tallinna Kommunaalamet on oma hooldusse saanud kehva tervisega tänavapuud • Puude lõikuseks ei ole eraldatud piisavalt vahendeid. Selleks kasutatakse teehoolduseks antud vahendeid

 12. Tänavapuude lõikamine Tänavavapuude võrade minimaalsed kõrgused: • Kõnniteede kohale suunduvad oksad algavad 300 cm kõrguselt maapinnast; • Sõiduteede kohale suunduvad oksad algavad 480 cm kõrguselt maapinnast; • Õhuliinide olemasolu korral (troll-, trammiliinid) algavad oksad 650 cm kõrguselt maapinnast

 13. Puude lõikuse viisid Puude lõikusel eristatakse: • Ohtlike ja kuivanud puude raie • Hoolduslõikus • Vormilõikus

 14. Tänavapuu hooldused 2007 • Ohtlike ja kuivanud puue raie - 236 puud • Hoolduslõikus – 347 puud 2008 • Ohtlike ja kuivanud puue raie - 291 puud • Hoolduslõikus – 1043 puud 2009 • Ohtlike ja kuivanud puue raie - 307 puud • Hoolduslõikus – 725 puud

 15. Tänavad, kus on puude hooldus tehtud Ohtlike ja kuivanud puude raie: • Roheline aas, Komandandi tee, Sõpruse pst, Poska tn, Suur-Karja tn, Paldiski mnt -Tulika tn nurk, Luite tn, Otsa tn, Türnpuu tn, Suur-Sõjamäe tn, Randla tn, Ehitajate tee, Kopli tn, Akadeemia tee, Ranna tee, Kose tee jt Hoolduslõikused: • Lastekodu tn, Heina tn, Ristiku tn, Kunderi tn, Sõpruse pst, Tartu mnt, Pirita tee, Türnpuu tn, Randla tn, Nafta tn, Pärnu mnt, Raua tn, Kotka tn, Kopli tn, Pirita tee, Kose tee jt Vormilõikused: • Ristiku tn, Nafta tn, Õismäe tee, Pärnu mnt, Pärnu mnt Nõmme-Hiiu lõigul

 16. Puude hooldus 2010ndal aastal 2010 aastal juba teostatud : Hoolduslõikused: • Heina tn, Viru tn, Narva mnt, Suur-Sõjamäe tn Vormilõikused: • Pärnu mnt, Estonia pst, Nafta tn 2010 aastal veel planeeritud: • ainult ohtlike ja kuivanud puude raiet Käesoleval aastal ei ole vahendeid, et jätkata Õismäe tee ja Linnu tee remmelgate vormilõikust

 17. Ristiku tn puud enne lõikust

 18. Ristiku tn puud pärast lõikust

 19. Kuidas toimida kui puud on vaja raiuda • Puude raieteks tuleb taotleda raieluba • Lähiajal läheb menetlusse täiendatud määrus “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord”, kus on nüüd kirjas ka raiutavate puude asendusistutustega seonduvad nõuded

 20. Kui palju raielubasid on antud • Tallinna Keskkonnaamet väljastas 2009 aastal 1279 raieluba erineva raiepõhjusega: • Sanitaarraideid 3095 puule • Ehitusaluseid raideid 433 puule • Hooldusraideid 1809 puule • Kujundusraideid 585 puule

 21. Raiutavate puude asendamine • Asendusistutuse kohustust rakendatakse tervete ja elujõuliste ehituse alla jäävate puude raie korral • Asendusistutuste asukoha määrab Tallinna Keskkonnaamet koostöös linnaosavalitsustega • Asendusistutuse kohustus tuleb täita 2 aasta jooksul alates raieloa andjale raiekuupäeva teatamisest

 22. Nõuded istutatavale puule Istutatava puu rinnasdiameeter (mõõdetakse 1,3 m kõrguselt maapinnast): • Alleepuud, tänava äärde istutatavad esinduslikud lehtpuud – 6 cm • Haljasaladele ja parkidesse istutatavad lehtpuud – 4 cm • Haljasaladele ja parkidesse istutatavad okaspuud – 3 cm (mõõdetuna juurekaelast) • Metsaparkidesse istutatavad okaspuud – 1 cm (mõõdetuna juurekaelast)

 23. 2009 tehtud asendusistutused • 2009 aastal istutati linna avalikule alale 1233 puud ja 2945 põõsast • Suuremad istutuskohad on Suur-Karja tn, Pronksi tn, Akadeemia tee, Pae tn, Koorti tn pereväljak, Vormsi 5 haljasala, Karjamaa 10 koerteväljak, Räägu ja Tüve tn, Kakurannna rannaala. • 2008-2009 on uuendatud liiklusringide vananenud haljastust (Akadeemia tee/Ehitajate tee liiklusring, Keskuse tee liiklusring, Õismäe tee/Ehitajate tee liiklusring jm) • Osa puid on vajadusel asendatud põõsastega (1 puu = 20...30 põõsast)

 24. Probleemid asendusistutustega • Seoses majanduslangusega on tekkinud probleeme firmadega, kes on likvideeritud või pankrotis ja ei ole suutelised asendusistutusi teostama • Mõnedel juhtudel on tekkinud probleeme ka 2-aastase hoolduskohustuse täitmisega • Sellisel juhul oleme istutajaid hoiatanud, et kohustuse mittetäitmise korral rakendatakse “Asendustäitmise ja sunniraha seadust”, mille alusel tellitakse töö ja esitatakse arve kohustuse mittetäitjale • Vandalism • Taimede vargused

 25. Probleemid asendusistutustega:Taimede vargused

 26. Probleemid asendusistutustega:Vandalism

 27. Akadeemia tee püramiidhaavad

 28. Liivalaia 45 hõbepärnad

 29. Suur-Karja tn pärnad

 30. Kakuranna kased

 31. Koorti lastemänguväljak

 32. Vormsi 5 haljasala

 33. Sitsi lasteaed

 34. Asendusistutused 2010 2010 aastal Tallinna Keskkonnaamet poolt planeerinud suuremad ja tähtsamad asendusistutuste kohad: • Viru tn allee – raamatukaupluse poolne külg – 12 läänepärna; • Nunne tn Kitsehaljak – 560 põõsaistikut (ida-jugapuu, harilik jugapuu, värd-jugapuu, kurdlehine roos, võnk-pärgenelas). Valmib 14.06.2010; • Karjamaa park – 82 puud ja 234 põõsast;

 35. Asendusistutused 2010 • Stroomi rannapark – 30.04.2010 istutati 388 mägimändi; • Karjamaa 10 koerte jalutusväljak – 14 puud; • Merivälja park – 42 puud; • Aianduse/Tolmuka mänguväljak – 120 põõsast; • Pärnamäe tee (müra tõkkeks) – 107 puud; • J.Koorti 24 (Lindakivi) haljasala – 16 puud, 333 põõsast; • Lasteaiad;

 36. Asendusistutused 2010 • Jugapuu haljasala – 42 puud • Männi parki – 5 puud • muud väiksemad kohad (Läänemere tee kuivanud puude asendamine, Sõle 45 KÜ,, Nõmme kergliiklustee äärde jm) • Kokku on planeeritud istutada ca 1500 puud ja ca 2500 põõsast

 37. Uued õigusaktid • Lähiajal läheb menetlusse uus määrus “Puude istutamise kord”, kus on ära näidatud istikute kvaliteedinõuded • Määruses on toodud linna territooriumile istutatavate istikutele uued esitatavad nõuded: • Lehtpuuistiku kõrgus peab olema vähemalt 200 cm • Okaspuuistiku kõrgus peab olem vähemalt 100 cm (va madalakasvulised dekoratiivvormid) • Tänavapuu istiku tüve ümbermõõt peab olema vähemalt 18/20 cm • Pargipuu istiku tüveümbermõõt peab väiksekasvulisel ja sammasja võraga puul olema vähemalt 12/14 cm, suurekasvulisel puul vähemalt 14/16 cm • Tänavapuuna kasutatav sammasja võraga istiku tüveümbermõõt peab olema vähemalt 12/14 cm • Okaspuuistikutel tüveümbermõõtu ei mõõdeta

 38. Stroomi rannaala mägimändide istutus 2010

 39. Stroomi rannaala püramiidtammede asendus 2010 a

 40. Stroomi rannaala pooppuude asendus 2010 a

 41. Istutused Männi parki 2010 a

 42. Tänan tähelepanu eest