Download
delinquent gedrag bij vlaamse jongeren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Delinquent gedrag bij Vlaamse jongeren. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Delinquent gedrag bij Vlaamse jongeren.

Delinquent gedrag bij Vlaamse jongeren.

143 Views Download Presentation
Download Presentation

Delinquent gedrag bij Vlaamse jongeren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Delinquent gedrag bij Vlaamse jongeren. Een seksespecifieke benadering

 2. Waarom vertoont het ene geslacht meer delinquent gedrag dan het andere ? Drie grote factoren

 3. Ouders School Peers www.dewalhoeve.be www,blogspot.com www.sbohoogvliet.nl

 4. Ouders Jongens Meisjes Opvolging door ouders, band met moeder en gezinssituatie heeft zo goed als geen effect op het gedrag • Goede band met moeder zorgt voor minder delinquent gedrag. • Gescheiden ouders zorgt ook voor meer kans op delinquent gedrag

 5. School Jongens Meisjes Falen op school zorgt voor een grotere kans op delinquent gedrag Meisjes hebben minder kans op schoolse achterstand • De interactie met leerkrachten en leerlingen is belangrijk

 6. Peers • Verschil in vrijetijdsbesteding • Deel uitmaken van een delinquente peergroep • Verschil in geslacht

 7. Vrijetijdsbesteding • Jongeren die in hun vrije tijd zich vaak in het uitgaansleven bevinden hebben meer kans op delinquent gedrag

 8. Delinquente peergroepen • Jongeren die toegeven dat ze hun vrienden delinquent gedrqg hebben zien stellen, hebben meer kans om zelf zulk gedrag te vertonen

 9. Verschil in geslacht Jongens Meisjes Gaan delinquent gedrag vertonen binnen ‘veilige’ ruimtes ( thuis, winkel, …) Minder gericht op uitgaan en dus ook minder contact met delinquentie of delinquente peergroepen • Gaan delinquent gedrag stellen in openbare ruimtes. Buiten het bereik van hun ouders

 10. Opmerking • Dit onderzoek geeft geen duidelijk antwoord op getoetste theorieën. Het is enkel een empirische ondersteuning.

 11. Einde Bedankt