slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Компют ъ рни мрежи

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Компют ъ рни мрежи - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Компют ъ рни мрежи. Старопрестолна гимназия по икономика Велико Търново 2007 год. Компютърна мрежа. Компютърна мрежа – това е съвкупност от компютри и различни устройства, обеспечаващи информационен обмен между компютрите без използване на меж динни носители на информация.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Компют ъ рни мрежи' - fionn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Компютърни мрежи

Старопрестолна гимназия по икономика

Велико Търново

2007 год.

slide2
Компютърна мрежа

Компютърна мрежа – това е съвкупност от компютри и различни устройства, обеспечаващи информационен обмен между компютрите без използване на междинни носители на информация.

Мрежите предоставят на потребителите възможност не само за бърз обмен на информация, но и съвместна работа на принтери и други периферни устройства, и даже едновременна обработка на документи.

slide3
Класификация на компютърните мрежи

В своето многообразие компютърните мрежи може да се класифицират по различни признаци:

 • Територията, върху която се разпростират;
 • Ведомствената принадлежност;
 • Скоростта на предаване на информацията;
 • Типът на преносната среда;
slide4
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

Локални

LAN

Регионални

MAN

Глобални

WAN

Класификация на компютърните мрежи

Според територията, върхукоято се разпростират

slide5
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

ведомствени

държавни

Класификация на компютърните мрежи

Според собствеността

slide6
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

низкоскоростни

средноскоростни

високоскоростни

Класификация на компютърните мрежи

Според скоростта на предавне на информацията

slide7
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

коаксиални

оптични

по радиоканал

усукана двойка

в инфрачервения диапазон

Класификация на компютърните мрежи

Според типа на преносната среда

slide8
Локална мрежа

Локалната мрежа обединява компютрите, намиращи се в едно помещение (например, училищен компютърен клас, състояща се от 8—12 компютъра) или в една сграда (например, в училище могат да бъдат обединени в локална мрежа няколко десятки компютри, намиращи се в различни предметни кабинети).

Всеки компютър, подвключен към локалната мрежа, трябва да има специална платка (мрежов адаптер). Между себе си компютрите се (мрежови адаптери) съединяват с помоща накабели.

slide9
Топология на мрежата

Общата схема на съединявяне (свързване) на компютрите в локалните мрежи се нарича топология на мрежата .

звезда

кръг

шина

slide10
Регионални компютърни мрежи

Локалните мрежи не позволяват да се осигури съвместен достъп към информация от потребителите, намиращи се, например, в различни части на града. На помощ тук идват регионалните мрежи, обединяващи компютрите в пределите на един регион (град, няколко сгради, квартал, страни, континенти).

slide11
Корпоративни компютърни мрежи

Много организации, заинтересовани от защита на своята информация от несанкциониран достъп (например, воени, банкови и др.), създават собствени, така наречените корпоративни мрежи. Корпоративната мржа може да обедини хиляди и десетки хиляди компютри, разположени в различни страни и градове ( като пример може да се приведе мрежана на сеть корпорацията Microsoft, MSN).

slide12
Глобалната компютърна мрежа Интернет

През 1969 год. в САЩ е била създадена компютърната мрежа ARPAnet, обединяваща компютрите на центровте на министерство на отбраната и редица академични организации. Тази мрежа е била предназначена за тесен кръг потребители и малко цели: главно за изучаване как се поддържа връзката в случай на ядерно нападение и за помощ на изследователите при обмен на информация. Още преди настъпване ерата на персоналните компютри създателите на ARPAnet пристъпили към разработка на програмата Internetting Project ("Проект за обединяване на мрежите"). Успехът на този проект довел до следния резултат. Най-напред, била създадена крупната мрежа в САЩ – мрежата internet (с малка буква i). На второ място, били изпробвани различни варианти на взаимодействие на тази мрежа с редица други мрежи в САЩ. Това създало предпоставки за успешна интеграция на много мрежи в единна световна мрежа. Такава «мрежа на мрежите» сега навсякъде се нарича Internet (в родните публикации широко се използва и българоезичното изписване - Интернет).

slide13
Интернет

Интернет — това е глобална компютърна мрежа, обединяваща много локални, регионални и корпоративни мрежи и включваща в себе си десетки милиона компютри.

Основата, «гръбнака» на Интернет се състои от стотици милиони сървари, постоянно подвключени към мрежата.

Към сърварите на Интернет могат да се подвключат с помоща на локални мрежи или комутируеми телефонни линии стотици милиони потребители на мрежата.

slide14
Адресация в Интернет

Съществуват два еднакво ценни формата адреси, които се различават само по своятя форма:

IP - адрес и DNS - адрес.

IP- адрес - състои се от четири блока цифри, разделени с точки. Той може да има такъв вид:

84.42.63.1

192.168.3.11

DNS - адрес – включва по – удобни за потребителите буквени съкращения, които също са разделени с точки на отделни информационни блокове (домейни). Например:

www.edu-bg.net

www.hit.bg

slide15
Домейни

gov - правителствено учреждение или организация

mil - военно учреждение

com – комерсиална (търговска) организация

net - мрежова организация

org - организация, която не се отнася към никое от гореизброените

slide16
Домейни

at - Австрия

au - Австралия

ca - Канада

ch - Швейцария

de - Германия

dk - Дания

es - Испания

fi - Финландия

fr - Франция

it - Италия

jp - Япония

nl - Нидерландия

no - Норвегия

nz - Новая Зеландия

ru - Русия

se - Швеция

uk - Украйна

za - Южна Африка

world wide web
World Wide Web

Популярното обозначение наИнтернет - World Wide Web (съкращението WWW или Web), още се нарича Световна паяжина. Представянето на информацията в WWW е основано на възможностите за хиперткстови препратки (връзки).

Хипертекст – това е текст, в който се съдържа връзка (препратка) към други документи. Това дава възможност при преглед на даден документ леко и бързо да се премине към друга свързана с него по смисъл информация, която може да бъде текст, изображение, звуков файл или има произволен друг вид, приет за използване в WWW. При това свързаните с препратки документи могат да бъдат разпространени по цялото земно кълбо.

world wide web1
World Wide Web

World Wide Web е предназначен за достъп към електронни документи от особен вид, които се наричат Web-документи или, съкратено, Web-страници. Web-страница — това е електронен документ, в който освен текста се съдържат специални команди за форматиране, а също и вградени обекти (картинки, аудио- и видеоклипове и др.).

Преглеждането на Web-страниците става с помоща на специални програми, наречени браузери, така че браузера - това не е просто клиент на WWW, служещ за взаимодействие с отдалени Web-сървари, това е още и средство за преглед на Web-документи.

Web-страниците имат не абсолютно, а относително форматиране.

slide19
Унифициран указател на ресурса URL

Всеки Web-документ (и даже всеки объект, вграден в такъв документ) в Интернет има свой уникален адрес — той се нарича унифициран указател на ресурс URL (Uniformed Resource Locator) или, съкратено, URL-адрес. Обръщайки се към този адрес, е възможно да получиш съхраняващия се там документ.

Пример за URL:

http://sgi.net-bg.info/index.php?option=com_paxgallery

http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/images/a23.htm

slide20
Унифициран указател на ресурса URL

Пример за URL:

http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/images/a23_1.gif

http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/images/a23.htm

URL-адреса на документа се състои от три части и за разлика от домейн имената се чете от лява на дясно.

 • В первата част е указано името на използвания протокол, по който се осъществява доступ към дадения ресурс. При използване на World Wide Web това е протокол за предаване на хипертекст HTTP (HyperText Transfer Protocol). Името на протокола се отделя от останалитеу части на адреса с двуеточие и две наклонени черти.
 • Втория елемент— е домейн името на компютъра, на който се съхранява дадения документ.
 • Последния елемент от адреса — пътя за достъп към файла, съдържащ Web-документа, на указания компютър. В Windows е прието да се разделят каталози и папки със символа обратна наклонена черта «\», а в Интернет е прието да се използова обичайната наклонена черта «/».
slide21
Въпроси:

?

 • Какво е това компютърна мрежа ?
 • Какво представлява топология на мрежата ? Каква е топологията на мрежата при нас в 22 кабинет ?
 • Какви могат да бъдат компютърните мрежи ?
 • Защо Интернет продължава нормално да функционира при излизане от строя на отделен сървър или линия за връзка ?
 • Какъв е IP-адреса на компютъра на вашето работно място ?
 • Какво е това браузер?
 • Защо WWW е наречена световна паяжина ?
slide22
Анекдоти

Сатаната пише писмо до Всевишния: Господи, моля те, вземи си го този хакер, откакто е при мене, си мисли, че е в поредната версия на DOOM и ми изпотрепа половината дeмони!

Малко момче пита баща си:

-Татко, как се пише "адрес" - с едно "с" или с две ?

-Напиши "URL" и отивай да спиш...

ad