JIHOZÁPADNÍ ASIE - PowerPoint PPT Presentation

jihoz padn asie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JIHOZÁPADNÍ ASIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
JIHOZÁPADNÍ ASIE

play fullscreen
1 / 12
JIHOZÁPADNÍ ASIE
210 Views
Download Presentation
finnea
Download Presentation

JIHOZÁPADNÍ ASIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JIHOZÁPADNÍ ASIE

 2. Politicky velmi nestabilní oblast

 3. POLOHA (viz mapa) Oblast tektonicky aktivní, časté zemětřesení. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Suché subtropické, tropické podnebí, nedostatek srážek. Bohatá naleziště ropy (1/2 světových zásob) OBYVATELSTVO Většina obyvatel muslimové jazyk arabština

 4. Dělení JZ Asie • státy BLÍZKÉHO VÝCHODU • státy ARABSKÉHO POLOOSTROVA • IRÁK • ÍRÁN

 5. 1) státy BLÍZKÉHO VÝCHODU TURECKO Z části Evropský a Asijský stát Hl. město – Ankara Velmi bohatá historie, cestovní ruch Důležitá slova: Istanbul, mešita Hagia Sofia

 6. IZRAEL • hospodářsky vyspělý stát • hl. město – Jeruzalém • výroba letadel, léků, brusírny diamantů • silná armáda • obyvatelstvo – židé Důležitá slova: Palestina, Šabat, Zeď nářků, rok 1948, Mrtvé moře (nejníže položené místo na souši, -408m)

 7. 2) státy ARABSKÉHO POL. • největší poloostrov na světě • největší ložiska ropy, zemního plynu méně • z velké části pouště

 8. SAUDSKÁ ARÁBIE • největší a nejbohatší země JZ Asie • hl. město - Rijád • absolutistická monarchie • jediné náboženství – islám (zákoník šaría) • patří k největším vývozcům ropy, díky ní jeden z nejbohatších států světa Důležitá slova: odsolování vody, Mekka, ropa,…

 9. Na západě Arabského poloos. se nacházejí 4 malé státy: - KUVAJT, BAHRAJN, KATAR, SAE V jižní části Arab. pol. leží 2 státy: - Jemen, Omán

 10. 3.) IRÁK • rozkládá se při Perském zálivu • hl. město - Bagdát • povrch tvoří Mezopotámská nížina, kterou protékají řeky Eufrat a Tigris • obyvatelstvo Arabové, Kurdové • hospodářství založeno na těžbě a zpracování ropy, zemního plynu (dále ložiska fosfátů a soli) Důležitá slova: válečné konflikty, Sadám Husajn, Babylon

 11. 4.) ÍRÁN • hl. město – Teherán • dříve označovaný jako Persie • důležitá surovina – ropa • výroba íránských koberců