Caudata - PowerPoint PPT Presentation

caudata n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Caudata PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 59
Caudata
169 Views
Download Presentation
zudora
Download Presentation

Caudata

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Caudata

 2. Hynobiidae - pamlokovití • Asie, Evropa okrajově • kolem 15 cm (10 – 25 cm) • oplození vnější, vajíčka ve 2 rosolovitých spirálovitě zatočených váčcích • většinou na souši, do vody v době rozmnožování

 3. Paradactylodon persicus(Eiselt et Steiner, 1970)Batrachuperus persicusEiselt et Steiner, 1970 • S Írán – Tališské hory, Elborz; 800 -1200 m n. m. • SV Afganistán • 4-prsté končetiny

 4. Paradactylodon gorganensis (Clergue-Gazeau et Thorn, 1979)(syn. Batrachuperus gorganensis) • S Írán – Elborz, u města Gorgan; 400 m n. m. • 4-prsté končetiny

 5. Paradactylodon mustersi (Smith, 1940)(syn. Batrachuperus mustersi; Paradactylodon musteri) • Afganistán • 4-prsté končetiny

 6. Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870(syn. Hynobius keyserlingii) • Japonsko (Hokkaido), S Korea, S Čína, S Mongolsko, • Rusko (45° E) • 4-prsté končetiny • chladnomilný, „mrazuvzdorný“

 7. Proteidae - macarátovití • USA, Evropa • vodní, neoteničtí • nemají maxilly, potravu nasávají • prsty – 3 vpředu, 2 vzadu

 8. Proteus anguinus Laurenti, 1768 • jaderské pobřeží od SV Itálie po Černou Horu, • v Itálii možná introdukován; introdukce ve franc. Pyrenejích • 20 – 30 cm • až 70 vajíček (12 mm); 2 juv. Proteus anguinus parkeljSket and Arntzen, 1994, Type locality: "Na Trati, Jelsevnik near Crnomelj, Slovenia".

 9. Salamandridae - mlokovití • S Amerika, Eurasie • teresričtí až akvatičtí • zásnubní (svatební) tance • v jižních oblastech hlavně v horách

 10. Euproctus Gené, 1838 • 2 (dříve 3) druhy • Korsika a Sardinie • těsný kontakt při přenosu spermatoforu

 11. Euproctus montanus (Savi, 1838)syn. Triturus (Euproctus) montanus • Korsika • 11 cm, hladší kůže, parotidy naznačeny • stojaté vody, 600 m n. m. a výše samec – protáhlá kloaka

 12. Euproctus platycephalus (Gravenhorst, 1829) • Sardinie • 14 cm, hladší kůže, parotidy naznačeny • stojaté vody, do 1500 m n. m. samec – ostruha

 13. Calotriton asper (Dugès, 1852)syn. Euproctus asper • Pyreneje • kolem 16 cm, drsná kůže, absence parotid • tekoucí i stojaté vody, 1500 – 2500 m n. m. (i více) spermatofor přímo do kloaky

 14. Calotriton arnoldi Carranza et Amat, 2005 • SV Španělsko (Fogars del Monclús, Montseny)

 15. Chioglossa lusitanica • SZ část Iberského poloostrova • 13 cm, dluhý ocas (autotomie – v sutích) • zarostlé suťové biotopy, od 600 m n. m. • rychlý pohyb, loví i rychlou kořist, vymrštitelný jazyk • samec nosí samici, spermatofor do kloaky

 16. Mertensiella caucasica • SV Turecko, západní Kavkaz • 18 cm, výrazné parotidy • 900 - 2800 m n. m. • páření ve vodě, spermatofor do kloaky pomocí tnu

 17. Mertensiella luschani (až 9 ssp.)syn. Lyciasalamandra luschani, Salamandra luschani • JZ a J Anatolie, Karpathos, Saria, Kasos, Kastellorizo • max. 18 cm, robustní, výrazné parotidy • suché biotopy (periodické vodní plochy), do 500 m n. m. • aestivace • páření na souši, 2 mláďata

 18. Lyciasalamandra Veith et Steinfartz, 2004 • L. antalyana – Antalya, JZ Turecko • L. atifi – Alanya, J Turecko • L. billae – Olympos-Beydaglari, JZ Turecko • L. fazilae – JZ Turecko, ostrovy Tersabe, Domuz • L. flavimembris – Marmaris, JZ Turecko • L. helverseni – Karpathos, Saria, Kasos • L. luschani – Dodurga, Letoon, JZ Turecko

 19. Neurergus • 4 druhy • V Turecko, Z a S Irák, SZ Írán • pestří čolci, dlouho ve vodě • robustní, zploštělý ocas

 20. Neurergus crocatus • JV Turecko, Z a S Irák, SZ Írán • 16 cm, robustní, výrazné parotidy • kolem 2000 m n. m. • ve vodě březen - červenec • 200 vajíček zespoda na kameny

 21. Neurergus kaiseri • SZ Írán - Zagros • 500 - 1300 m n. m.

 22. Neurergus microspilotus • hraniční oblast Iráku a Íránu

 23. Neurergus strauchii • JV Turecko • 80 – 90 vajíček

 24. Pleurodeles waltl Michahelles, 1830 • SZ Maroko, západ a jih Iberského polostrova • 30 cm, zrnitá kůže, výrazná místa, kde končí žebra • převážně ve vodě, případná aestivace • přidržování při páření, • ale samice na spermatofor navedena

 25. Pleurodeles poireti (Gervais, 1835) • SV Alžírsko • 20 cm

 26. Pleurodeles nebulosus (Guichenot, 1850) • S Alžírsko a S Tunis

 27. Salamandra atra • Alpy, býv. západní Jugoslávie, Makedonie, Albánie • 16 cm, černé zbarvení, lokální populace – žluté skvrny • 900 -1 800 m n. m. • uchování spermií až 2 roky, oplozena 2 vajíčka (každé • v jednom vejcovodu, „nitroděložní“ parazitismus S. a. aurorae (SV. Itálie)

 28. Salamandra lanzai • SZ Itálie, přiléhající Francie • černé zbarvení • 1500 - 2200 m n. m. • od S. atra druh oddělen 1988

 29. Salamandra salamandra • od Španělska po Balkán a JV Ukrajinu • 20 cm i více, variabilní zbarvení • páření na souši • kladeny larvy (různý vývin) až mláďata, • „nitroděložní“ parazitismus S. s. salamandra (Itálie) S. s. gigliolii (Itálie)

 30. Salamandra algira • S Maroko až S Tunis

 31. Salamandra corsica • Korsika • druh oddělen 1996

 32. Salamandra infraimmaculata • od J Turecka po Izrael, JZ Turecko, S Irák, SZ Írán • druh oddělen 1995

 33. Salamandrina terdigitata (Bonnaterre, 1789) • od Neapole na jih • 11 cm, 4 prsty • horské zalesněné svahy do 1300 m n. m. • páření na souši, 10 – 12 vajíček do vody • obranný postoj, thanatosa

 34. Salamandrina perspicillata (Savi, 1821) • SZ Itálie až Neapol

 35. Triturus • Malí čolci (Palaetriton): do 10 cm Triturus boscai, italicus, helveticus, vulgaris, montandoni, • Triturus (Triton) alpestris • Velcí čolci (Triturus): kolem 15 cm Triturusmarmoratus, pygmaeus, vittatus cristatus, carnifex, dobrogicus, karelinii

 36. Triturus Rafinesque, 1815; Mesotriton Bolkay, 1927; Lissotriton Bell, 1839 Triturus:Triturus vittatus (Gray, 1835) Banded NewtTriturus marmoratus (Latreille, 1800) Marbled NewtTriturus pygmaeus (Wolterstorff, 1905) Pygmy Marbled Newt        "Cristatus Group"Triturus carnifex (Laurenti, 1768) Italian Crested Newt    Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Northern Crested Newt    Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) Danube Crested Newt    Triturus karelinii (Strauch, 1870) Southern Crested Newt Mesotriton:Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768) Alpine Newt Lissotriton:Lissotriton boscai (Lataste, 1879) Bosca's NewtLissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Palmate NewtLissotriton italicus (Peracca, 1898) Italian NewtLissotriton montandoni (Boulenger, 1880) Carpathian NewtLissotriton vulgaris(Linnaeus, 1758) Smooth Newt

 37. Lissotriton boscai – Iberský polo. kromě SV1 rýha k čenichu Lissotriton italicus – St a J Itáliehladký čenich6 – 8 cm

 38. 3 rýhy: Lissotriton helveticus – SV Iberského polo., Z Evropa, Británie, po Polsko a ČR Lissotriton vulgaris – Z Evropa, Británie, po Z Asii Lissotriton montandoni – Karpaty

 39. Mesotriton alpestris • od S Francie po Z Ukrajinu a Balkán, S Španělsko, • introdukován v J Anglii • do 2500 m n. m., vazba na lesy • 11 cm, oranžové břicho bez skvrn, fakultativní neotenie • více poddruhů (6; veluchiensis GR, cyreni ESP) T. a. apuanus - Itálie

 40. Ommatotriton vittatus • S Turecko, Z Kavkaz, S Irák a J Turecko, Sýrie, Izrael • 16 cm • do 1300 m n. m. • O. v. ophryticus – severní forma

 41. Triturus marmoratus • Francie (Z část), S část Iberského poloostrova • 16 cm, mramorování, vertebrální pruh do oranžova • nízký nepřerušovaný celokrajný lem • do 2 000 m n. m. (na jihu) • hybridizace s T. cristatus

 42. Triturus pygmaeus • J část Iberského poloostrova • 16 cm, mramorování, vertebrální pruh do oranžova • hybridizace s T. marmoratus

 43. Triturus cristatus • od Francie (St část) po St Rusko, od Skandinávie (67°) • po Alpy • vysoký zubatý lem, bílé skvrnky na bocích

 44. Triturus carnifex • Itálie, Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko, • Albánie, Makedonie, přilehlé Řecko (T. c. macedonicus), • introdukce – Anglie, Belgie, Holandsko • vysoký málo zubatý lem, velké černé skvrny na bocích

 45. Triturus dobrogicus • povodí Dunaje od V Rakouska, Slovinsko, Chorvatsko, • Bosna, Slovensko, JV Ukrajina, • od J Moldávie, po Bulharsko (T. d. macrosoma) • protáhlé tělo

 46. Triturus karelinii • od V Balkánu, S Turecko, S Írán, Kavkaz, Krym • Srbsko – T. k. arntzeni • robustní, bradavičnatý, terestrický

 47. Plethodontidae - mločíkovití • S Amerika, J Amerika, Evropa (280 druhů) • akvatičtí, terestričtí, arborikolní • chybí plíce • nasolabiální rýha