Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASIE PowerPoint Presentation

ASIE

976 Views Download Presentation
Download Presentation

ASIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ASIE Asijský světadíl – počítačový model pohledu z vesmíru

 2. ASIE Poloha kontinentu

 3. ASIE

 4. Regiony Asie Severní Střední Východní Jižní Jihozápadní Jihovýchodní

 5. Základní informace • Největší světadíl, nejhornatější světadíl • Zaujímá 1/3 celkové rozlohy světové pevniny • Je domovem 2/3 obyvatel naší planety • Poloha: na západě sousedí s Evropou a Afrikou, na východě je obklopena Tichým oceánem

 6. Státy Asie

 7. Státy Asie

 8. Státy Asie

 9. Státy Asie

 10. Zajímavosti k samotným státům • Kontinentální regiony podle kategorizace OSN (mapa). • Kazachstán je někdy považován za stát ležící zčásti ve střední Asii a zčásti ve východní Evropě; počet obyvatel a rozloha jsou uvedeny pouze pro asijskou část. • Údaje platí jen pro pevninskou Čínu, nezahrnují Hongkong, Macao aTchaj-wan. • Hongkong je Zvláštní administrativní zóna Čínské lidové republiky. • Macao je Zvláštní administrativní zóna Čínské lidové republiky. • Údaje jsou pro území  které je de facto pod kontrolou vlády Čínské republiky. Nároky na něj si ale činí i Čínská lidová republika. • Egypt je považován za stát ležící zčásti ve severní Africe a zčásti v západní Asii; počet obyvatel a rozloha jsou uvedeny pouze pro asijskou část (na východ od Suezského kanálu). • Rusko je považováno za stát ležící zčásti v severní Asii a zčásti ve východní Evropě; počet obyvatel a rozloha jsou uvedeny pouze pro asijskou část. • Indonésie je často považována za stát ležící zčásti v jihovýchodní Asii a zčásti v Oceánii; počet obyvatel a rozloha jsou uvedeny pouze pro asijskou část  tedy bez Západní Papuy a Moluckých ostrovů. • Hlavní město Myanmaru bylo oficiálně přesunuto z Rangúnu do nově vybudovaného města na západ od Pyinmany 6. listopadu 2005.

 11. Zajímavosti k samotným státům •  Východní Timor je často považován za stát ležící zčásti v jihovýchodní Asii a zčásti v Oceánii. • Včetně oblasti Džammú a Kašmír  o kterou vedou spor Indie  PakistánaČínská lidová republika. • Arménie je někdy považována za stát ležící sice v západní Asii  ale mající historické a sociopolitické vazby s Evropou. • Ázerbájdžán je často považován za stát ležící zčásti v západní Asii a zčásti ve východní Evropě; počet obyvatel a rozloha jsou uvedeny pouze pro asijskou část. Nachičevan je autonomní exkláva Ázerbájdžánu obklopenáArménií, Íránem a Tureckem. • Ostrov Kypr je někdy považován za stát ležící na jih od Turecka  ale mající historické a sociopolitické vazby s Evropou. Severokyperská turecká republika je na rozdíl od Kyperské republiky na jihu ostrova (s převládající řeckou populací) uznávána jen Tureckem. • Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu, společně označované OSN jako „Okupovaná palestinská území“, jsou území částečně okupovaná Izraelem, ale de facto spravovaná palestinskou samosprávou. • Gruzie je často považována za stát ležící zčásti v západní Asii a zčásti ve východní Evropě; počet obyvatel a rozloha jsou uvedeny pouze pro asijskou část. • Ázerbájdžán je často považován za stát ležící zčásti v západní Asii a zčásti ve východní Evropě. Nachičevan je autonomní exkláva Ázerbájdžánu obklopená Arménií, Íránem a Tureckem. • Turecko je často považováno za stát ležící zčásti v západní Asii a zčásti v jižní Evropě; počet obyvatel a rozloha jsou uvedeny pouze pro asijskou část. • Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy, společně označované OSN jako „Okupovaná palestinská území“, jsou území částečně okupovaná Izraelem, ale de facto spravovaná palestinskou samosprávou.

 12. Obyvatelstvo Asie • Počet obyvatel překročil v březnu 2007 4 mld • Polovinu tvoří obyvatelstvo do 20-ti let • Žijí zde dvě třetiny obyvatelstva světa • Nejvíce obyvatel má Čína, kt dohání Indie.

 13. Přírodní extrémy • Nejvyšší horou  Mount Everest (světa) • Na tomto světadílu, především v Himaláji, se nachází většina nejvyšších hor světa. • Nejnižším místem světadílu je proláklina Mrtvého moře • Nejhlubším a nejvodnatějším jezerem je Bajkal • Kaspické moře má největší rozlohu vodní hladiny

 14. Vodstvo Asie • Oceány: Tichý, Indický, Severní ledový • Moře: např. Rudé, Arabské, Žluté • Řeky: např. Lena, Ganga, Tigris • Jezera: Balchaš, Aralské jezero, Kaspické • moře

 15. Vodstvo Asie • Severní ledový oceán • Tichý oceán • Indický oceán • Rudé moře • Arabské moře • Žluté moře

 16. Pohoří Asie • Povrch velmi různorodý • Západní hranice tvoří pohoří • Ural a Kavkaz • Na severu zasahuje Asie až za severní polární • kruh • Nejvyšší pohoří: Himaláj • Nejvyšší hora: Mount Everest (8848 m)

 17. Krajina • Asii překrývají všechny teplotní • pásy • Na severu (severní polární • kruh) – tundra • Tundra = krajina, která má celý • rok zmrzlou půdu • Směrem na jih přechází krajina • v tajgu, dále pak step a poušť

 18. Asie - orient • Orient = často používaný • název pro asijské území • Zcela odlišná kultura, • která přitahuje množství • turistů

 19. Další zajímavosti Asie • V Asii se rozkládá téměř 50 států • Nejpočetnějšími obyvateli jsou Číňané a • Indové • Vznikla zde tato náboženství: • křesťanství • židovství • islám • hinduismus • budhismus

 20. Živočišstvo Asie Panda Gibon Tygr Indický Jak

 21. Závěrečné opakování: • Popiš polohu Asie. • Jaká je nejvyšší hora a pohoří Asie? Kolik měří? • Proč některé oblasti hojně navštěvují turisté? • Která náboženství vznikla v Asii?

 22. ZDROJE: • ( Poloha kontinentu) DADO. wikipedia.org [online]. [cit. 31.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LocationAsia.png. • (Asijský světadíl) NEUVEDENO. wikipedia.org [online]. [cit. 31.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Asia_terrain.jpg. • (Regiony Asie) NEUVEDENO. wikipedia.org [online]. [cit. 31.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Location-Asia-UNsubregions.png. • (Vodstvo Asie) HISTORICAIR 20:31, 20 NOVEMBER 2006 (UTC). wikipedia.org [online]. [cit. 31.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Asie.svg. • (Mount Everest) GALUZZI (LUCAG), Luca. wikipedia.org [online]. [cit. 31.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Everest_North_Face_toward_Base_Camp_Tibet_Luca_Galuzzi_2006.jpg. • (Mount Everest) ORIGINAL UPLOADER WAS JOHN HILL AT EN.WIKIPEDIA. wikipedia.org [online]. [cit. 31.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mount_Everest_from_Rombok_Gompa,_Tibet.jpg. • (Step) NEUVEDENO. wikipedia.org [online]. [cit. 31.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Steppe_of_western_Kazakhstan_in_the_early_spring.jpg. • Ostatní obrázky v prezentaci jsou použité z Klipartu Microsoft Office • http://www.zemepis.eu/informace-o-asii.p257.html

 23. Děkuji za pozornost.