ASIE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASIE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 16
ASIE
643 Views
Download Presentation
stacy
Download Presentation

ASIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ASIE

 2. ASIE • Asie je největší světadíl světa • Zabírá 44,4 mil km2 • Je spojená s Evropou • Krajní body : • S – Čeljuskynův mys • J – Mys Buru • V – Děžnevův mys • Z – Mys Baba

 3. HORIZONTÁLNÍ ČLENĚNÍ • Horizontální členění • Velká členistost pobřeží – ostrovy, poloostrovy, zálivy

 4. Nížiny: Západosibiřská nížina Severosibiřská nížina Velká čínská nížina Indoganžská nížina Mezopotámská nížina Hory Himaláje – Mont Everest Atlaj Hinduš Kavkaz Ural Tibetská plošina VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍRůznorodý kontinent, nížiny, pouště, hory • Nejnižší bod: Mrtvé moře = -400m

 5. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY • Kontinentální podnebí • Jih – tropy • Sever – studený akrtický vzduch

 6. Vodstvo • Odvodňováno do 3 oceánů: • Severní ledový: Ob, Jenisej, Lena • Tichý: Chang-Jiang, Mekong, Amur • Indický: Indus, Ganga, Eufrat, Tigris Střed: bezodtoká oblast Největší jezero: Kaspické moře Nehlubší jezero světa: Bajkal

 7. PODNEBÍ • Najdeme zde všechny podnebné pásy • Tropický, subtropický, mírný, studený • Podnebí je kontinentální • Vegetační pásy • Tundra, tajga, lesostepi, stepi, polopouště, pouště • Nejchladnější místo: Ojmjakon -78°C

 8. OBYVATELSTVO • Nejlidnatější světadíl = přes 60% lidstva • Náboženství: • islám, budhidmus, hinduismus • Nej: • Nejlidnatější - Čína 1,1 mld. obyvatel • 2. nejlidnatější – Indie 990 mil obyvatel • Jsou zde zastoupeny všechny rasy, převažuje mongoloidní

 9. HOSPODÁŘSTVÍ • Velké rozdíly – málo vysoce vyspělých států • Nejvyspělejší stát: Japonsko • Nejchudší: Nepál, Jemen, Jordánsko • Ekonomicky významné státy: • Izrael, Asijští draci (Singapur, Hongkong, Thajwan, J. Korea), Čína, Indie • Státy Perského zálivu (ropa) – Kuvajt, Saudská Arábie, Jemen, Spojené arabské emiráty, Oman, Irák, Irán • V Japonsku přes 40% veškeré průmyslové produkce

 10. ZEMĚDĚLSTVÍ • Extenzivní: na velkých plochách se něco málo pěstuje (malá sklizeň), chov zvířat (velká úmrtnost) • Nepál, Bútán, Laos, Pákostán • Intenzivní: na malých plošinách se vypěstují velké hektarové výnosy, chov zvěře • Japonsko

 11. ROSTLINÁ VÝROBA • Všechny státy • 90% světové produkce rýže – Čína • Olejnaté plodiny – Čína, Indie • Kaučuk – JV Asie – 90% světové produkce • Bavlna – východní Čína, západní Asie • Čaj – Čína, Japonsko, Srí Lanka, Indie • Tabák – Čína, Japonsko, Turecko KAUČUK TABÁK

 12. ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA • Zasahuje do ní náboženství: • Indie -Posvátný dobytek (kráva) • Islámské státy – nejí vepře • Arábie – nejí prasata • Největší chov prasat – Čína • Skot – Indie • Buvol: jižní a jihovýchodní Asie • Drůbež – Čína • Velbloud – pouštní oblasti – JZ Asie, Afghánistán, Pákistán • Rybolov – Japonsko – 40% asijské produkce VELBLOUD ČÍNSKÉ PRASE FUGU - JAPONSKÁ RYBA

 13. PRŮMYSL • Těžba ropy a zemní plynu – Perský záliv, Čína • Uhlí – SV Indie, SV Čína • Cín – JV Asie – Malajsie • Wolfram – JV a S Asie ROPNÉ POLE TĚŽBA UHLÍ - INDIE

 14. INDIE • 2. nejlidnatější stát na světě • Mnohonárodností stát • 25% obyvatel žije ve městech • Zemědělsko-průmyslový stát • Na 1/5 plochy se pěstuje rýže, pšenice, proso a luštěniny • 50% závodů tvoří potravinářský a textilní průmysl

 15. ČÍNA • Nejlidnatější stát světa – 55 národů – 95% Číňanů • 3. na světě v rozloze • Hlavní město – Peking • Státní zřízení – republika • Přírodní podmínky • 2/3 území má více než 1000 m n.m. • 1/10 – nížiny – východ • Nerostné bohatství – značné, ne zcela prozkoumané • 1/5 zásob světa černého uhlí • Ložiska ropy a zemního plynu – SZ a SV • Velká ložiska železné rudy – SV – metarulgie • Průmysl – převažuje těžký – levná pracovní síly • Zemědělství – rostlinná výroba – rýže, pšenice, čaj, kukuřice

 16. JAPONSKO • Nachází se na 4 ostrovech – Honšu, Kjušu, Šikoku, Hokaido • Nachází se na rozhraní litosférický desek – seismické otřesy • Podnebí je ovlivňováno mořskými proudy • Z jihu teplý proud – Kurašio • Ze severu studený proud - Ojašio • Hlavní město Tokio • 125 mil obyvatel – hlavně v městech – 5000 obyv/km2 • Hlavou státu je císař, ale rozhoduje parlament • 16% podíl na celosvětovém hosp. produktu • 1. na světě ve výrobě aut (Toyota, Honda, Suzuki…) • Vyspělá doprava – vlaky