Evropa – poloha, povrch 5. ročník - PowerPoint PPT Presentation

evropa poloha povrch 5 ro n k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evropa – poloha, povrch 5. ročník PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evropa – poloha, povrch 5. ročník

play fullscreen
1 / 15
Evropa – poloha, povrch 5. ročník
1571 Views
Download Presentation
lee-snider
Download Presentation

Evropa – poloha, povrch 5. ročník

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod TřemšínemEfektivní výuka pro rozvoj potenciálu žákaprojekt v rámci Operačního programuVZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Evropa – poloha, povrch 5. ročník

 2. Svět • Amerika • Austrálie • Antarktida • Afrika • Evropa • Asie

 3. Evropa • Evropa je rozlohou druhý nejmenší světadíl. • Obklopuje ji Atlantský oceán a Severní ledový oceán. • Pevninskou hranici má Evropa s Asií s níž vytváří celek Euroasii. • Na Evropském kontinentu a k němu náležících ostrovech se nachází území 46 nezávislých států. • Rozloha 10 180 000 km² • Počet obyvatel asi 718 000 000 (2009) • Hustota zalidnění asi 72 obyvatel/km²

 4. Evropa

 5. Mapa Evropy z 15. století

 6. Evropská unie - EU • Politická a ekonomická unie, kterou v současnosti tvoří 27 evropských států (vznik 1993) • Česká republika je členem od 1. května 2004 • Společná měna je euro a základním symbolem vlajka.

 7. Pobřeží • Pobřeží Evropy je velmi členité. • Výběžky pevniny do moří a oceánů nazýváme poloostrovy. • Kousky pevniny obklopené ze všech stran vodou moří nebo oceánů se nazývají ostrovy.

 8. Poloostrovy a ostrovy Island Skandinávský poloostrov Britské ostrovy Pyrenejský poloostrov Balkánský poloostrov Apeninský poloostrov

 9. Island Britské ostrovy

 10. Povrch Evropy Skandinávské pohoří Východoevropská rovina Středopolská nížina Ural Severoněmecká nížina Francouzská nížina Karpaty Pyreneje Alpy Apeniny

 11. Pracuj s mapou – urči název pohoří a nejvyšší horu 4 1 8 5 3 2 6 7

 12. Mont Blanc (Alpy) 4807 m.n.m. nejvyšší hora Evropy (Francie) Sněžka (Krkonoše) 1602 m.n.m. Nejvyšší hora ČR

 13. Apeniny – Corno Grande Karpaty – Gerlachovský štít Pyreneje – Pico de Aneto

 14. V Evropě převládá člověkem ovlivněná kulturní krajina. Na mnoha místech došlo k poškození krajiny důsledkem neuvážené činnosti člověka – těžba surovin, průmyslová výroba ……… Nejzachovalejší a nejméně poškozená je příroda chráněná v rezervacích a národních parcích. NP – Plitvická jezera

 15. Evropa – poloha, povrch – vlastivěda 5. ročník ZŠPoužitý software: držitel licence – ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř.Windows XP ProfessionalPowerPointVlastivěda – M. Bloudková a kol. – SPNVlastivěda – prof. PhDr. P. Chalupa, CSc., Mgr Věra Štiková – Nová školaVlastivěda – M. Hronek – ProdosObrázky z internetu Autor: Mgr. Iva Hořejší ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř. (www.zsrozmital.cz)