prava rvp zv co kola mus co m e a kdo j pom e 26 4 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úprava RVP ZV … co škola musí, co může a kdo jí pomůže 26. 4. 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úprava RVP ZV … co škola musí, co může a kdo jí pomůže 26. 4. 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Úprava RVP ZV … co škola musí, co může a kdo jí pomůže 26. 4. 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

P OJĎME S E F INANČNĚ V ZDĚLÁVAT !. Úprava RVP ZV … co škola musí, co může a kdo jí pomůže 26. 4. 2013. PROČ? aneb POHLED DO MINULOSTI (1). 7. 12. 2005 usnesení vlády č. 1594 o zlepšení podmínek v bankovním sektoru : Expertní pracovní skupina pro finanční sektor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úprava RVP ZV … co škola musí, co může a kdo jí pomůže 26. 4. 2013' - elda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prava rvp zv co kola mus co m e a kdo j pom e 26 4 2013

POJĎME SE FINANČNĚ VZDĚLÁVAT!

Úprava RVP ZV

… co škola musí, co může a kdo jí pomůže

26. 4. 2013

pro aneb pohled do minulosti 1
PROČ? aneb POHLED DO MINULOSTI (1)

7. 12. 2005

 • usnesení vlády č. 1594 o zlepšení podmínek v bankovním sektoru:
  • Expertní pracovní skupina pro finanční sektor
   • MF, MPO, spotřebitelské organizace, finanční instituce
  • systém budování finanční gramotnosti na ZŠ/SŠ
  • posilování transparentnosti finančního sektoru a posilování ochrany klientů na finančním trhu
pro aneb pohled do minulosti 2
PROČ? aneb POHLED DO MINULOSTI (2)

13. 6. 2006

 • Expertní pracovní skupina pro finanční sektor = Pracovní skupina pro finanční vzdělávání:
  • tehdejší cíl – diskuse otázek FG a FV + návrh opatření ke zvýšení úrovně FG
  • nyní:
   • platforma umožňující diskusi, výměnu informací, zkušeností a koordinaci aktivit v oblasti FV
   • členové – MF, MŠMT, ČNB + MPO, MV, MPSV + profesní sdružení + neziskové organizace ap.
pro aneb pohled do minulosti 3
PROČ? aneb POHLED DO MINULOSTI (3)

srpen 2007

 • Rámcová politika MF v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu (OSFT):
  • cíl - spotřebitel provádí odpovědná a adekvátní rozhodnutí
  • 3 pilíře OSFT:
   • informovanost: kvalitní informace (úplnost, transparentnost, srozumitelnost, vyváženost) + odbornost distribuce
   • FG: schopnost s informacemi nakládat
   • adekvátní postavení ve smluvním vztahu: možnost spotřebitele chránit své zájmy a práva
3 pil e osft na p kladu spot ebitelsk v r
3 pilíře OSFT na příkladu – spotřebitelský úvěr

1. pilíř

 • informace v reklamě
 • předsmluvní informace + právo na jejich vysvětlení
 • informace povinně uvedené ve smlouvě

2. pilíř

 • sestavení rozpočtu domácnosti a zvážení nezbytnosti výdajů
 • posouzení, kdy si půjčit a jak splácet dluhy, zvážení budoucích důsledků zadlužení
 • porovnání jednotlivých druhů úvěrů a výběr nejvhodnějšího (aktivní spolupráce s poradcem)

3. pilíř

 • právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů
 • možnost řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra
 • strop výše odškodnění v případě předčasného splacení
pro aneb pohled do minulosti 4
PROČ? aneb POHLED DO MINULOSTI (4)

říjen 2007

 • Strategie finančního vzdělávání:
  • cíl – tvorba uceleného systému finančního vzdělávání pro zvyšování úrovně finanční gramotnosti obyvatel ČR
  • 2 pilíře FV:
   • systém budování FG na základních a středních školách
   • systém dalšího FV spotřebitelů
pro aneb pohled do minulosti 5
PROČ? aneb POHLED DO MINULOSTI (5)

prosinec 2007

 • Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách:
  • součástí – standardy finanční gramotnosti stanovující cílový stav FV pro každý ze stupňů vzdělání
  • příprava: MF, MŠMT, MPO + řada odborníků
pro aneb pohled do minulosti 6
PROČ? aneb POHLED DO MINULOSTI (6)

květen 2010

 • Národní strategie finančního vzdělávání:
  • schválena vládou (usnesení č. 338)
  • 2pilířová struktura FV (stát x subjekty finančního trhu):
 • počáteční (školní) vzdělávání – stát
 • další (celoživotní) vzdělávání – subjekty finančního trhu (MF – koordinátor)
sou asn stav
SOUČASNÝ STAV
 • Pracovní skupina pro finanční vzdělávání – 45 členů
 • principy nezávislosti: v příkladech z praxe použít letáky z vícero finančních institucí
 • INFE – Mezinárodní síť pro fin. vzdělávání při OECD
  • nadnárodní přesah .. principy FV
 • MF jako odborný garant, poskytování záštity
 • měření finanční gramotnosti
 • koordinační portál Pojďme se finančně vzdělávat!
m en finan n gramotnosti k
MĚŘENÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ

PISA

 • kompetence 15letých žáků (čtenářská, matem. a přírodovědná gramotnost)
 • sledování vývoje výsledků a srovnání výkonů v mezinárodním kontextu
 • koordinátor za ČR – Ústav pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz)

PISA 2012

 • nové téma: finanční gramotnost
 • hlavní šetření – březen 2012: všechny kraje, 300 škol
 • výstupy za FG – červen 2014
 • PISA 2015: téma FG nebude zařazeno
m en finan n gramotnosti dosp l ch
MĚŘENÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI DOSPĚLÝCH
 • 1. ucelené měření úrovně FG dospělých obyvatel ČR (MF + ČNB)
 • základ pro budoucí opakovaná měření
 • metodika měření i obsah vychází z doporučení OECD
 • měření pokrývá standard FG dospělého občana (= studenta SŠ):
  • peníze, placení, inflace
  • hospodaření s penězi, rozpočet a plánování (vč. zajištění na stáří)
  • finanční produkty
sou asn stav v r sm rem k pedagog m
SOUČASNÝ STAV v ČR směrem k pedagogům
 • rodiče (?)

povinná výuka FG v ČR:

 • střední školy – od školního roku 2009/2010
 • základní školy – od školního roku 2013/2014

aktivita nejen v ČR:

 • USA, Kanada, Nový Zéland, Velká Británie (od 2014), Maďarsko, Nizozemí, Španělsko, ..
 • Slovensko, Finsko, Rakousko, ..
 • dlouhodobě diskutované téma v OECD
slide21
odkazy

MF: www.mfcr.cz

mail: financni-vzdelavani@mfcr.cz

metodický portál: www.rvp.cz, digifolio o FG: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939

koordinační portál Pojďme se finančně vzdělávat! www.psfv.cz (září 2013)

dotazy d kuji v m za pozornost
dotazy? .... děkuji vám za pozornost

Michaela Dlouhá

michaela.dlouha@mfcr.cz

předsedkyně Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání

oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu