stjecanje prava vlasni tva i dio n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stjecanje prava vlasništva (I. dio) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stjecanje prava vlasništva (I. dio)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Stjecanje prava vlasništva (I. dio) - PowerPoint PPT Presentation


 • 312 Views
 • Uploaded on

Stjecanje prava vlasništva (I. dio). Predavanja iz predmeta “Građansko pravo stvarno i nasljedno” PFRi, 30.11.2006. Stjecanje P.V. - općenito. Izvorno stjecanje p.v. (osnivanje p.v.) Stjecanje p.v. na stvarima koje nisu ni u čijem vl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Stjecanje prava vlasništva (I. dio)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stjecanje prava vlasni tva i dio

Stjecanje prava vlasništva (I. dio)

Predavanja iz predmeta

“Građansko pravo stvarno i nasljedno”

PFRi, 30.11.2006.

stjecanje p v op enito
Stjecanje P.V. - općenito
 • Izvorno stjecanje p.v. (osnivanje p.v.)
 • Stjecanje p.v. na stvarima koje nisu ni u čijem vl.
 • Iznimno stjecanje p.v. stvari koje su već u nečijem vlasništvu (stjecanje od nevlasnika)
 • Izvedeno stjecanje p.v. (prelaženje p.v.)

- Stjecanje p.v. na stvarima koje su u nečijem vl.

stjecanje p v op e pretpostavke
Stjecanje P.V. – opće pretpostavke
 • Sposobnost predmeta da se na njemu stekne pravo vlasništva
 • Sposobnost stjecatelja da stekne pravo vlasništva
 • Valjani pravni temelj stjecanja (iustus titulus acquirendi, pravna osnova, pravni naslov)
stjecanje p v vrste pravnih temelja
Stjecanje P.V. – vrste pravnih temelja
 • U pravu RH postoje 4 vrste pravnih temelja za stjecanje p.v. (114/1 ZV):
 • Pravni posao
 • Odluka suda (odnosno druge nadležne vlasti)
 • Nasljeđivanje
 • Zakon

izvorno s. (osnivanje); izvedeno s. (prelaženje)

stjecanje p v op enito1
Stjecanje P.V. - općenito
 • Svaki od pravnih temelja zahtijeva da, pored općih pretpostavki za stjecanje p.v. postoje još i neke posebne pretpostavke (114/2 ZV), a koje se razlikuju zavisno od toga na kojem se pravnom temelju stječe pravo vlasništva.
 • Stjecanje p.v. = opće pretpostavke + posebne pretpostavke
stjecanje p v na temelju p p
Stjecanje p.v. na temelju p.p.

Razlikuj:

 • Prelaženje p.v. na pokretninama na temelju pravnog posla
 • Prelaženje p.v. na nekretninama na temelju p.p.
 • Razlog: tzv. posebne pretpostavke za stjecanje p.v. na pokretninama i nekretninama se međusobno razlikuju
stjecanje p v na pokretninama na temelju p p
Stjecanje p.v. na POKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Pretpostavke stjecanja (115/1 u vezi s 116/1 ZV):
 • Pravni posao
 • Vlasništvo otuđivatelja
 • Poseban način stjecanja (modus acquirendi)
stjecanje p v na pokretninama na temelju p p1
Stjecanje p.v. na POKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Pravni posao
 • Mora imati cilj (svrhu) prijenosa p. vlasništva
 • Mora biti kauzalan – iz njega mora biti vidljivoda mu je svrha (cilj) prijenos p.v. na drugoga
 • Mora objektivno postojati i biti valjan (onaj tko je dobio stvar na temelju p.p. koji bude utvrđen ništetnim ili poništen morati će vratiti stvar njezinom vlasniku, tj. vlasnik će je moći potraživati vlasničkom tužbom)
stjecanje p v na pokretninama na temelju p p2
Stjecanje p.v. na POKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Vlasništvo otuđivatelja
 • Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
 • Da bi vlasnik prenio vlasništvo na stjecatelja mora pritom i sam biti vlasnik
 • Ugovor o prodaji tuđe stvari (čl. 382. ZOO)
 • Ugovor o prodaji budućih stvari (npr. one koje će se tek proizvesti – brod koji će se izgraditi)
 • U potonja dva slučajeva nije nastao stvarnopravni odnos već samo obveznopravni odnos – ugovori su dopušteni i valjani
stjecanje p v na pokretninama na temelju p p3
Stjecanje p.v. na POKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Vlasništvo otuđivatelja
 • Može prenijeti vlasništvo samo “onoga što ima i koliko ima”. (Npr. suvlasnik može prenijeti vlasništvo samo svojeg idealnog suvlasničkog dijela, a ne čitave stvari u suvlasništvu – ovo mogu samo svi suvlasnici zajedno).
 • Ako je p. vlasništva već ograničeno ili opterećeno može ga prenijeti samo takvog ograničenog ili opterećenog
 • Može prenijeti i manje prava nego što ima – osnuje za stjecatelja neko ograničeno stvarno pravo na svojoj stvari – npr. založno pravo
stjecanje p v na pokretninama na temelju p p4
Stjecanje p.v. na POKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Način stjecanja (modus):
 • predaja u samostalni posjed (116/1 ZV)
 • Akvizitivna funkcija posjeda
 • Predaja stvari je jedini ispravan način stjecanja p.v. na pokretnim stvarima
stjecanje p v na pokretninama na temelju p p5
Stjecanje p.v. na POKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Način stjecanja (modus):
 • Ako netko jednostrano uzme stvar u posjed, pa makar ga pravni posao na to i ovlašćivao, NIJE time postao vlasnik stvari
 • Ako netko uzme stvar u posjed a nije sklopio s otuđivateljem p.p. kojemu je cilj stjecanje p.v. ili je taj p.p. nevaljan NIJE time postao vlasnik stvari

NAČELO KAUZALNE TRADICIJE

P. p. usmjeren na stjecanje p.v. (causa) + predaja (tradicija) u samostalni posjed

= pravo vlasništva pokretne stvari

stjecanje p v na pokretninama na temelju p p6
Stjecanje p.v. na POKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Način stjecanja (modus)
 • Trenutak prijelaza prava vlasništva: trenutak predaje stvari u samostalni posjed
 • Predaja: tjelesna predaja i očitovanje volje
 • Samostalni posjed: posredni i neposredni
 • Prava trećih ostaju na otudenoj stvari: stjecanje na temelju p.p. je derivativno stjecanje p.v. pa se ono kakvo je bilo kod otuđivatelja prenosi i na stjecatelja zajedno sa svim pravima koje su ga teretile
stjecanje p v na pokretninama na temelju p p7
Stjecanje p.v. na POKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Višestruko ugovaranje otuđenja
 • Otuđivatelj sklopi pravne poslove o otuđenju jedne te iste stvari s više osoba
 • Postavlja se pitanje koja će osoba steći p.v.?
 • Vlasništvo će steći ona kojoj je stvar prije predana (u samostalni posjed), ako su ispunjene i ostale pretpostavke za stjecanje p.v. (117/1 ZV)

- Isto tako ako otuđivatelj najprije preda stvar jednoj osobi očitovanjem volje u posredni p., a potom drugoj osobi u neposredni posjed tjelesnom predajom.

stjecanje p v na pokretninama na temelju p p8
Stjecanje p.v. na POKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Višestruko ugovaranje otuđenja
 • Ovo je zbog toga što vlasnik-otuđivatelj prvi puta kada je predao stvar u s. posjed prestao biti vlasnikom i nije više pravo vlasništva mogao dalje prenositi
 • Osobe koje nisu stekle p.v. a sklopile su pravni posao sa otuđivateljem kojemu je cilj stjecanja p.v. imaju prava iz obveznopravnog odnosa sa otuđivateljem (117/2 ZV).
stjecanje pokretne stvari od nevlasnika n s p
Stjecanje pokretne stvari od nevlasnika – N.S.P.
 • Osoba koja je u posjednu neke pokretne stvari a nije njezin vlasnik (tzv. nevlasnik-posjednik),
 • Sklopi naplatni p.p. o otuđenju te stvari sa nekom drugom osobom
 • Ta druga osoba ne zna da otuđivatelj nije vlasnik stvari zbog publicitetnog učinka posjeda
 • Uslijedila je preda stvari u samostalan i neposredan posjed
 • Druga postaje vlasnik te stvari jer Zakon štiti povjerenje u pravnom prometu (stjecatelj je bio uvjeren da stječe stvar od vlasnika i nije mogao posumnjati protivno)
 • IZVORNO STJECANJE – stječe se na temelju Zakona, a ne na temelju p.p. jer otuđivatelj nije ni bio vlasnik stvari pa nije ni mogao prenijeti pravo vlasništva na stjecatelja
stjecanje pokretne stvari od nevlasnika n s p1
Stjecanje pokretne stvari od nevlasnika – N.S.P.
 • Pretpostavke (118. ZV):
 • Otuđivatelj nevlasnik
 • Pravni posao usmjeren na stjecanje p.v. pokr.
 • Naplatnost p.p.
 • Predaja stvari u a/samostalan i b/ neposredan posjed
 • stjecatelj postupao u dobroj vjeri prilikom a/sklapanja p.p. b/ primanja samostalnog neposrednog posjeda

Dobra vjera = “stjecatelj … nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati u to da stvar ne pripada otuđivatelju” 118/3 ZV

stjecanje pokretne stvari od nevlasnika n s p2
Stjecanje pokretne stvari od nevlasnika – N.S.P.
 • Iznimka:
 • Ne primjenjuju se pravila o stjecanju od nevlasnika ako je stvar izašla iz posjeda njezinog vlasnika protiv njegove volje (stvar je ukradena, ili je izgubljena, ili zametnuta). – 118/4 ZV
 • Navedena iznimka se ne odnosi na: gotov novac, vrijednosne papire na donositelja, stvar stečena na javnoj dražbi. – 118/4 ZV
stjecanje pokretne stvari od nevlasnika n s p3
Stjecanje pokretne stvari od nevlasnika – N.S.P.
 • Pravo vlasništva dosadašnjeg vlasnika ?

- Dosadašnji vlasnik – osoba čiju je stvar otuđio posjednik nevlasnik

- Ono je prestalo postojati (171 ZV) jer je stečeno novo pravo vlasništva na temelju zakona (izvorno)

 • Prava trećih ?
 • Također prestaju, osim onih za koje je stjecatelj znao ili mogao znati
 • Pravo na naknadu štete od otuđivatelja nevlasnika
stjecanje prava vlasni tva na nekretninama na temelju p p
Stjecanje prava vlasništva na NEKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Pretpostavke:
 • Pravni posao
 • Vlasništvo otuđivatelja
 • Poseban način stjecanja – upis u zemljišne knjige (načelo upisa)
stjecanje prava vlasni tva na nekretninama na temelju p p1
Stjecanje prava vlasništva na NEKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Pravni posao
 • Valjani pravni posao
 • Cilj (kauza) mu je stjecanje p.v. na nekretnini
 • Forma: PISANI OBLIK ! – u protivnom je nevaljan (115/3 ZV) +
 • Mora biti oblikovan u TABULARNU ISPRAVU – ispava na temelju koje zemljišnoknjižni sud može dozvoliti upis u ZK. (120/2 ZV)
stjecanje prava vlasni tva na nekretninama na temelju p p2
Stjecanje prava vlasništva na NEKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Sadržaj tabularne isprave (opći i posebni)

Opći (43-44 ZZK):

 • Da bude vidljiv pravni temelj stjecanja (p.p.)
 • Da bude navedena osoba a/protiv koje se traži upis i b/ u čiju korist se traži upis, i to tako da ih se ne zamijeni sa drugima
 • Mjesto gdje je tabularna isprava sastavljena
 • Datum kada je tabularna isprava sastavljena
stjecanje prava vlasni tva na nekretninama na temelju p p3
Stjecanje prava vlasništva na NEKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Posebni sadržaj tabularne isprave (potreban za uknjižbu p.v., tj. za bezuvjetan upis p.v. u ZK, 52-53 ZZK):
 • Ovjerena istinitost potpisa osobe čije se pravo vlasništva prenosi, tj. otuđivatelja
 • točna oznaka zemljišta
 • Bezuvjetna clausula intabulandi – izričita izjava onoga čije se pravo prenosi (otuđivatelja) da pristaje na uknjižbu stjecatelja.
stjecanje prava vlasni tva na nekretninama na temelju p p4
Stjecanje prava vlasništva na NEKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Pravni posao
 • Ako pravni posao nije sastavljen u pisanom obliku on je nevaljan
 • Ako pravni posao nije sastavljen u obliku tabularne isprave on nije nevaljan, ali sud neće dozvoliti upis u ZK na temelju isprave koja nema barem opći sadržaj tabularne isprave (43/1 ZZK)

- Ako isprava za upis ima samo tzv. opći sadržaj tabularne isprave sud će dozvoliti samo predbilježbu stjecatljevog p.v. (56 ZZK) – tzv. uvjetni upis p.v. (mora se opravdati da bi se postalo vlasnikom) - 121/1 ZV

stjecanje prava vlasni tva na nekretninama na temelju p p5
Stjecanje prava vlasništva na NEKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Vlasništvo otuđivatelja
 • Vlasnik je osoba koja je kao takva upisana u ZK
 • Otuđivatelj je osoba koja je kao takva naznačena u p.p. kojim se nekretnina otuđuje
 • mora biti 1=2 i 2=1 da bi ZK sud dozvolio upis stjecateljevog prava vlasništva
 • Načelo knjižnog prednika – upis (sljednika/stjecatelja) se može dozvoliti samo protiv osobe koja je kao prednik (vlasnik) upisana u ZK, a prednik je osoba koja je kao otuđivatelj naznačena u p.p.
stjecanje prava vlasni tva na nekretninama na temelju p p6
Stjecanje prava vlasništva na NEKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Vlasništvo otuđivatelja

- zaključak: da bi vlasnik nekretnine mogao prenijeti svoje p.v. mora:

a) ili biti u pisan u ZK kao vlasnik (knjižni vlasnik)

b) Ili biti poziciji da može omogućiti upis stjecateljevog p.v. protiv one osobe koja je neistinito upisana u ZK. – tj. da je izvanknjižni vlasnik koji će biti u stanju izbrisati neistinito upisanu osobu u ZK.

stjecanje prava vlasni tva na nekretninama na temelju p p7
Stjecanje prava vlasništva na NEKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Način stjecanja – upis u ZK
 • Stjecateljevo p.v. upisuje se u zemljišnu knjigu ako je nekretnina upisana u ZK
 • Ako nekretnina nije upisana u ZK tada se polaže tabularna isprava u sud (knjiga položenih ugovora), a što ima funkciju upisa - 120/4 ZV
 • o upisu odlučuje sud rješenjem u tzv. zemljišnoknjižnom postupku
stjecanje prava vlasni tva na nekretninama na temelju p p8
Stjecanje prava vlasništva na NEKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Način stjecanja – upis u ZK
 • Zemljišnoknjižni postupak se pokreće prijedlogom za upis
 • Pretpostavke upisa: knjižni prednik i valjana i potpuna tabularna isprava
 • Vrste upisa kojima se stječe pravo vlasništva: uknjižba (bezuvjetno) i predbilježba [ona se dozvoljava ako nisu ispunjen uvjeti za uknjižbu (121/1 ZV) –tzv. uvjetno stjecanje – ona se mora opravdati pa tada djeluje kao uknjižba (121/2 ZV)]
stjecanje prava vlasni tva na nekretninama na temelju p p9
Stjecanje prava vlasništva na NEKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Način stjecanja – upis u ZK
 • TRENUTAK STJECANJA (PRIJELAZA) P.V.
 • To je trenutak kada je ZK sudu stigao prijedlog za upis prava vlasništva (120/3 ZV)
 • Sud mora označiti na prijedlogu za upis točan dan, sat i minut kada je prijedlog stigao jer se prema tome određuje i vrijeme stjecanja p.v.
stjecanje prava vlasni tva na nekretninama na temelju p p10
Stjecanje prava vlasništva na NEKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Način stjecanja – upis u ZK
 • Mora izvršiti plombu (bilješku) u ZK
 • učiniti vidljivim u ZK da je stigao prijedlog za upis
 • time se daje do znanja da će sud zaprimo prijedlog i da će izvršiti upis nakon provedenog ZK postupka
stjecanje prava vlasni tva na nekretninama na temelju p p11
Stjecanje prava vlasništva na NEKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Način stjecanja – upis u ZK
 • Nakon što je ZK sud donio rješenje o upisu izdaje nalog ZK referentu da provede upis
 • Nema upisa bez rješenja o upisu
 • Jednom provedeni upis on djeluje retroaktivno– od trenutka kada je sudu stigao prijedlog za upis – taj trenutak se uzima kao trenutak stjecanja prava vlasništva na nekretnini na temelju p.p.
stjecanje prava vlasni tva na nekretninama na temelju p p12
Stjecanje prava vlasništva na NEKRETNINAMA na temelju p.p.
 • Prava trećih na nekretnini koja se otuđuje
 • Izvedeno (derivativno stjecanje), p.v. se prenosi na stjecatelja onakvo kakvo je bilo i kod prednika (otuđivatelja nekretnine)
 • Prava trećih također se upisuju u ZK
 • Posljedica 1. i 2. jest da prelaženje prava vlasništva nad nekretninama ne utječe na prava trećih, odnosno ona ostaju i dalje.