st eleck p prava n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
STŘELECKÁ PŘÍPRAVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

STŘELECKÁ PŘÍPRAVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

STŘELECKÁ PŘÍPRAVA. T 3 – Základy a pravidla střelby. UČEBNÍ CÍLE. Seznámit cvičící se základy a pravidly střelby, potřebnými ke splnění nácviku ve střelbě a základního cvičení střeleb ze samopalu. UČEBNÍ ÚKOLY. Děj výstřelu, zpětný ráz zbraně a omezení jeho vlivu při střelbě

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STŘELECKÁ PŘÍPRAVA' - zudora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st eleck p prava

STŘELECKÁ PŘÍPRAVA

T 3 – Základy a pravidla střelby

u ebn c le
UČEBNÍ CÍLE

Seznámit cvičící se základy a pravidly střelby, potřebnými ke splnění nácviku ve střelbě a základního cvičení střeleb ze samopalu.

u ebn koly
UČEBNÍ ÚKOLY
 • Děj výstřelu, zpětný ráz zbraně a omezení jeho vlivu při střelbě
 • Let střely vzduchem, prvky dráhy střely, metná dálka a její využití
 • Volba výchozích prvků při střelbě na pevné a mizivé cíle
 • Oprava střelby
literatura
LITERATURA :
 • Vševojsk 4-2
 • Vševojsk 4-4
 • Vševojsk 4-7
1 u ebn kol
1. Učební úkol

Děj výstřelu, zpětný ráz zbraně a omezení jeho vlivu při střelbě

slide6
Děj výstřelu:

Je děj, který charakterizuje část pohybu střely v hlavni a těsně za hlavní.

 • Výstřel:

Vymetení střely z hlavně tlakem plynů vzniklého hořením prachové náplně.

d j v st elu je charakterizov n t mito znaky
Děj výstřelu je charakterizován těmito znaky:
 • vysokým tlakem plynů,
 • vysokou teplotou,
 • krátkou dobou, po kterou probíhá,
 • hořením střelného prachu, které probíhá postupně v uzavřeném, stále se zvětšujícím prostoru za střelou.
d j v st elu
Děj výstřelu
 • p0 – tlak „forsírování“ (zpohybnění, odpoutání),
 • pmax – maximální tlak,
 • pK, vK – tlak plynů a rychlost střely v okamžiku dohořívání prachu,
 • pu – tlak plynů v okamžiku, kdy střela opouští hlaveň,
 • v0 – počáteční rychlost střely,
 • vmax – maximální rychlost střely,
 • ph – tlak okolní atmosféry
d j v st elu je mo no rozd lit na ty i dob f ze
Děj výstřelu je možno rozdělit na čtyři údobí (fáze):
 • předběžná fáze,
 • první (základní) fáze,
 • druhá fáze,
 • třetí (přechodová) fáze.
po te n rychlost st ely
Počáteční rychlost střely
 • je rychlost pohybu střely u ústí hlavně. v0 (m . s-1).

Velikost počáteční rychlosti střely závisí především na těchto faktorech:

 • hmotnosti střely,
 • hmotnosti prachové náplně,
 • způsobu hoření prachu,
 • délce hlavně,
 • typu vývrtu hlavně,
 • nabíjecí hutnotě
zp tn r z jeho p iny a d sledky
Zpětný ráz, jeho příčiny a důsledky:
 • Zpětný ráz je pohyb zbraně dozadu při výstřelu, způsobený tlakem prachových plynů na dno nábojnice.
2 u ebn kol
2. Učební úkol

Let střely vzduchem, prvky dráhy střely, metná dálka a její využití

dr ha st ely
Dráha střely
 • Je to křivka, kterou střela opisuje při letu vzduchem a která se nazývá balistická křivka

Za letu působí na střelu dvě vnější síly:

 • síla zemské přitažlivosti (gravitace)
 • síla odporu vzduchu
stabilizace st ely
Stabilizace střely
 • stabilizace rotací
 • stabilizace čelní hranou
 • stabilizace šípová
 • stabilizace stabilizátory
 • stabilizace kombinovaná
derivace
Derivace:
 • Derivace je odklon dráhy střely od výstřelné roviny na stranu jejího otáčivého pohybu
derivace1
Derivace:
 • Derivace je odklon dráhy střely od výstřelné roviny na stranu jejího otáčivého pohybu
prvky dr hy st ely
Prvky dráhy střely:
 • bod výstřelu – je střed ústí hlavně, je to počátek dráhy střely,
 • úroveňústí – vodorovná rovina proložená bodem výstřelu,
 • bod doletu – průsečík dráhy střely s úrovní ústí,
 • vrchol dráhy střely – maximální výška dráhy střely nad úrovní ústí,
 • úhel výstřelu (Úv) – úhel, který svírá tečna k dráze střely v bodě výstřelu s úrovní ústí,
 • úhel doletu (Úd) – úhel, který svírá tečna k dráze střely v bodě doletu s úrovní ústí,
 • náměrná – přímka, která je prodloužením osy hlavně zbraně zamířené na cíl,
 • náměr (elevační úhel) – úhel, který svírá náměrná s úrovní ústí,
 • výstřelná – přímka, která je prodloužením osy hlavně zbraně v okamžiku výstřelu,
 • výstřelná rovina – svislá rovina procházející náměrnou,
 • úhel zdvihu – úhel, který svírá výstřelná s náměrnou,
 • vodorovný dostřel – horizontální vzdálenost od bodu výstřelu k bodu doletu,
 • bod nárazu – průsečík dráhy střely s terénem (země, překážka, cíl),
 • úhel nárazu (Ún) – úhel mezi tečnou k dráze střely v bodě nárazu(n) a tečnou k terénu (t)
 • záměrný bod (ZB) – bod, na který zamiřuje zbraň,
 • záměrná – přímka procházející od oka střelce přes střed výřezu hledí v úrovni záměrných hran a přes vrchol mušky k záměrnému bodu,
 • záměrný úhel () – úhel sevřený náměrnou a záměrnou,
 • polohový úhel cíle (Úp) – úhel sevřený záměrnou a  úrovní ústí,
 • hlední dálka – vzdálenost od bodu výstřelu k průsečíku dráhy střely se záměrnou,
 • topografická dálka – horizontální vzdálenost cíle od bodu výstřelu,
 • převýšení dráhy střely nad záměrnou – vzdálenost libovolného bodu dráhy střely od záměrné
tvar dr hy st ely a jej praktick v znam
Tvar dráhy střely a její praktický význam

Úhel, při kterém je vodorovný dostřel největší, se nazývá úhel největšího dostřelu (30o až 50o).

 • ploché dráhy střel – dráhy střel, které vznikají při menších úhlech náměru, než je úhel maximálního dostřelu,
 • strmé dráhy střel – dráhy střel, které vznikají při větších úhlech náměru, než je úhel maximálního dostřelu,
 • sdružené dráhy střel – dráhy, které mají stejný vodorovný dostřel při různých úhlech náměru
metn d lka
Metná dálka
 • Je dálka, při níž dráha střely nepřevyšuje výšku cíle po celé své dráze.
 • metná dálka závisí na výšce cíle a plochosti dráhy střely.
 • v mezích metné dálky mohou být zasaženy cíle beze změny nastavení hledí.
 • záměrný bod se volí na spodním okraji cíle.
3 u ebn kol
3. Učební úkol

Volba výchozích prvků při střelbě na pevné a mizivé cíle

v choz prvky pro st elbu
Výchozí prvky pro střelbu
 • hodnota hledí
 • poloha záměrného bodu
slide33
1. způsob spočívá v tom že:
 • - dálka nastavená na hledí (H) je stejná jako dálka k cíli
 • - pak, má-li být zasažen cíl do středu, je záměrný bod totožný se středem cíle
 • - převýšení dráhy střely nad záměrnou má při průniku střely cílem nulovou hodnotu;
slide34
2. způsob spočívá v tom že:
 • - dálka nastavená na hledí odpovídá metné dálce pro konkrétní výšku cíle
 • - pak, má-li být zasažen cíl do středu, je záměrný bod totožný se středem spodního okraje cíle
slide35
3. způsob spočívá v tom že:
 • - dálka nastavená na hledí je zpravidla větší než dálka k cíli
 • - pak, má-li být zasažen cíl, musí být záměrný bod zvolen podle převýšení dráhy střely nad záměrnou v dálce, která odpovídají dálce cíle
metn d lka pro st elbu ze samopalu vz 58
Metná dálka pro střelbu ze Samopalu vz.58
 • Na cíl vysoký 0,5m …….300m (hledí 3)
 • Na cíl vysoký 1m ………400m (hledí 4)
 • Na cíl vysoký 1,5m …….500m (hledí 5)
podm nky z kladn ho cvi en st eleb
Podmínky základního cvičení střeleb

I. část ZCS ze Sa vz. 58:

 • střelba na pevný cíl
 • Cíl – terč č. 4 - nekrytě ležící figura s kruhy 0,5 x 0,5 m umístěná na rámu 0,75 x 0,75 m,
 • vzdálenosti k cíli – 100 m,
 • způsob střelby – jednotlivými ranami,
 • počet nábojů – 3,
 • poloha při střelbě – vleže s oporou,
 • hodnocení podle dosažených bodů:
     • 25 až 30 – výtečně,
     • 20 až 24 – dobře,
     • 15 až 19 – vyhovující.
podm nky z kladn ho cvi en st eleb1
Podmínky základního cvičení střeleb

II. část ZCS ze Sa vz. 58:

 • střelba na mizivý cíl, padající po zásahu
 • Cíl - terč č. 8 - vpřed běžící figura 1,5 m x 0,5 m,
 • vzdálenost k cíli – 200 m,
 • způsob střelby- krátkými dávkami,
 • počet nábojů – 6,
 • poloha při střelbě – vleže zpoza krytu bez opory,
 • hodnocení se provede při zasažení figury podle výsledku I. části.
volba v choz ch prvk pro st elbu p i pln n 1 sti zcs
Volba výchozích prvků pro střelbu při plnění 1.části ZCS
 • HLEDÍ - „3“
 • ZB - střed spodního okraje cíle
volba v choz ch prvk pro st elbu p i pln n 2 sti zcs
Volba výchozích prvků pro střelbu při plnění 2.části ZCS
 • HLEDÍ - „2“ / ZB - střed cíle
 • HLEDÍ - ,,3“ / ZB - do kolen
 • HLEDÍ - ,,5“ / ZB - střed spodního okraje cíle
4 u ebn kol
4. Učební úkol

Oprava střelby

zp soby ur ov n st edn ho z sahu
Způsoby určování středního zásahu
 • postupným dělením úseček. Tento způsob určování středního zásahu lze použít do maximálně pěti zásahů
 • pomocí os rozptylu. Tento způsob určování středního zásahu se používá při velkém počtu zásahů
 • výpočtem. Tento způsob se používá pro přesnější určování středního zásahu, ale ve střelecké praxi se pro běžné potřeby neužívá
oprava st elby p enesen m z m rn ho bodu
Oprava střelby přenesením záměrného bodu
 • Opravu střelby přenesením záměrného bodu provedeme tak že posuneme záměrný bod vůči původnímu zrcadlově od zjištěného odchýlení středního zásahu.
 • Tedy je-li střední zásah například odchýlen od kontrolního bodu doprava a nahoru, přeneseme záměrný bod doleva a dolu o stejnou vzdálenost.
konec prezentace

KONEC PREZENTACE

Děkuji za pozornost