Odliv mozgova i zapošljavanje u javnoj administraciji Emina Ćosić i Adnan Ovčina - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odliv mozgova i zapošljavanje u javnoj administraciji Emina Ćosić i Adnan Ovčina PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odliv mozgova i zapošljavanje u javnoj administraciji Emina Ćosić i Adnan Ovčina

play fullscreen
1 / 9
Odliv mozgova i zapošljavanje u javnoj administraciji Emina Ćosić i Adnan Ovčina
133 Views
Download Presentation
cyrus-long
Download Presentation

Odliv mozgova i zapošljavanje u javnoj administraciji Emina Ćosić i Adnan Ovčina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. This project is funded by the EU Odliv mozgova i zapošljavanje u javnoj administraciji Emina Ćosić i Adnan Ovčina Konferencija: „Migracije i razvoj politika u BiH“ Sarajevo, 25.03.2014. godine

  2. Zašto dijaspora i javna administracija? • Kompetentnost: 79% istraživača, 81% magistara, 75% doktora nauka napustilo zemlju od 1995. godine • Svjetska banka: 23.9% migracija stručnjaka • U nekim bh. zemljama čak 40% dijaspore završilo tercijarno obrazovanje • Akademija i vlada su najodgovornije za nedostatak inicijative za povezivanje s dijasporom • Dijaspora predstavlja veliki potencijal za funkcionalnost javne administracije u Bosni i Hercegovini

  3. Prepreke: • Negativna percepcija o dijaspori • Nedostatakpolitikazapovezivanje s dijasporom Zakonskepreprekezazapošljavanje u javnoj administraciji: • Priznavanjestranih diploma • Komplikovane procedure apliciranja

  4. Reforma javne uprave i dijaspora • Nedostatak komunikacije i koordinacije između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i ključnih institucija o oblasti zapošljavanja u javnoj upravi

  5. Pregled potencijala bh. dijaspore

  6. Kompleksnost bh. političkog sistema

  7. Pravni okvir • Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje • Strategija razvoja nauke 2010-2015 • Zakon o državljanstvu • Zakon o kretanju i boravku stranaca

  8. Pravni okvir Neusvojeni zakoni: • Strategija za socijalnu inkluziju • Razvojna strategija BiH • Strategija za dijasporu • Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju RS • Strategija naučno-tehničknog razvoja RS 2011 -2016

  9. This project is funded by the EU Hvala na pažnji Kontakt email: emina.cosic@gmail.com adnanovcina1987@gmail.com