slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
METABOLÄ°K SENDROM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 92

METABOLÄ°K SENDROM - PowerPoint PPT Presentation


 • 828 Views
 • Uploaded on

Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 27-31 Ekim 2010 / 15. PRATİSYEN HEKİM KONGRESİ. METABOLİK SENDROM. ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ. MORTALİTE. 10. Erkek. Kadın. 8.6. 8.0. 8. 6. Ölüm ( mil y on ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'METABOLÄ°K SENDROM' - gayle


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dr. Engin GÜNEYAdnan Menderes Üniversitesi Tıp FakültesiEndokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı27-31 Ekim 2010 / 15. PRATİSYEN HEKİM KONGRESİ

METABOLİK SENDROM

mortal te
MORTALİTE

10

Erkek

Kadın

8.6

8.0

8

6

Ölüm (milyon)

4.0

4

3.4

3.2

1.8

2

1.7

1.7

1.5

1.3

0.5

0.4

0

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A.Kardiyovasküler hastalıklar

B. Kanser

C.Travmalar

D.Solunum hastalıkları

E. HIV/AIDS

F. Diyabet

 • WHO. Global Burden of Disease Estimate,2001.
metabol k sendrom
METABOLİK SENDROM

KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ KÜMESİ

 • Obezite
 • Hiperinsülinemi
 • Diyabet
 • Hipertansiyon
 • Hipertrigliseridemi
 • Küçük, yoğun LDL
 • Düşük HDL
 • Hiperkoagülabilite

(PAI-1 , fibrinojen )

Endotel

disfonksiyonu

İNSÜLİN DİRENCİ

ATEROSKLEROZ

 • DeedwaniaPC. Am J Med1998;105:1-3.
olgu 1
OLGU-1
 • 55 yaşında, Erkek
 • Yakınma: Yok
 • Öykü: Rutin tetkikler sırasında kan lipid düzeylerinin

yüksek bulunması nedeniyle bize sevk edilmiş.

 • Özgeçmiş: Özellik yok.
 • Soygeçmiş: Babasında hipertansiyon,

hiperlipidemi, iskemik kalp hastalığı öyküsü var.

olgu 11
OLGU-1
 • Alışkanlıklar: Sigara: Ø

Alkol: Haftada 1-2 gün

 • Fizik Muayene:

KB: 135/82 mm Hg

VKİ: 34 kg/m2

Bel çevresi: 100 cm

olgu 12
OLGU-1
 • Laboratuvar:

AKŞ: 108 mg/dl

T. Kolesterol: 253 mg/dl

Trigliserid: 245 mg/dl

HDL-kolesterol: 36 mg/dl

LDL-kolesterol: 168 mg/dl

Kreatinin: 1.0 mg/dl

TSH: 1.8 µIU/ml

olgu 13
OLGU-1
 • Bu hastada en doğru tanı nedir?
 • Obezite
 • Dislipidemi
 • Ailesel hiperlipidemi
 • Metabolik sendrom
metabol k sendrom1
METABOLİK SENDROM
 • Metabolik bozuklukların sıklıkla bir arada bulunmalarının dikkati çekmesi sonrasında yapılan çalışmalar sonucunda metabolik sendrom tanımlaması ortaya konmuştur.
 • Bu bozuklukların ortaya çıkmasına yol açan sorunun obezite ve insülin direnci olduğunun anlaşılması sorunun daha iyi kavranmasını sağlamıştır .
metabol k sendrom2

Dislipidemi

Kolesterol • LDL-C 

Trigliserid

Apo-B •HDL-C 

Hipertansiyon

Sol ventrikül

hipertrofisi

Konjestif kalp yetm.

İnsülin direnci

Glukoz intoleransı

Tip 2 diyabet

Endotelyal

disfonksiyon

Obezite

Fibrinojen 

PAİ-1 

Renal

hiperfiltrasyonAlbüminüri

İnflamatuaryanıt

METABOLİK SENDROM
 • Int J Obes 2002;26:5.
slide12

METABOLİK SENDROMMORTALİTE

 • LakkaHM et al. JAMA 2002;288:2709-2716.

The Kuopio Ischaemic Heart Disease

Risk Factor Study

Metabolik sendromlu kişilerde,

başlangıçta kardiyovasküler hastalık

veya diyabet olmasa da kardiyovasküler

hastalık mortalitesi ve tüm mortalite artmıştır.

slide13

20

15

RR (95% CI), 3.55 (1.96-6.43)

10

5

0

8

10

12

2

6

0

4

Yıllar

METABOLİK SENDROMMORTALİTE

Koroner kalp hast. mortalitesi

Kardiyovaskülermortalite

Tüm mortaliteler

20

20

15

15

RR (95% CI), 2.43 (1.64-3.61)

RR (95% CI), 3.77 (1.74-8.17)

10

Kümülatifrisk (%)

10

5

5

0

0

8

10

12

2

6

0

4

8

10

12

2

6

0

4

Yıllar

Yıllar

Metabolik Sendrom:

Var

Yok

 • LakkaHM et al. JAMA 2002;288:2709-2716.
metabol k sendrom tani kr terler1
METABOLİK SENDROM TANI KRİTERLERİ

WHO Kriterleri

DM, BGT, BAG veya İnsülin direnci

varlığına ek olarak aşağıdakilerden 2 veya daha fazlası:

1-Obezite:VKİ >30 kg/m² veya

Bel/Kalça oranı: Erkek > 0.90

Kadın > 0.85

2-Dislipidemi:Trigliserid> 150 mg/dl ve/veya

HDL-kol: Erkek < 35 mg/dl

Kadın < 40 mg/dl

3-Yüksek kan basıncı:140/90 mm Hg

4-Mikroalbüminüri:Albümin atılımı > 20 µg/dk

 • AlbertiKG, Zimmet PZ. DiabetMed1998;15:539-553.
metabol k sendrom tani kr terler2
METABOLİK SENDROM TANI KRİTERLERİ

EGIR Kriterleri

İnsülindirenci

varlığına ek olarak aşağıdakilerden 2 veya daha fazlası:

1- Santral obezite: Bel çevresi: Erkek > 94 cm

Kadın > 80 cm

2- Dislipidemi: Trigliserid> 175 mg/dl ve/veya

HDL-kol: < 40 mg/dl

3- Yüksek kan basıncı: > 140/90 mm Hg ve/veya

antihipertansifilaç kullanımı

4- Açlık kan şekeri: > 110 mg/dl

metabol k sendrom tani kr terler3
METABOLİK SENDROM TANI KRİTERLERİ

ATP III Kriterleri

Aşağıdakilerden 3 veya daha fazlası:

1-Santral obezite:

Bel çevresi: Erkek > 102 cm

Kadın > 88 cm

2-Hipertrigliseridemi: 150 mg/dl

3-HDL-kolesterol:Erkek < 40 mg/dl

Kadın < 50 mg/dl

4-Yüksek kan basıncı > 130/85 mm Hg ve/veya

antihipertansif ilaç kullanımı

5-Açlık kan şekeri >110 mg/dl

 • NCEP ATP III. Circulation. 2002;106:3143-3421.
slide18

METABOLİK SENDROM TANI KRİTERLERİ

IDF Kriterleri:

Santral obezite: Bel çevresi: Erkek ≥ 94 cm

Kadın ≥ 80 cm

Ek olarak aşağıdakilerden 2 ya da daha fazlasının varlığı (veya bunlara yönelik tedavi uygulanıyor olması):

1-Trigliserid:>150 mg/dl

2-HDL-kolesterol: Erkek < 40 mg/dl

Kadın < 50 mg/dl

3-Hipertansiyon:≥ 135 / 85 mmHg

4-Açlık kan şekeri: ≥ 100 mg/dl

veya önceden DM tanısı olması

metabol k sendrom tani kr terler4
METABOLİK SENDROM TANI KRİTERLERİ
 • Bel çevresi, bağımsız olarak diğer bileşenlerle ilişkilidir ve Metabolik Sendromun tanısı için en önemli bileşendir.
 • Bel çevresi etnik ve cins farkı gösterir :

Avrupa : Erkek ≥ 94 cm ; Kadın ≥ 80 cm

Güney Asya : Erkek ≥ 90 cm ; Kadın ≥ 80 cm

Çin : Erkek ≥ 90 cm ; Kadın ≥ 80 cm

Japon : Erkek ≥ 85 cm ; Kadın ≥ 90 cm

 • Etnik Güney ve Orta Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Araplar için henüz değerler yoktur.

*Epidemiyolojik çalışmalarda etnik ölçüler kullanılmalıdır.

ara t r lmas nerilen metabolik bozukluklar
Araştırılması önerilen metabolik bozukluklar:

METABOLİK SENDROM TANI KRİTERLERİ

 • Anormal yağ dağılımı

(DEXA, CT/MRI, leptin, adiponektin, kc yağ içeriği ölçümleri)

 • Aterojenik dislipidemi

(ApoB veya nonHDL-kolesterol, küçük yoğun LDL)

 • Disglisemi (OGTT)
 • İnsülin direncinin değerlendirilmesi

(Açlık insulin/proinsulin ; HOMA-IR; Bergman Minimal Model;

SYA ölçümü-açlık ve OGTT sırasında-; klemp sırasında M değeri)

 • Vasküler bozukluklar: (Endotel disfonksiyonu ve MAÜ)
 • Proinflamatuvar durum:

(CRP, TNF-α, IL-6, adiponektin azalması)

 • Protrombotik durum: (PAI-1, fibrinojen)
 • Hormonal durum:(Hipofiz adrenal ekseninin değerlendirilmesi)
metabol k sendrom ns l n d renc
METABOLİK SENDROMİNSÜLİN DİRENCİ
 • American Diabetes Association. Diabetes Care 1998;21:310–314.
 • Beck-Nielsen H & Groop LC. J Clin Invest 1994;94:1714–1721.
 • Bloomgarden ZT. ClinTher 1998;20:216–231.
 • Reaven P. Phys Rev 1995;75:66–79.

Hedef dokularda, endojen ve eksojen

insülinin yeterli ve beklenen düzeyde

etkili olamamasıdır.

Genetik ve çevresel etkenler rol oynar.

metabol k sendrom ns l n n etk ler1
METABOLİK SENDROMİNSÜLİNİN ETKİLERİ

Tirozinkinaz

Fosfatidilinozitol-3 kinaz

GLUT 4

IRS - 1

MAP kinaz(mitogenik)

Glukoz

Transportu

Protein

Sentezi

Hücre çoğalması

Gen ekspresyonu

Glikojen

Sentezi

Lipid

Sentezi

 • Diabetes 1994;43:1066–108.
metabol k sendrom ns l n d renc1
METABOLİK SENDROMİNSÜLİN DİRENCİ
 • AÇLIK İNSÜLİN DÜZEYİ
 • AÇLIK İNSÜLİN / GLUKOZ ORANI
 • İNSÜLİN / C-PEPTİD ORANI
 • OGTT’DE 1. SAAT İNSÜLİN DÜZEYİ
 • GLUKOZ / İNSÜLİN ORANI
 • MİNİMAL MODEL (SIK ARALIKLI IVGTT)
 • HOMA (HOMEOSTASİS MODEL ASSESSMENT)
 • HİPERİNSÜLİNEMİK ÖGLİSEMİK KLEMP
metabol k sendrom ns l n d renc2
METABOLİK SENDROMİNSÜLİN DİRENCİ

HOMA:

Glukoz (mmol/dl) x İnsülin (mU/l)

22,5

> 2.7 : İnsülin direnci

metabol k sendrom ns l n d renc3
METABOLİK SENDROMİNSÜLİN DİRENCİ

Hiperglisemi

Disfibrinolizis

Hipertansiyon

İnsülin

Direnci

Makrovasküler

Hastalık

Glukoz

İntoleransı

Dislipidemi

Obezite

Endotel

Disfonksiyonu

 • ReuschJEB. Am J Cardiol 2002;90:19-26.
 • McFarlane SI et al. J ClinEndocrinolMetab 2001;86:713-718.
metabol k sendrom obez ten n rol
METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ

Yağdepoları

Derialtıyağdokusu

Derialtıyağdokusu

ABDOMİNAL YAĞ

Visseralyağdokusu

Fazlakilolu / Obez

Normal kilolu

metabol k sendrom obez ten n rol2
METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Obezler

Kontroller

İnsulinduyarlılığı(mg/kg FFM/min)

r=–0.40; p<0.005

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

İntra-abdominal Yağ Dokusu (cm2)

metabol k sendrom obez ten n rol3

İnsülin

METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ

Yüksek Kan Şekeri

Pankreastan insülin salgılanması

Adiposit

metabol k sendrom obez ten n rol4

İnsülin

METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ

İnsülinadiposit üzerindeki insülin reseptörüne bağlanır

Adiposit

metabol k sendrom obez ten n rol5

İnsülin

METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ

Adiposit

Glukoz hücre içine alınır ve depolanır

Kan glukoz düzeyi düşer

metabol k sendrom obez ten n rol8

İnsülin

METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ

TNF-alfa ve IL-6 insülin direncine yol açar.

Adiposit

metabol k sendrom obez ten n rol9

İnsülin

METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ

Serbest yağ asitleri açığa çıkar

Adiposit

obez te ve h pertans yon
OBEZİTE VE HİPERTANSİYON

* Int J Obes 22:520, 1998

 • Int J Obes 1998;22:520.
v cut a rl de i imine g re dm ortaya kma riski
Vücut ağırlığı değişimine göre DM ortaya çıkma riski

DİABETES MELLİTUS GELİŞME RİSKİ

12.3

14

RR

114 281 olgu

14 yıllık takip

5.5

6

5

4

3

2.3

2

1.0

0.54

1

0.23

0.13

0

>20 11-19 5-10

5-10 11-19 >20

 5

Artış (kg)

Kayıp (kg)

Stabil

 • ColditzGA, et al. Ann Intern Med 1995; 122: 481-86.
kvh r sk fakt rler1
KVH RİSK FAKTÖRLERİ

Tip 2 Diyabet

Sigara

Hiperkolesterolemi

AbdominalObezite

Hipertansiyon

1950 – 1960’lar

Metabolik Sendrom

1990 – 2000...

Statinler

Hipertansiyon ilaçları

Sigaranın bırakılması

olgu 14
OLGU-1
 • 55 yaşında, Erkek
 • KB: 135/82 mm Hg
 • VKİ: 34 kg/m2
 • Bel çevresi: 100 cm
 • AKŞ: 108 mg/dl
 • Trigliserid: 245 mg/dl
 • HDL-kolesterol: 36 mg/dl
olgu 15
OLGU-1
 • Bu hastada en doğru tanı nedir?
 • Obezite
 • Dislipidemi
 • Ailesel hiperlipidemi
 • Metabolik sendrom
olgu 2
OLGU-2
 • 49 yaşında, Kadın
 • Yakınma: Diz ağrısı, kilo verememe
 • Öykü: Gonartroz tanısı onan hastaya kilo vermesi önerilmiş, ancak hasta uzun süredir kilo vermeye çalışmasına karşın kilo verememiş.
 • Özgeçmiş: Depresyon tedavisi görmüş.
 • Soygeçmiş: Annesinde diyabet öyküsü var.
olgu 21
OLGU-2
 • Alışkanlıklar: Sigara: ½ paket/gün

Alkol: Ø

 • Fizik Muayene:

KB: 135/85 mm Hg

VKİ: 37 kg/m2

Bel çevresi: 102 cm

olgu 22
OLGU-2
 • Laboratuvar:

AKŞ: 118 mg/dl

TKŞ: 159 mg/dl

T. Kolesterol: 224 mg/dl

Trigliserid: 265 mg/dl

HDL-kolesterol: 35 mg/dl

LDL-kolesterol: 141 mg/dl

TSH: 3.4 µIU/ml

olgu 23
OLGU-2
 • Bu hastanın tedavisinde aşağıdakilerden

hangisinin yer alması daha yararlı olur?

 • Levotiroksin
 • Atorvastatin
 • Ramipril
 • Metformin
slide51

METABOLİK SENDROMTEDAVİ

 • Non-farmakolojik
 • Yaşam Tarzı Değişikliği
 • Farmakolojik
1 n te egzers z
1 ÜNİTE EGZERSİZ

METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

Da Qing: IGT andDiabetesStudy

Pan et al.Diabetes Care 1997;20:537-544.

slide53

METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

Pan et al.Diabetes Care 1997;20:537-544.

slide54

METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

DPS: Diabetes Prevention Study

Tuomilehto et al. N Engl J Med 2001;344:1343-1350.

  • Çalışma grubu hedefleri
 • Kilo kaybı: > % 5 (VKİ <25kg/m2)
 • Total yağ alımı:< % 30
 • Doymuş yağ alımı: < % 10
 • Fiber alımı: >15g/1000kcal
 • Aerobikvekas güçlendirici egzersiz: >30 dk/gün
slide55

METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

1.0

0.9

Çalışma

0.8

Diyabet gelişmeme olasılığı

0.7

% 58 risk azalması

0.6

Kontrol

0.5

3

4

5

6

1

2

0

Yıl

Tuomilehto et al. N Engl J Med 2001;344:1343-1350.

slide56

METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

DPP: Diabetes Prevention Program

Çalışmaya uygun hastalar

Randomizasyon

Standartyaşam tarzı değişikliği önerileri

Yoğun yaşam tarzı

değişikliği

(n=1079)

Metformin

(n=1073)

Plasebo

(n=1082)

Diabetes Prevention Program Research Group. N Engl J Med 2002;346:393-403.

slide57

METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

 • Kilo kaybı (% >7) ve yeni kilonun korunması
 • Diyet yağ içeriği (% <25)
 • Kalori alımı (1200–1800kcal/gün)
 • Fizik aktivite (>150 dakika/hafta)

Diabetes Prevention Program Research Group. N Engl J Med 2002;346:393-403.

slide58

METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

0

Plasebo

Metformin

–2

Vücut ağırlığı değişikliği (kg)

Yaşam tarzı

değişikliği

–4

–6

4

0

1

2

3

Yıl

Diabetes Prevention Program Research Group. N Engl J Med 2002;346:393-403.

slide59

METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

Plasebon=1,082

40

Risk azalması:

% 31 metformin

% 58 yaşam tarzı

değişikliği

Metformin*n=1,073

30

Yaşam tarzı

değişikliği**n=1,079

Kümülatif diyabet insidansı (%)

20

10

4

0

1

2

3

Yıl

*p<0.001 vs placebo

**p<0.001 vs placebo, p<0.001 vsmetformin

Diabetes Prevention Program Research Group. N Engl J Med 2002;346:393-403.

slide60

METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

Kilo kaybı öncesi 10 kg kaybı sonrası

(95 kg. VKİ:32 kg/m2 ) (85 kg. VKİ:29 kg/m2 )

metabol k sendrom orl stat
METABOLİK SENDROMORLİSTAT

Lipaz inhibitörüdür.

Yağ emilimini bloke eder.

metabol k sendrom orl stat1
METABOLİK SENDROMORLİSTAT
 • Yan etki ve kontrendikasyonlar:
 • Gastrointestinal yan etkiler
  • Diare
  • Gaita inkontinansı
 • Yağda eriyen vitaminlerin malabsorpsiyonu
  • Uzun dönem kullanımda tedaviye vitamin eklemesi gerekli olabilir.
metabol k sendrom h pertans yon tedav s
METABOLİK SENDROM HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

Kilo kaybı

İntravaskülerNa-K ve Ca hücre içi

volüm dağılımında değişiklik

Hiperinsülinemi

ve insülindirenci

Kardiyak outputVasküler direnç

Adrenerjikaktivite

Kan basıncı

metabol k sendrom h pertans yon tedav s1
METABOLİK SENDROM HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

ACE inhibitörleri

A II reseptör antagonistleri

Kalsiyum kanal blokerleri

Beta blokerler

Alfa blokerler

Diüretikler

metabol k sendrom d sl p dem tedav s
METABOLİK SENDROM DİSLİPİDEMİ TEDAVİSİ

Statinler

Fibratlar

Nikotinik asit

Kolestiramin

Ezetimibe

metabol k sendrom stat nler
METABOLİK SENDROMSTATİNLER

Nonfatal MI/KAHölüm

8

10

5

5

KAHölüm

Toplam mortalite

5

LDL-K

TK

0

HDL-K

-5

-10

-9

-15

% değişme

-20

-20

-20

-20

-22

-25

-24

-25

-26

-30

-28

-30

-31

-35

-33

-34

-35

-40

-42

-45

WOSCOPS (N=6,595)

4S (N=4,444)

CARE (N=4,159)

1okoruma

2okoruma

2okoruma

metabol k sendrom ant d yabet k tedav
METABOLİK SENDROM ANTİDİYABETİK TEDAVİ

Sulfonilüreler

Glinidler

Akarboz

Metformin

Tiazolidindionlar

GLP-1 agonistleri

DPP-IV inhibitörleri

metabol k sendrom3
METABOLİK SENDROM

Genetik İnsülin DirenciÇevresel Faktörler

Hiperinsülinemi

Glukoz intoleransı Artmış kan basıncı

Küçük, yoğun LDL Hipertrigliseridemi

HDL düşüklüğü Artmış PAİ-1

ns l n d renc
İNSÜLİN DİRENCİ

İnsülin sekresyonunda

kompensatuvar

artış

Serbest yağ asitlerinde artışa yol açan aşırı yağ yıkımı

Barsak

Sindirim enzimleri

Kan glukozu

Pankreas

İnsülin

Yağ

Aşırı

glukoz üretimi

Kas

Karaciğer

İnsüline bağımlı glukoz

alımında azalma

 • Olefsky JM. Diabetes 2002.
metabol k sendrom metform n1
METABOLİK SENDROM METFORMİN

Hepatik glukoz üretimini azaltır

Fosfoenol piruvat karboksikinaz (PEPK)

Glukoneogenez

Periferik dokularda ‘glukoz uptake’ini artırır

Barsaklarda glukoz emilimini azaltır

İştahı azaltır

metabol k sendrom metform n2
METABOLİK SENDROM METFORMİN

Trigliserid seviyesi % 35

Kolesterol seviyesi % 10

LDL % 25

VLDL % 39

HDL % 17

metabol k sendrom metform n3
METABOLİK SENDROM METFORMİN

Miyokardinfarktüsü

riskinde azalma

Ölümcül Mİ

riskinde azalma

% 50

% 39

 • UKPDS34, Lancet 1998; 352:854-65.
metabol k sendrom metform n4
METABOLİK SENDROM METFORMİN

İnme riskinde

azalma

Diyabete bağlı ölüm

riskinde azalma

% 41

% 42

 • UKPDS34, Lancet 1998; 352:854-65.
metabol k sendrom metform n6
METABOLİK SENDROM METFORMİN
 • Landman GWD et al. DiabetesCare 2010;33:322-6.
metabol k sendrom metform n7
METABOLİK SENDROM METFORMİN
 • Salpeter S et al. CochraneDatabaseSystRev CD002967, 2006.
 • Yan etkiler:
 • Gastrointestinal semptomlar
   • Bulantı, kusma, karınağrısı
   • Abdominal dolgunluk
   • Kramplar
   • Diyare
   • Ağızdametaliktat
 • Vitamin B12 eksikliği
 • Laktik asidoz (<1/100.000 hasta)*
metabol k sendrom metform n8
METABOLİK SENDROM METFORMİN
 • Kontrendikasyonlar:
 • Böbrek yetmezliği
 • Karaciğer yetmezliği
 • Ağır kardiyovasküler/respiratuar yetersizlik
 • Alkolizm
 • İleri yaş (>75)
olgu 24
OLGU-2
 • 49 yaşında, Kadın
 • Özgeçmiş: Depresyon tedavisi görmüş.
 • KB: 135/85 mm Hg
 • VKİ: 37 kg/m2 Bel çevresi: 102 cm
 • AKŞ: 118 mg/dl TKŞ: 159 mg/dl
 • HDL-kolesterol: 35 mg/dl
 • LDL-kolesterol: 141 mg/dl
 • Trigliserid: 265 mg/dl TSH: 3.4 µIU/ml
olgu 25
OLGU-2
 • Bu hastanın tedavisinde aşağıdakilerden

hangisinin yer alması daha yararlı olur?

 • Levotiroksin
 • Atorvastatin
 • Ramipril
 • Metformin
gelecek1
GELECEK ?
 • Obezite gelişiminde rol oynayan genetik faktörler daha iyi anlaşıldığında, hastada kilo kaybı sağlanması ve bunun uzun süre korunması için uygun olan tedavi seçimini daha sağlıklı yapabilmemize de yardım edebilir.
 • Moreno-Aliaga MJ et al. ObesityReviews 2005;6(2):155-68.
gelecek3
GELECEK ?
 • Metabolik Sendrom sorununun çözümü için altta yatan moleküler ve fizyolojik nedenlerin anlaşılması yeterli olmayacaktır.
 • Bunlarla birlikte, sorunun sosyal ve politik nedenleri de çok iyi incelenmelidir.
 • Tataranni PA. CurrPharmDes 2003;9(15):1151-63.