Informacioni Sistemi i E-Poslovanje - PowerPoint PPT Presentation

informacioni sistemi i e poslovanje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informacioni Sistemi i E-Poslovanje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informacioni Sistemi i E-Poslovanje

play fullscreen
1 / 63
Informacioni Sistemi i E-Poslovanje
474 Views
Download Presentation
sevita
Download Presentation

Informacioni Sistemi i E-Poslovanje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informacioni Sistemi i E-Poslovanje Autor:

 2. INFORMACIONI SITEMIMI I E-POSLOVANJE UVOD VRSTE INFORMACIONIH SITEMA VIRITUELNE ORGANIZACIJE ELEKTRONSKA TRGOVINA ELEKTRONSKO BANKARSTVO ELEKTRONSKO POSLOVANJE U JAVNOJ USTANOVI BUDUCNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA ZAKLJUCAK

 3. STA JE TO INFORMACIONI SITEM? • Sistemi predstavljaju grupu međusobno povezanih komponenti, čije je funkcioniranje usmjereno ka istom cilju, što se postiže primanjem ulaza i davanjem izlaza u okviru organiziranog procesa transformacije. • Informacioni sistem prikuplja, transformira i prenosi informacije u organizaciji. • ŠIRI SISTEM • INPUTI OUTPUTI • OKOLINA OKOLINA • Odakle? Kakav? Kuda?

 4. RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA 1980’s 1990’s 2000’s Service-Oriented Computing • Povratakinvesticija • Interoperability / • Prilagodljivost • Vreme kupovine • Infrastruktura Internet / E-Business Client-ServerComputing MainframeComputing • komercijalizovane aplikacije pakirane • od vrha do dna, proceduralni razvoj • centralizovani računski modeli • nedistribuirane solucije • nastanak tehnologija na bazi pc • klijent-serveraplikacije • razvoj orijentisan ka predmetu • preduzeće-centralna kompjuterizacija • Internetsko umrežavanje • aplikacije e-komerca • web aplikacije • web usluge  softverske komponente • montiranje aplikacija u realnom vremenu • brz razvoj imenadžment Karakteristike perioda

 5. INFORMACIONA OPREMA ZA MALO PODUZETNISTVO • Informaciona oprema je onaj dio informacione infrastrukture koju poduzetnik mora osigurati, radi povećanja djelotvornosti vlastitog poslovanja. Najčešće je to oprema koja omogućuje ulaz u globalnu informacionu infrastrukturu za vođenje elektronskog poslovanja, te za pridobivanje globalnih informacija. • Informacionu opremu, u širem smislu riječi, pored hardvera-fizičke opreme i softvera (sistemskih i aplikativnih), sačinjavaju baze podataka i komunikacije.

 6. PRIMJER BAZE PODATAKA ZA MALO PODUZETNISTVO(Pos – Kasa)

 7. POS KASA DEFINICIJA • POS KASA je program za izdavanje raèuna u maloprodaji. Raèuni se u maloprodaji moraju izdavati velikom brzinom što opravdava èinjenicu projektiranja posebnog programa koji služi samo za tu namjenu. Ovaj program može raditi samostalno, što znaèi da se u njega može upisivati roba sa svim svojim opisima i cijenom ali isto tako može zaprimati podatke o robi (ili usluzi) iz centra u kojem se prireðuje lista robe sa cijenama. Na ovaj smo naèin zadovoljili sve tipove korisnika, i one male i one velike

 8. INTERNET I POSLOVNO OKRUŽENJE Informacioni servisi Telefonija Internet provajder Telematik aplikacije Intranet Multimedia

 9. INTERNET I GLOBALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA Poslovne komunikacije Elektronski transfer novca Ostali procesi Elektronski transfer tehničke dokumentacije Servisi za rezervacije i kupovinu Poslovne transakcije

 10. INFORMACIONI SITEMI E-POSLOVANJE UVOD VRSTE INFORMACIONIH SITEMA VIRITUELNE ORGANIZACIJE ELEKTRONSKA TRGOVINA ELEKTRONSKO BANKARSTVO ELEKTRONSKO POSLOVANJE U JAVNOJ USTANOVI BUDUCNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA ZAKLJUCAK

 11. VIRTUELNE ORGANIZACIJE • Geografski razmeštene organizacije koje su povezane zajedničkim interesima, a sarađuju kroz međusobno nezavisne radne zadatke, kroz prostor i vreme, kao i kroz organizacione granice, uz pomoć informacionih i telekomunikacionih tehnologija. • Identifikovana grupa ljudi ili organizacija koja znatno više koristi informacije i komunikacione tehnologije nego fizičku interakciju. • Virtuelne organizacije su organizovane kao: • TELEWORK • VIRTUELNE KANCELARIJE • VIRTUELNI TIMOVI

 12. PREDNOSTI TELEWORK-a • Za zaposlene: • fleksibilno radno vreme • smanjeno vreme i troškovi putovanja • bolja koncentrisanost na poslovni zadatak • sloboda u organizovnju radnog dana • Za poslodavce: • povećanje produktivnosti • smanjeni troškovi poslovnog prostora • smanjen broj izostanaka sa posla npr. usled bolesti • lakše regrutovanje stranih državljana • fleksibilnost organizacije i nove poslovne prilike i mogućnosti

 13. VIRTUELNA KANCELARIJA • Novi koncept organizacije kancelarija primenjuje se u: • kancelarijama za telework • klasičnim kancelarijama u preduzećima • Vrste virtuelnih kancelarija su:   • Hot desk environment - zaposlenom se svakog dana određuje drugi sto,i omogućen mu je pristup elektroskoj pošti i računarskim podacima. • Hotelling - zaposleni veći deo radnog vremena provode kod klijenta koristeći njegovu opremu i resurse – slično kao posetilac hotela. • Touchdown office - zaposlenima se dodeljuje radni prostor kada dođu na posao po principu ”first come – first serve”.

 14. VIRTUELNA KANCELARIJA

 15. VIRTUELNI TIMOVI • Nastaju zbog nerutinskih poslova za koje organizacijenemaju osposobljene stručnjake. • Formiraju se timovi stručnjaka, koji mogu biti fizički udaljeni, fleksibilni na promenljive uslove u okruženju. • Imaju komplementarne veštine i nezavisne ciljeve, čine ihzaposleni koji rade kod kuće i male grupe u kancelarijama.

 16. VIRTUELNI TIM

 17. VRSTE VIRTUELNIH TIMOVA • Mrežni timovi • Paralelni timovi • Timovi za razvoj projekata ili proizvoda • Radni ili proizvodni tim • Servisni timovi • Upravljački timovi   • Akcioni timovi

 18. PREDNOSTI VIRTUELNIH ORGANIZACIJA • Omogućava angažovanje najboljih stručnjaka • Fleksibilna organizacija lakše odgovara na promenljive zatevetržišta • Konkurentnost između različitih privrednih jedinica • Povećanje produktivnosti • Pouzdanije i zadovoljnije osoblje • Fleksibilnost pri radu zaposlenih • Povećanje produktivnosti zaposlenih • Radni dan traje 24 časa

 19. INFORMACIONI SITEMI I E-POSLOVANJE UVOD VRSTE INFORMACIONIH SITEMA VIRITUELNE ORGANIZACIJE ELEKTRONSKA TRGOVINA ELEKTRONSKO BANKARSTVO ELEKTRONSKO POSLOVANJE U JAVNOJ USTANOVI BUDUCNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA ZAKLJUCAK

 20. ELEKTRONSKA TRGOVINA (E-commerce) • Elektronska trgovinapodrazumeva : • prodaju robe i usluga putem Interneta, kao i prihode od reklame elektronsku razmenu dokumenata koji prate robu, novac i usluge. • poslovanje putem elektronskih sredstava EDI, elektronska pošta, ftp... • Standardi : • ISO • IEC • ITU • CEFACT • WTO • UNCITRAL • UNCTAD

 21. STA JE TO E-POSLOVANJE • Generalno elektronsko poslovanje je korišćenje računara u sprovođenju poslovnih procesa. U današnjem povezanom, kompjuteriziranom i međusobno komunicirajućem svijetu, vizionarske tvrtke, koristeći nove oblike e-poslovanja, postavljaju nove standarde unutar svojih profesija. • Kupovanja i prodavanja ili e-trgovina putem Web-a predstavlja cjelovitu strategiju redefiniranja starih poslovnih modela, uz pomoć tehnologije, u cilju osiguranja najvećih dobrobiti za kupca i maksimalnog profita. • Osnova za realizaciju elektronskog poslovanja je kreiranje Web prezentacije na kojoj se predstavljaju proizvodi, usluge i cjelokupna poslovna aktivnost. • Poduzetnik ne mora tražiti nikakvu posebnu dozvolu da bi svoju robu ili usluge ponudio na internetu. • Svoju robu ili usluge poduzetnik izlaže na Web stranici (hipermedijski dokumenti koji mogu obuhvatati informacije iskazane na različite načine, kao što su: tekst, zvuk, grafika, fotografije, crteži ili video zapisi) • Posluje se po pravilima one zemlje iz koje je ponuđač robe ili usluga (www.nolo.com). • E-poslovanje, općenito, nudi veće mogućnosti za izigravanje zakona nego je to slučaj u klasičnim uvjetima, i to vrijedi za cijelo (internetsko) tržište.

 22. DIMENZIJE ELEKTRONSKE TRGOVINE (E-business) Delimična e-trgovina E-trgovina Virtuelni proizvod Digitalni proizvod Tradiconalna trgovina Digitalni proces trgovine Fizički proizvod Fizički proces trgovine Fizički Agent prodaje Digitalni Agent prodaje Virtuelni agent

 23. ELEKTRONSKA TRGOVINA MODELI elektronske trgovine FORME elektronske trgovine MOBILNA TRGOVINA

 24. MODELI ELEKTRONSKE TRGOVINE • Storefront model • Aukcijski model • Portal modeli • Dynamic Pricing model • Online trading and lending model

 25. STOREFRONT MODEL • Omogućava proizvođačima da prodaju svoje proizvode na Webu 24 časa dnevno širom sveta. • Sadrži: • online katalog sa proizvodima • proceduru kupovine • obezbeđeno plaćanje • server proizvođača • bazu podataka proizvođača • Pruža veliki izbor proizvoda i usluga. • Više narudžbina u jednoj transakciji.

 26. AUKCIJSKI MODEL • Organizovani su kao forumi za online kupovinu • Korisnici se loguju kao licitant ili prodavac • Prodavac šalje podatke o predmetu prodaje, minimalnu cenu i krajnji rok za završetak aukcije • Licitant pretražuje sajt,pregleda trenutne licitatorske aktivnosti i licitira • Aukcijski sajtovi po završetku posladobijaju procenat od obe strane

 27. AUKCIJSKI MODEL www.ebay.com

 28. PORTAL MODELI Obično nude vesti, sport, vreme kao i mogućnost PretraživanjaWeb-a. Portali su podeljeni na tri vrste: • Horizontalni – agregirajuinformaciju o širokom opsegu tema • Vertikalni – nudeveliki broj informacija koje pripadaju jednoj oblasti • Afinitetni – kao vertikalini ali tačno usmereni ka specifičnom segmentu tržišta ili ka određenom događaju Online kupovina je popularni dodatak većini portala.

 29. PRIMER HORIZONTALNOG PORTALA www.yahoo.com

 30. PRIMER VERTIKALNOG PORTALA www.acm.org

 31. PRIMER AFINITETNOG PORTALA www.women.com

 32. DYNAMIC PRICING MODELI • Internet je promenionačin određivanja cena - spajanje velikog broja kupaca snižava cene proizvoda • Dynamic Pricing modeli: • Name-Your-Price model – korisnikpostavlja svoju cenu • Comparison pricing model – sajtsa mehanizmom za pronalaženje najniže cene za određeni proizvod • Demand-sensitive pricing model –kupovinaveće količine proizvoda po nižoj ceni • Bartering model – zamenanepotrebnog za potrebno • Rebate model– sajtovikoji nude popuste na maloprodaju proizvoda vodećih proizvođača u zamenu za reklamiranje ili proviziju • Free offering model– besplatniproizvodi i usluge generisu veliki promet na websajtu

 33. DYNAMIC PRICING MODELI http://www.priceline.com/

 34. ONLINE TRADING I LANDING MODELI • Brokerska preduzeća su definisala način realizacije poslova osiguranja i trgovine nekretninama i hartijama od vrednosti preko Web-a. • Na sajtovima jemoguće realizovati kupovinu, prodaju i upravljanje svim investicijama sa desktopa. • Transakcije preko Web-a manje koštaju.

 35. PRIMER ONLINE TRADING I LANDING MODEL http://www.afsd.com.au/

 36. FORME ELEKTRONSKE TRGOVINE RELACIJE IZMEĐU UČESNIKA B2B2C C2B2C P2P C2B B2B B2C B2E C2C

 37. B2B (Business to Business) • B2B aplikacije omogućavaju organizacijama da izgrade nov način poslovanja. • B2B tehnologije: • olakšavaju transakcije za prodaju roba i usluga između organizacija • omogućavaju integraciju lanca nabavke • online pribavljanje robe jedne firme za drugu • Problemi za primenu B2B aplikacija: • pravnI aspekti integracije • bezbednost, brzina i fleksibilnosti u B2B aplikacijama

 38. B2C (Business to Customer) • Oblici poslovanja na Internetu koji daju direktan interfejs između preduzeća i potrošača. • Primer B2C aplikacije je sajt maloprodaje proizvoda ili usluga. • Mnogo je jeftinije otvoriti sajt nego prodavnicu. • Za preduzeća koja imaju posrednike u distribuciji, reklamiiprodaji proizvoda, B2C nije efikasan model.

 39. B2E (Business to Employees) • E-comerce model kojim organizacija pruža servise, informacije i druge produkte svojim zaposlenima. • Zaposleni elektronskim putem naručuju sredstva i materijal koji im je poreban za rad. • Zaposleni preko ovog modela kupuju produkte organizacije sa popustom, povoljnije dobijaju osiguranje, uzimaju časove obuke. • Primeri ovog modela su: • Online training • Online banking

 40. ELEKTRONSKO POSLOVANJE UNUTAR ORGANIZACIJE (intrabusiness) • Intrabusiness e-commerce uključuje sve organizacione aktivnosti koje obuhvataju razmenu dobara, servisa i informacija: • Između i unutar jedinica organizacije Velike organizacije imaju nezavisne jedinice koje međusobno jedna drugoj “prodaju” i “kupuju” mterijale, proizvode i usluge • Između zaposlenih u organizaciji Dodatak intranetu preko kog zaposleni mogu da “prodaju” i “kupuju” jedni od drugih. Naročito popularno na univerzitetima.

 41. C2C (Customer to Customer ) • Nov oblik trgovine. • Potrosači trguju direktno sa drugim potrosačima. • Kompanija koja podržava ove transakcije mora naći neki ne tradicionalni način za naplatu usluge. • Cena usluge je obično mali procenat transakcije, članarina, reklamiranje ili neka kombinacija.

 42. C2B (Customer to Business ) • Individue koje koriste Internet kako bi prodale proizvode ili pružile usluge organizacijama i-ili kako bi tražile prodavce koji nude proizvode i usluge koje su njima potrebne. • www.priceline.com

 43. B2B2C (Business to Business to Customer ) • Noviji model elektronske trgovine. • Korišćenje modela B2B koji podržava poslovanje preduzaća po modelu B2C. • Doprinosi uspehu B2B i zadovoljava potencijalnu tražnjuB2C. • Aplikacija koja povezuje jedan online katalog sa drugim može se smatrati kao B2B2C aplikacijom.

 44. C2B2C (Customer to Business to Customer ) • Uključuje potrošačesprovodeći transakciju sa ostalim potrošačima koristeći online preduzeće kaoposrednika. • Primer C2B2C aplikacije - www.mobile.de • Katalog i prodaja, novih i polovnih automobila, kao i prodaja polovnih automobila između korsnika sajta.

 45. P2P (Pear to Pear) • Tehnologija koja omogućava mrežno povezanim računarima direktnu komunikaciju pri podeli resursa kao što su podaci i procesi. ( pr.C2C, B2B i B2C )

 46. MOBILNA TRGOVINA (m-commerce) • Svaka elektronska trgovina u bežičnom okruženju naročito ona koja se obavlja preko Interneta. • Koristi bežične komunikacione uređaje.

 47. GENERACIJE MOBILNIH TEHNOLOGIJA • 1G - prva generacija bežične tehnologije. • 2G - druga generacija digitalne bežične tehnologije; prilagođena uglavnom tekstu. • 2.5G - Interim bežična tehnologija delom prilagođena i grafici. • 3G - treća generacija digitalne bežične tehnologije; prilagođena bogatijim medijima kao što je video klip. • 4G - četvrta bežična tehnologija.

 48. UREĐAJI I SERVISI MOBILNOG POSLOVANJA • PDA (Personal digital assistant) – džepni bežični računar • SMS (Short Message Service) – tehnologija koja omogućava slanje kratkih tekstualnih poruka na neki mobilni telefon • EMS (Enhanced Messaging Service) – SMS ekstenzija koja podržava proste animacije, male slike, melodije • MMS (Multimedia Messaging Service) – omogućava isporuku multimedijalnih informacija • Smartphone – Internet mobilni telefoni koji podržavaju mobilne aplikacije

 49. APLIKACIJE MOBILNOG POSLOVANJA • Mobilne finansijske aplikacije (B2C, B2B) • Mobilno reklamiranje (B2C) • Mobilno upravljanje inventarom (B2C, B2B) • Proaktivni servis menadžment (B2C, B2B) • Proizvod, lokacija i kupovina (B2C, B2B) • Bežični reinžinjering (B2C, B2B) • Mobile aukcija i povratna aukcija (B2C) • Mobilni servisi za zabavu (B2C) • Mobilna kancelarija (B2C) • Mobilno učenje na daljinu (B2C) • Bežično skladište podataka (B2C, B2B) • Mobilna muzika na zahtev (B2C)

 50. INFRASTRUKTURA MOBILNOG POSLOVANJA • Podešena konfiguracija bežičnog WAN modema, bežični LAN adapter, ili bežični metro-area network adapter. • Web server sa bežičnom podrškom, WAP gateway, server za komunikaciju, i/ili a mobile communications server switch (MCSS). • Aplikacija ili server baze podataka sa aplikacionom logikom i baza podatka poslovne aplikacije koja obezbeđuje e-businessfunkcionalnost. • GPS lokator koji se koristi da bi se utvrdila lokacija osobe koja nosi mobilni računarski uređaj.