informacioni sistemi i e poslovanje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informacioni Sistemi i E-Poslovanje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informacioni Sistemi i E-Poslovanje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Informacioni Sistemi i E-Poslovanje - PowerPoint PPT Presentation


 • 411 Views
 • Uploaded on

Informacioni Sistemi i E-Poslovanje . Autor:. INFORMACIONI SITEMIMI I E-POSLOVANJE. UVOD. VRSTE INFORMACIONIH SITEMA . VIRITUELNE ORGANIZACIJE. ELEKTRONSKA TRGOVINA. ELEKTRONSKO BANKARSTVO. ELEKTRONSKO POSLOVANJE U JAVNOJ USTANOVI. BUDUCNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA. ZAKLJUCAK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Informacioni Sistemi i E-Poslovanje


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informacioni sitemimi i e poslovanje
INFORMACIONI SITEMIMI I E-POSLOVANJE

UVOD

VRSTE INFORMACIONIH SITEMA

VIRITUELNE ORGANIZACIJE

ELEKTRONSKA TRGOVINA

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

ELEKTRONSKO POSLOVANJE U JAVNOJ USTANOVI

BUDUCNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

ZAKLJUCAK

sta je to informacioni sitem
STA JE TO INFORMACIONI SITEM?
 • Sistemi predstavljaju grupu međusobno povezanih komponenti, čije je funkcioniranje usmjereno ka istom cilju, što se postiže primanjem ulaza i davanjem izlaza u okviru organiziranog procesa transformacije.
 • Informacioni sistem prikuplja, transformira i prenosi informacije u organizaciji.
 • ŠIRI SISTEM
 • INPUTI OUTPUTI
 • OKOLINA OKOLINA
 • Odakle? Kakav? Kuda?
razvoj informacionih sistema
RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA

1980’s

1990’s

2000’s

Service-Oriented Computing

 • Povratakinvesticija
 • Interoperability /
 • Prilagodljivost
 • Vreme kupovine
 • Infrastruktura

Internet / E-Business

Client-ServerComputing

MainframeComputing

 • komercijalizovane aplikacije pakirane
 • od vrha do dna, proceduralni razvoj
 • centralizovani računski modeli
 • nedistribuirane solucije
 • nastanak tehnologija na bazi pc
 • klijent-serveraplikacije
 • razvoj orijentisan ka predmetu
 • preduzeće-centralna kompjuterizacija
 • Internetsko umrežavanje
 • aplikacije e-komerca
 • web aplikacije
 • web usluge  softverske komponente
 • montiranje aplikacija u realnom vremenu
 • brz razvoj imenadžment

Karakteristike perioda

informaciona oprema za malo poduzetnistvo
INFORMACIONA OPREMA ZA MALO PODUZETNISTVO
 • Informaciona oprema je onaj dio informacione infrastrukture koju poduzetnik mora osigurati, radi povećanja djelotvornosti vlastitog poslovanja. Najčešće je to oprema koja omogućuje ulaz u globalnu informacionu infrastrukturu za vođenje elektronskog poslovanja, te za pridobivanje globalnih informacija.
 • Informacionu opremu, u širem smislu riječi, pored hardvera-fizičke opreme i softvera (sistemskih i aplikativnih), sačinjavaju baze podataka i komunikacije.
pos kasa definicija
POS KASA DEFINICIJA
 • POS KASA je program za izdavanje raèuna u maloprodaji. Raèuni se u maloprodaji moraju izdavati velikom brzinom što opravdava èinjenicu projektiranja posebnog programa koji služi samo za tu namjenu. Ovaj program može raditi samostalno, što znaèi da se u njega može upisivati roba sa svim svojim opisima i cijenom ali isto tako može zaprimati podatke o robi (ili usluzi) iz centra u kojem se prireðuje lista robe sa cijenama. Na ovaj smo naèin zadovoljili sve tipove korisnika, i one male i one velike
internet i poslovno okru enje
INTERNET I POSLOVNO OKRUŽENJE

Informacioni servisi

Telefonija

Internet provajder

Telematik aplikacije

Intranet

Multimedia

internet i globalizacija poslovnih procesa
INTERNET I GLOBALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA

Poslovne komunikacije

Elektronski

transfer

novca

Ostali

procesi

Elektronski

transfer

tehničke

dokumentacije

Servisi za

rezervacije

i kupovinu

Poslovne transakcije

informacioni sitemi e poslovanje
INFORMACIONI SITEMI E-POSLOVANJE

UVOD

VRSTE INFORMACIONIH SITEMA

VIRITUELNE ORGANIZACIJE

ELEKTRONSKA TRGOVINA

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

ELEKTRONSKO POSLOVANJE U JAVNOJ USTANOVI

BUDUCNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

ZAKLJUCAK

virtuelne organizacije
VIRTUELNE ORGANIZACIJE
 • Geografski razmeštene organizacije koje su povezane zajedničkim interesima, a sarađuju kroz međusobno nezavisne radne zadatke, kroz prostor i vreme, kao i kroz organizacione granice, uz pomoć informacionih i telekomunikacionih tehnologija.
 • Identifikovana grupa ljudi ili organizacija koja znatno više koristi informacije i komunikacione tehnologije nego fizičku interakciju.
 • Virtuelne organizacije su organizovane kao:
  • TELEWORK
  • VIRTUELNE KANCELARIJE
  • VIRTUELNI TIMOVI
prednosti telework a
PREDNOSTI TELEWORK-a
 • Za zaposlene:
  • fleksibilno radno vreme
  • smanjeno vreme i troškovi putovanja
  • bolja koncentrisanost na poslovni zadatak
  • sloboda u organizovnju radnog dana
 • Za poslodavce:
  • povećanje produktivnosti
  • smanjeni troškovi poslovnog prostora
  • smanjen broj izostanaka sa posla npr. usled bolesti
  • lakše regrutovanje stranih državljana
  • fleksibilnost organizacije i nove poslovne prilike i mogućnosti
virtuelna kancelarija
VIRTUELNA KANCELARIJA
 • Novi koncept organizacije kancelarija primenjuje se u:
  • kancelarijama za telework
  • klasičnim kancelarijama u preduzećima
 • Vrste virtuelnih kancelarija su:  
  • Hot desk environment - zaposlenom se svakog dana određuje drugi sto,i omogućen mu je pristup elektroskoj pošti i računarskim podacima.
  • Hotelling - zaposleni veći deo radnog vremena provode kod klijenta koristeći njegovu opremu i resurse – slično kao posetilac hotela.
  • Touchdown office - zaposlenima se dodeljuje radni prostor kada dođu na posao po principu ”first come – first serve”.
virtuelni timovi
VIRTUELNI TIMOVI
 • Nastaju zbog nerutinskih poslova za koje organizacijenemaju osposobljene stručnjake.
 • Formiraju se timovi stručnjaka, koji mogu biti fizički udaljeni, fleksibilni na promenljive uslove u okruženju.
 • Imaju komplementarne veštine i nezavisne ciljeve, čine ihzaposleni koji rade kod kuće i male grupe u kancelarijama.
vrste virtuelnih timova
VRSTE VIRTUELNIH TIMOVA
 • Mrežni timovi
 • Paralelni timovi
 • Timovi za razvoj projekata ili proizvoda
 • Radni ili proizvodni tim
 • Servisni timovi
 • Upravljački timovi  
 • Akcioni timovi
prednosti virtuelnih organizacija
PREDNOSTI VIRTUELNIH ORGANIZACIJA
 • Omogućava angažovanje najboljih stručnjaka
 • Fleksibilna organizacija lakše odgovara na promenljive zatevetržišta
 • Konkurentnost između različitih privrednih jedinica
 • Povećanje produktivnosti
 • Pouzdanije i zadovoljnije osoblje
 • Fleksibilnost pri radu zaposlenih
 • Povećanje produktivnosti zaposlenih
 • Radni dan traje 24 časa
informacioni sitemi i e poslovanje
INFORMACIONI SITEMI I E-POSLOVANJE

UVOD

VRSTE INFORMACIONIH SITEMA

VIRITUELNE ORGANIZACIJE

ELEKTRONSKA TRGOVINA

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

ELEKTRONSKO POSLOVANJE U JAVNOJ USTANOVI

BUDUCNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

ZAKLJUCAK

elektronska trgovina e commerce
ELEKTRONSKA TRGOVINA (E-commerce)
 • Elektronska trgovinapodrazumeva :
  • prodaju robe i usluga putem Interneta, kao i prihode od reklame elektronsku razmenu dokumenata koji prate robu, novac i usluge.
  • poslovanje putem elektronskih sredstava EDI, elektronska pošta, ftp...
 • Standardi :
  • ISO
  • IEC
  • ITU
  • CEFACT
  • WTO
  • UNCITRAL
  • UNCTAD
sta je to e poslovanje
STA JE TO E-POSLOVANJE
 • Generalno elektronsko poslovanje je korišćenje računara u sprovođenju poslovnih procesa. U današnjem povezanom, kompjuteriziranom i međusobno komunicirajućem svijetu, vizionarske tvrtke, koristeći nove oblike e-poslovanja, postavljaju nove standarde unutar svojih profesija.
 • Kupovanja i prodavanja ili e-trgovina putem Web-a predstavlja cjelovitu strategiju redefiniranja starih poslovnih modela, uz pomoć tehnologije, u cilju osiguranja najvećih dobrobiti za kupca i maksimalnog profita.
 • Osnova za realizaciju elektronskog poslovanja je kreiranje Web prezentacije na kojoj se predstavljaju proizvodi, usluge i cjelokupna poslovna aktivnost.
 • Poduzetnik ne mora tražiti nikakvu posebnu dozvolu da bi svoju robu ili usluge ponudio na internetu.
 • Svoju robu ili usluge poduzetnik izlaže na Web stranici (hipermedijski dokumenti koji mogu obuhvatati informacije iskazane na različite načine, kao što su: tekst, zvuk, grafika, fotografije, crteži ili video zapisi)
 • Posluje se po pravilima one zemlje iz koje je ponuđač robe ili usluga (www.nolo.com).
 • E-poslovanje, općenito, nudi veće mogućnosti za izigravanje zakona nego je to slučaj u klasičnim uvjetima, i to vrijedi za cijelo (internetsko) tržište.
dimenzije elektronske trgovine e business
DIMENZIJE ELEKTRONSKE TRGOVINE (E-business)

Delimična e-trgovina

E-trgovina

Virtuelni

proizvod

Digitalni

proizvod

Tradiconalna

trgovina

Digitalni proces trgovine

Fizički

proizvod

Fizički proces trgovine

Fizički Agent

prodaje

Digitalni

Agent prodaje

Virtuelni

agent

elektronska trgovina
ELEKTRONSKA TRGOVINA

MODELI

elektronske

trgovine

FORME

elektronske

trgovine

MOBILNA

TRGOVINA

modeli elektronske trgovine
MODELI ELEKTRONSKE TRGOVINE
 • Storefront model
 • Aukcijski model
 • Portal modeli
 • Dynamic Pricing model
 • Online trading and lending model
storefront model
STOREFRONT MODEL
 • Omogućava proizvođačima da prodaju svoje proizvode na Webu 24 časa dnevno širom sveta.
 • Sadrži:
  • online katalog sa proizvodima
  • proceduru kupovine
  • obezbeđeno plaćanje
  • server proizvođača
  • bazu podataka proizvođača
 • Pruža veliki izbor proizvoda i usluga.
 • Više narudžbina u jednoj transakciji.
aukcijski model
AUKCIJSKI MODEL
 • Organizovani su kao forumi za online kupovinu
 • Korisnici se loguju kao licitant ili prodavac
 • Prodavac šalje podatke o predmetu prodaje, minimalnu cenu i krajnji rok za završetak aukcije
 • Licitant pretražuje sajt,pregleda trenutne licitatorske aktivnosti i licitira
 • Aukcijski sajtovi po završetku posladobijaju procenat od obe strane
aukcijski model1
AUKCIJSKI MODEL

www.ebay.com

portal modeli
PORTAL MODELI

Obično nude vesti, sport, vreme kao i mogućnost

PretraživanjaWeb-a.

Portali su podeljeni na tri vrste:

 • Horizontalni – agregirajuinformaciju o širokom opsegu tema
 • Vertikalni – nudeveliki broj informacija koje pripadaju jednoj oblasti
 • Afinitetni – kao vertikalini ali tačno usmereni ka specifičnom segmentu tržišta ili ka određenom događaju

Online kupovina je popularni dodatak većini portala.

dynamic pricing modeli
DYNAMIC PRICING MODELI
 • Internet je promenionačin određivanja cena - spajanje velikog broja kupaca snižava cene proizvoda
 • Dynamic Pricing modeli:
  • Name-Your-Price model – korisnikpostavlja svoju cenu
  • Comparison pricing model – sajtsa mehanizmom za pronalaženje najniže cene za određeni proizvod
  • Demand-sensitive pricing model –kupovinaveće količine proizvoda po nižoj ceni
  • Bartering model – zamenanepotrebnog za potrebno
  • Rebate model– sajtovikoji nude popuste na maloprodaju proizvoda vodećih proizvođača u zamenu za reklamiranje ili proviziju
  • Free offering model– besplatniproizvodi i usluge generisu veliki promet na websajtu
dynamic pricing modeli1
DYNAMIC PRICING MODELI

http://www.priceline.com/

online trading i landing modeli
ONLINE TRADING I LANDING MODELI
 • Brokerska preduzeća su definisala način realizacije poslova osiguranja i trgovine nekretninama i hartijama od vrednosti preko Web-a.
 • Na sajtovima jemoguće realizovati kupovinu, prodaju i upravljanje svim investicijama sa desktopa.
 • Transakcije preko Web-a manje koštaju.
forme elektronske trgovine
FORME ELEKTRONSKE TRGOVINE

RELACIJE IZMEĐU UČESNIKA

B2B2C

C2B2C

P2P

C2B

B2B

B2C

B2E

C2C

b2b business to business
B2B (Business to Business)
 • B2B aplikacije omogućavaju organizacijama da izgrade nov način poslovanja.
 • B2B tehnologije:
  • olakšavaju transakcije za prodaju roba i usluga između organizacija
  • omogućavaju integraciju lanca nabavke
  • online pribavljanje robe jedne firme za drugu
 • Problemi za primenu B2B aplikacija:
  • pravnI aspekti integracije
  • bezbednost, brzina i fleksibilnosti u B2B aplikacijama
b2c business to customer
B2C (Business to Customer)
 • Oblici poslovanja na Internetu koji daju direktan interfejs između preduzeća i potrošača.
 • Primer B2C aplikacije je sajt maloprodaje proizvoda ili usluga.
 • Mnogo je jeftinije otvoriti sajt nego prodavnicu.
 • Za preduzeća koja imaju posrednike u distribuciji, reklamiiprodaji proizvoda, B2C nije efikasan model.
b2e business to employees
B2E (Business to Employees)
 • E-comerce model kojim organizacija pruža servise, informacije i druge produkte svojim zaposlenima.
 • Zaposleni elektronskim putem naručuju sredstva i materijal koji im je poreban za rad.
 • Zaposleni preko ovog modela kupuju produkte organizacije sa popustom, povoljnije dobijaju osiguranje, uzimaju časove obuke.
 • Primeri ovog modela su:
  • Online training
  • Online banking
elektronsko poslovanje unutar organizacije intrabusiness
ELEKTRONSKO POSLOVANJE UNUTAR ORGANIZACIJE (intrabusiness)
 • Intrabusiness e-commerce uključuje sve organizacione aktivnosti koje obuhvataju razmenu dobara, servisa i informacija:
  • Između i unutar jedinica organizacije

Velike organizacije imaju nezavisne jedinice koje međusobno jedna drugoj “prodaju” i “kupuju” mterijale, proizvode i usluge

  • Između zaposlenih u organizaciji

Dodatak intranetu preko kog zaposleni mogu da “prodaju” i “kupuju” jedni od drugih. Naročito popularno na univerzitetima.

c2c customer to customer
C2C (Customer to Customer )
 • Nov oblik trgovine.
 • Potrosači trguju direktno sa drugim potrosačima.
 • Kompanija koja podržava ove transakcije mora naći neki ne tradicionalni način za naplatu usluge.
 • Cena usluge je obično mali procenat transakcije, članarina, reklamiranje ili neka kombinacija.
c2b customer to business
C2B (Customer to Business )
 • Individue koje koriste Internet kako bi prodale proizvode ili pružile usluge organizacijama i-ili kako bi tražile prodavce koji nude proizvode i usluge koje su njima potrebne.
 • www.priceline.com
b2b2c business to business to customer
B2B2C (Business to Business to Customer )
 • Noviji model elektronske trgovine.
 • Korišćenje modela B2B koji podržava poslovanje preduzaća po modelu B2C.
 • Doprinosi uspehu B2B i zadovoljava potencijalnu tražnjuB2C.
 • Aplikacija koja povezuje jedan online katalog sa drugim može se smatrati kao B2B2C aplikacijom.
c2b2c customer to business to customer
C2B2C (Customer to Business to Customer )
 • Uključuje potrošačesprovodeći transakciju sa ostalim potrošačima koristeći online preduzeće kaoposrednika.
 • Primer C2B2C aplikacije - www.mobile.de
  • Katalog i prodaja, novih i polovnih automobila, kao i prodaja polovnih automobila između korsnika sajta.
p2p pear to pear
P2P (Pear to Pear)
 • Tehnologija koja omogućava mrežno povezanim računarima direktnu komunikaciju pri podeli resursa kao što su podaci i procesi. ( pr.C2C, B2B i B2C )
mobilna trgovina m commerce
MOBILNA TRGOVINA (m-commerce)
 • Svaka elektronska trgovina u bežičnom okruženju naročito ona koja se obavlja preko Interneta.
 • Koristi bežične komunikacione uređaje.
generacije mobilnih tehnologija
GENERACIJE MOBILNIH TEHNOLOGIJA
 • 1G - prva generacija bežične tehnologije.
 • 2G - druga generacija digitalne bežične tehnologije; prilagođena uglavnom tekstu.
 • 2.5G - Interim bežična tehnologija delom prilagođena i grafici.
 • 3G - treća generacija digitalne bežične tehnologije; prilagođena bogatijim medijima kao što je video klip.
 • 4G - četvrta bežična tehnologija.
ure aji i servisi mobilnog poslovanja
UREĐAJI I SERVISI MOBILNOG POSLOVANJA
 • PDA (Personal digital assistant) – džepni bežični računar
 • SMS (Short Message Service) – tehnologija koja omogućava slanje kratkih tekstualnih poruka na neki mobilni telefon
 • EMS (Enhanced Messaging Service) – SMS ekstenzija koja podržava proste animacije, male slike, melodije
 • MMS (Multimedia Messaging Service) – omogućava isporuku multimedijalnih informacija
 • Smartphone – Internet mobilni telefoni koji podržavaju mobilne aplikacije
aplikacije mobilnog poslovanja
APLIKACIJE MOBILNOG POSLOVANJA
 • Mobilne finansijske aplikacije (B2C, B2B)
 • Mobilno reklamiranje (B2C)
 • Mobilno upravljanje inventarom (B2C, B2B)
 • Proaktivni servis menadžment (B2C, B2B)
 • Proizvod, lokacija i kupovina (B2C, B2B)
 • Bežični reinžinjering (B2C, B2B)
 • Mobile aukcija i povratna aukcija (B2C)
 • Mobilni servisi za zabavu (B2C)
 • Mobilna kancelarija (B2C)
 • Mobilno učenje na daljinu (B2C)
 • Bežično skladište podataka (B2C, B2B)
 • Mobilna muzika na zahtev (B2C)
infrastruktura mobilnog poslovanja
INFRASTRUKTURA MOBILNOG POSLOVANJA
 • Podešena konfiguracija bežičnog WAN modema, bežični LAN adapter, ili bežični metro-area network adapter.
 • Web server sa bežičnom podrškom, WAP gateway, server za komunikaciju, i/ili a mobile communications server switch (MCSS).
 • Aplikacija ili server baze podataka sa aplikacionom logikom i baza podatka poslovne aplikacije koja obezbeđuje e-businessfunkcionalnost.
 • GPS lokator koji se koristi da bi se utvrdila lokacija osobe koja nosi mobilni računarski uređaj.
prednosti mobilnog poslovanja
Prednosti mobilnog poslovanja
 • štedi novac
 • štedi vreme
 • poboljšava kvalitet informacija
 • povećava zadovoljstvo i lojalnost potrošača

Mobilna poslovanje se realizuje kroz:

  • Mobilna radna mesta 
  • Menadžment odnosa sa potrošačima 
  • Logistiku mobilnog poslovanja 
  • Menadžment putovanja
  • Mobile Procurement Mobile
  • Supply Chain Management
informacioni sitemi i e poslovanje1
INFORMACIONI SITEMI I E-POSLOVANJE

UVOD

VRSTE INFORMACIONIH SITEMA

VIRITUELNE ORGANIZACIJE

ELEKTRONSKA TRGOVINA

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

ELEKTRONSKO POSLOVANJE U JAVNOJ USTANOVI

BUDUCNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

ZAKLJUCAK

modeli pla anja u poslovnim transakcijama
MODELI PLAĆANJA UPOSLOVNIM TRANSAKCIJAMA

cash-like - pretplata, suma novca se uzima od kupca

pre nego što se trgovina obavi

 • Smart card,
 • elektronski keš i
 • bankarski čekovi

check-like - plaćanje se obavlja u trenutku kupovine

(pay-now) ilipo obavljenoj kupovini (pay-latter);

 • pay-now
  • bankomati (ATM-Automated teller mashine)
 • pay-later
  • sistem kreditnih kartica
home banking
HOME-BANKING
 • Integracija hardvera, softvera i telekomunikacija.
 • '70-tih se u svetu koristi telefonski pristup bankovnim računima
 • '80-tih se pojavljuje i pristup pomoću kablovske televizije
 • '90-tih na scenu stupaju Internet tehnologije
 • Osnovni tipovi kućnog bankarstva:
  • veza korisnika putem modema sa njihovim računima
  • softver za kućne finansije
  • on-line bankarstvo pomoću on-line servisa
  • WWW (virtuelno) bankarstvo
home banking1
HOME BANKING

http://www.bofa.com/

home banking kod po tanske tedionice
HOME BANKING KOD POŠTANSKE ŠTEDIONICE
 • Pošta je uvela sistem on-line provere stanja na računu, utrošenih čekova, informacija o deviznom kursu i mnoge druge usluge.
informacioni sitemi i e poslovanje2
INFORMACIONI SITEMI I E-POSLOVANJE

UVOD

VRSTE INFORMACIONIH SITEMA

VIRITUELNE ORGANIZACIJE

ELEKTRONSKA TRGOVINA

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

BUDUCNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

ZAKLJUCAK

budu nost elektronskog poslovanja
BUDUĆNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

Bez obzira na recesiju u računarskoj industriji, elektronsko poslovanje ima eksponencijalni rast.

statistika o elektronskom poslovanju u evropi za 2004
STATISTIKA O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU U EVROPI ZA 2004
 • 1500 milijardi € obrta u elektronskom poslovanju (87,4 milijardi € u 1998 godini)
 • 200 miliona korisnika Interneta
 • 130 miliona on-line kupaca
 • Top menadžment
  • 90% koristi e-commerce za prodaju i marketing
  • 83% koristi e-commerce za nabavku
  • 64% smatra e-commerce za važno kompetitivno sredstvo u odnosu na konkurenciju
  • 44% ima jasnu sliku o korišćenju e-commerce-a ( 31% u 1998.)
uticaj globalnih promena na elektronsko poslovanje
UTICAJ GLOBALNIH PROMENA NA ELEKTRONSKO POSLOVANJE
 • Odmah nakon terorističkog napada na Njujork, online rezervacija avionskih karata doživela je drastičan pad. S druge strane cnn.com je imao trostruko više saobraćaja nego što je to ikada zabeleženo.
 • Značajan uticaj na obim elektronskog poslovanja je učinila pojava antraksa.
 • Na budućnost elektronskog poslovanja će značajno uticati mJere koje će Američka administracija preduzimati u borbi protiv terorizma.
informacioni sitemi i e poslovanje3
INFORMACIONI SITEMI I E-POSLOVANJE

UVOD

VRSTE INFORMACIONIH SITEMA

VIRITUELNE ORGANIZACIJE

ELEKTRONSKA TRGOVINA

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

BUDUCNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

ZAKLJUCAK

zaklju ak
ZAKLJUČAK
 • Razvoj Interneta je stvorio uslove za nov pristup poslovanju :
 • Virtuelne organizacije su promenile tradicionalni radni ambijent
 • Elektronska trgovina postaje efikasan metod regulisanja ponude i potražnje
 • Elektronsko bankarstvo omogućava brže i jednostavnije finansijske transakcije
 • Bez obzira na recesiju u računarskoj industriji, narednih godina se predviđa rast e-biznisa