DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN HEKİMLİK - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN HEKİMLİK PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN HEKİMLİK

play fullscreen
1 / 130
DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN HEKİMLİK
185 Views
Download Presentation
wei
Download Presentation

DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN HEKİMLİK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEĞİŞEN DÜNYADADEĞİŞEN HEKİMLİK Dr. OSMAN ELBEK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD 15 OCAK 2010 TTD MESLEKİ GELİŞİM KURSU

 2. ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANNAMESİ2007-2009 • Herhangi bir toplantıya katılmak için herhangi bir destek aldınız mı? • Evet • 2007 ERS Kongresi (Boehringer Ingelheim) • 2008 Düzce TB Günleri (GlaxoSmithKline) • Konuşma ücreti veya bir eğitim programının organizasyonu için ücret aldınız mı? • Hayır • Araştırma fonu kullandınız mı? • Hayır • Bir personeliniz veya demirbaş gibi giderler için ödenek kullandınız mı? • Hayır • ‘Koşulsuz’ eğitim veya araştırma desteği aldınız mı? • Hayır • Danışma ücreti aldınız mı? • Hayır • İşe girme, danışma, menkul kıymet, honararium veya patent hakkı aldınız mı? • Hayır • Başka herhangi bir maddi ilişkiniz var mı? • Hayır

 3. TARTIŞMA HEDEFLERİ • Dünya değişiyor mu? • Sağlık değişiyor mu? • Hekimlik değişiyor mu? • Ne yapalım?

 4. Dünya değişiyor mu?... Guernica, Picasso, 1937.

 5. DÜNYA İŞSİZLİK HARİTASI

 6. DEĞİŞİM & DİYALEKTİK • “Her şey karşıtların kavgasından doğar.” • “Bir nehirde iki kere yıkanılmaz.” Herakleitos (M.Ö. 535-475) Timuçin A. Düşünce Tarihi, 1997.

 7. 1926-1962

 8. “Orta Afrika'da bir köyde gece eğlencesinde Temel İçgüdü filminin videoda topluca seyredilmesi” ANTHONY GIDDENS Sayar K. Yeni Symposium, 2001.

 9. KÜRESELLEŞME; NEDİR, NEYE YARAR?

 10. KÜRESEL KÖY EŞİTSİZLİĞİ World Bank. World Bank Atlas (www.worldbank.org), 2003.

 11. UNICEF

 12. 7 Mart 2008, Patronlar Dünyası. 2 Ekim 2008, Radikal Gazetesi

 13. BİLGİ TOPLUMU… • Uruguay Toplantısı • Washington Konsensusu • Bretton Woods Konferansı • Dünya Ticaret Örgütü (WTO) • Uluslararası Para Fonu (IMF) • Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI) • Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) • Ticaretle Bağlantılı Yatırım Tedbirleri Anlaşması (TRIMS) • Fikri Mülkiyet Haklarıyla Bağlantılı Ticaret Anlaşması (TRIPS)

 14. iyi ama nasıl… “Son on yıllarda dünya nüfusunun beşte birisinin gerilemesi 20. yüzyılda dünya ekonomisinin en büyük ekonomi başarısızlığıdır.”IMF WHO. Global Plan to Stop Plan TB 2006-2015, 2006.

 15. DÜNYADA İNTERNET Sındır KO. Tarımda Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, 2001.

 16. KÜRESEL ÇAĞIN SİMGESİ

 17. ARAŞTIRMA SPONSORLUKLARI • ABD’de biyomedikal araştırma-geliştirme masraflarının %60’ı ilaç şirketlerince karşılanıyor. • Yeni depresyon ilaçlarının klinik deney masraflarının tümü ilaç şirketleri tarafından karşılanmakta. • Kolesterol uzlaşı rehberini yazan dokuz hekimden sekizi ilaç şirketlerine hizmet veriyor. Moynihan R & Cassels A. Satılık Hastalıklar, 2006.

 18. “Kültürel Kökler” “Küresel Sisteme Katılım” Sayar K. Yeni Symposium, 2001.

 19. “Rekabet Edebilirlik” Toulmin S. Futures, 1999.

 20. “… acıları değil fırsatları düşünmenin vakti (…) gelmiştir. (…) her bir şirket ve her bir insan kendi ekonomik kaderini kendi çizecektir.” • Thomas L. Friedman Friedman T. Dünya Düzdür, 2006.

 21. BEŞ “YILDIZLI” DOKTORLAR • Hizmet sunucu • Karar verici • İletişimci • Toplum lideri • Yönetici WHO. Doctors for Health. A WHO Global Strategy for Changing Medical Education and Medical Practice for Health for All. WHO Publication Geneva, 1996.

 22. Edward Munch. Despair, 1893-94.

 23. Sosyalleşme

 24. Butik bebek, embriyo aşamasından önce, biyolojik ve fiziki özellikleri Gen biliminden yararlanılarak, ebeveynin isteği doğrultusunda değiştirilmiş bebektir. Bu uygulama ile, (…) doğacak bebeğin, cinsiyeti, saç, göz ve ten rengi, erişkinlikteki boyu, organlarının temel özellikleri, örneğin ince bir burun, küçük ya da büyük bir dudak, kas yapısı vs. belirlenebilmektedir.

 25. “Taşıyıcı annelik yapmak istiyorum. 31 yaşındayım evliyim. Maddi durumumuz kötü yardımcı olabilecek ailelerin teklifini bekliyorum. Fiyatta anlaşırız, msn’de kamera ile görüşülür. Telefonla irtibata geçilir.”