ELEKTRONSKO POSLOVANJE stanje i perspektive - PowerPoint PPT Presentation

elektronsko poslovanje stanje i perspektive n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELEKTRONSKO POSLOVANJE stanje i perspektive PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELEKTRONSKO POSLOVANJE stanje i perspektive

play fullscreen
1 / 80
ELEKTRONSKO POSLOVANJE stanje i perspektive
419 Views
Download Presentation
tory
Download Presentation

ELEKTRONSKO POSLOVANJE stanje i perspektive

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ELEKTRONSKO POSLOVANJEstanje i perspektive Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka Specijalističke i magistarske studije Elektronsko poslovanje Prof. dr Božidar Radenković Elektronsko poslovanje 2004/2005

 2. UVOD VIRTUELNE ORGANIZACIJE ELEKTRONSKA TRGOVINA ELEKTRONSKO POSLOVANJE U JAVNOJ UPRAVI ZAKLJUČAK BUDUĆNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA ELEKTRONSKO BANKARSTVO ELEKTRONSKO POSLOVANJE STANJE I PERSPEKTIVE Elektronsko poslovanje 2004/2005

 3. INTERNET • Osnove postavljene 60-tih godina u Americi • Projekat Advanced Research Project Agency Network • Razmena informacija u slučaju fizičkog uništenja komunikacionih instalacija • 70-tih priključuju se univerziteti u Americi • 80-tih akademske institucije Evrope • 90-tih izlazi iz akademskog okruženja (pojedinci i organizacije) • Na početku novog milenijuma postaje globalnamreža Elektronsko poslovanje 2004/2005

 4. BROJ KORISNIKA INTERNETA U SVETU Elektronsko poslovanje 2004/2005

 5. RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA 1980’s 1990’s 2000’s • Povratakinvesticija • Interoperability / • Prilagodljivost • Vreme kupovine • Infrastruktura Service-Oriented Computing Internet / E-Business Client-ServerComputing MainframeComputing • komercijalizovane aplikacije pakirane • od vrha do dna, proceduralni razvoj • centralizovani računski modeli • nedistribuirane solucije • nastanak tehnologija na bazi pc • klijent-serveraplikacije • razvoj orijentisan ka predmetu • preduzeće-centralna kompjuterizacija • Internetsko umrežavanje • aplikacije e-komerca • web aplikacije • web usluge  softverske komponente • montiranje aplikacija u realnom vremenu • brz razvoj imenadžment Karakteristike perioda Elektronsko poslovanje 2004/2005

 6. INTERNET I POSLOVNO OKRUŽENJE Informacioni servisi Telekomunikacijski servisi Telefonija Internet provajder Telematik aplikacije Intranet Multimedia Elektronsko poslovanje 2004/2005

 7. INTERNET I GLOBALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA Poslovne komunikacije Elektronski transfer novca Ostali procesi Elektronski transfer tehničke dokumentacije Servisi za rezervacije i kupovinu Poslovne transakcije Elektronsko poslovanje 2004/2005

 8. ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronskoposlovanje (e-business) uključuje: • kupovinu i prodaju robe i usluga • saradnju sa poslovnim partnerima • elektronske transakcije unutar organizacije • Elektronska trgovina(e-commerce) se definiše iz perspektive: • komunikacija; kao isporuka robe, servisa, informacija ili isplata preko računarske mreže • trgovine; omogućavanje kupovine i prodaje robe, servisa, informacija preko Interneta. Elektronsko poslovanje 2004/2005

 9. RAZVOJ ELEKTRONSKOG POSLOVANJA Prodaja, brzina, kvalitet Inteligentni E-business End to end poslovni procesi Cross Industry Communities E-business II kupovina i prodaja deljenje informacija E-business I kupovina i prodaja Web sajt prezentcija Elektronsko poslovanje 2004/2005

 10. UVOD VIRTUELNE ORGANIZACIJE ELEKTRONSKA TRGOVINA ELEKTRONSKO POSLOVANJE U JAVNOJ UPRAVI ZAKLJUČAK BUDUĆNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA ELEKTRONSKO BANKARSTVO ELEKTRONSKO POSLOVANJE STANJE I PERSPEKTIVE Elektronsko poslovanje 2004/2005

 11. VIRTUELNE ORGANIZACIJE • Geografski razmeštene organizacije koje su povezane zajedničkim interesima, a sarađuju kroz međusobno nezavisne radne zadatke, kroz prostor i vreme, kao i kroz organizacione granice, uz pomoć informacionih i telekomunikacionih tehnologija. • Identifikovana grupa ljudi ili organizacija koja znatno više koristi informacije i komunikacione tehnologije nego fizičku interakciju. • Virtuelne organizacije su organizovane kao: • TELEWORK • VIRTUELNE KANCELARIJE • VIRTUELNI TIMOVI Elektronsko poslovanje 2004/2005

 12. TELEWORK Telework - rad zaposlenog na daljinu. Lokacija radnog mesta može biti: • Kod kuće - zaposleni upravljaju dinamikom rada i radnim vremenom, i obezbeđena su im sva tehnička sredstva. • Satellite office - kancelarije udaljene od sedišta organizacije, zaposleni dele radni prostor, smanjuju vreme i troškove komunikacije. • Mobile office - primenjuje se kod trgovačkih putnika. • Telecentre- kancelarija u kojoj se deli prostor sa zaposlenima iz drugih organizacija. Elektronsko poslovanje 2004/2005

 13. PREDNOSTI TELEWORK-a • Za zaposlene: • fleksibilno radno vreme • smanjeno vreme i troškovi putovanja • bolja koncentrisanost na poslovni zadatak • sloboda u organizovnju radnog dana • Za poslodavce: • povećanje produktivnosti • smanjeni troškovi poslovnog prostora • smanjen broj izostanaka sa posla npr. usled bolesti • lakše regrutovanje stranih državljana • fleksibilnost organizacije i nove poslovne prilike i mogućnosti Elektronsko poslovanje 2004/2005

 14. TELEWORK source: http://www.dol.gov/ocfo/publications/annual2000/foreword.htm Elektronsko poslovanje 2004/2005

 15. VIRTUELNA KANCELARIJA • Novi koncept organizacije kancelarija primenjuje se u: • kancelarijama za telework • klasičnim kancelarijama u preduzećima • Vrste virtuelnih kancelarija su:   • Hot desk environment - zaposlenom se svakog dana određuje drugi sto,i omogućen mu je pristup elektroskoj pošti i računarskim podacima. • Hotelling - zaposleni veći deo radnog vremena provode kod klijenta koristeći njegovu opremu i resurse – slično kao posetilac hotela. • Touchdown office - zaposlenima se dodeljuje radni prostor kada dođu na posao po principu ”first come – first serve”. Elektronsko poslovanje 2004/2005

 16. VIRTUELNA KANCELARIJA Elektronsko poslovanje 2004/2005

 17. VIRTUELNI TIMOVI • Nastaju zbog nerutinskih poslova za koje organizacijenemaju osposobljene stručnjake. • Formiraju se timovi stručnjaka, koji mogu biti fizički udaljeni, fleksibilni na promenljive uslove u okruženju. • Imaju komplementarne veštine i nezavisne ciljeve, čine ihzaposleni koji rade kod kuće i male grupe u kancelarijama. Elektronsko poslovanje 2004/2005

 18. VIRTUELNI TIM Elektronsko poslovanje 2004/2005

 19. VRSTE VIRTUELNIH TIMOVA • Mrežni timovi • Paralelni timovi • Timovi za razvoj projekata ili proizvoda • Radni ili proizvodni tim • Servisni timovi • Upravljački timovi   • Akcioni timovi Elektronsko poslovanje 2004/2005

 20. PREDNOSTI VIRTUELNIH ORGANIZACIJA • Omogućava angažovanje najboljih stručnjaka • Fleksibilna organizacija lakše odgovara na promenljive zatevetržišta • Konkurentnost između različitih privrednih jedinica • Povećanje produktivnosti • Pouzdanije i zadovoljnije osoblje • Fleksibilnost pri radu zaposlenih • Povećanje produktivnosti zaposlenih • Radni dan traje 24 časa Elektronsko poslovanje 2004/2005

 21. UVOD VIRTUELNE ORGANIZACIJE ELEKTRONSKA TRGOVINA ELEKTRONSKO POSLOVANJE U JAVNOJ UPRAVI ZAKLJUČAK BUDUĆNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA ELEKTRONSKO BANKARSTVO ELEKTRONSKO POSLOVANJE STANJE I PERSPEKTIVE Elektronsko poslovanje 2004/2005

 22. ELEKTRONSKA TRGOVINA (E-commerce) • Elektronska trgovinapodrazumeva : • prodaju robe i usluga putem Interneta, kao i prihode od reklame elektronsku razmenu dokumenata koji prate robu, novac i usluge. • poslovanje putem elektronskih sredstava EDI, elektronska pošta, ftp... • Standardi : • ISO • IEC • ITU • CEFACT • WTO • UNCITRAL • UNCTAD Elektronsko poslovanje 2004/2005

 23. DIMENZIJE ELEKTRONSKE TRGOVINE Delimična e-trgovina E-trgovina Virtuelni proizvod Digitalni proizvod Virtuelni proces trgovine Tradiconalna trgovina Digitalni proces trgovine Fizički proizvod Fizički proces trgovine Fizički Agent prodaje Digitalni Agent prodaje Virtuelni agent Elektronsko poslovanje 2004/2005

 24. ELEKTRONSKA TRGOVINA MODELI elektronske trgovine FORME elektronske trgovine MOBILNA TRGOVINA Elektronsko poslovanje 2004/2005

 25. MODELI ELEKTRONSKE TRGOVINE • Storefront model • Aukcijski model • Portal modeli • Dynamic Pricing model • Online trading and lending model Elektronsko poslovanje 2004/2005

 26. STOREFRONT MODEL • Omogućava proizvođačima da prodaju svoje proizvode na Webu 24 časa dnevno širom sveta. • Sadrži: • online katalog sa proizvodima • proceduru kupovine • obezbeđeno plaćanje • server proizvođača • bazu podataka proizvođača • Pruža veliki izbor proizvoda i usluga. • Više narudžbina u jednoj transakciji. Elektronsko poslovanje 2004/2005

 27. AUKCIJSKI MODEL • Organizovani su kao forumi za online kupovinu • Korisnici se loguju kao licitant ili prodavac • Prodavac šalje podatke o predmetu prodaje, minimalnu cenu i krajnji rok za završetak aukcije • Licitant pretražuje sajt,pregleda trenutne licitatorske aktivnosti i licitira • Aukcijski sajtovi po završetku posladobijaju procenat od obe strane Elektronsko poslovanje 2004/2005

 28. AUKCIJSKI MODEL www.ebay.com Elektronsko poslovanje 2004/2005

 29. PORTAL MODELI Obično nude vesti, sport, vreme kao i mogućnost PretraživanjaWeb-a. Portali su podeljeni na tri vrste: • Horizontalni – agregirajuinformaciju o širokom opsegu tema • Vertikalni – nudeveliki broj informacija koje pripadaju jednoj oblasti • Afinitetni – kao vertikalini ali tačno usmereni ka specifičnom segmentu tržišta ili ka određenom događaju Online kupovina je popularni dodatak većini portala. Elektronsko poslovanje 2004/2005

 30. PRIMER HORIZONTALNOG PORTALA www.yahoo.com Elektronsko poslovanje 2004/2005

 31. PRIMER VERTIKALNOG PORTALA www.acm.org Elektronsko poslovanje 2004/2005

 32. PRIMER AFINITETNOG PORTALA www.women.com Elektronsko poslovanje 2004/2005

 33. DYNAMIC PRICING MODELI • Internet je promenionačin određivanja cena - spajanje velikog broja kupaca snižava cene proizvoda • Dynamic Pricing modeli: • Name-Your-Price model – korisnikpostavlja svoju cenu • Comparison pricing model –sajtsa mehanizmom za pronalaženje najniže cene za određeni proizvod • Demand-sensitive pricing model –kupovinaveće količine proizvoda po nižoj ceni • Bartering model –zamenanepotrebnog za potrebno • Rebate model–sajtovikoji nude popuste na maloprodaju proizvoda vodećih proizvođača u zamenu za reklamiranje ili proviziju • Free offering model–besplatniproizvodi i usluge generisu veliki promet na websajtu Elektronsko poslovanje 2004/2005

 34. DYNAMIC PRICING MODELI http://www.priceline.com/ Elektronsko poslovanje 2004/2005

 35. ONLINE TRADING I LANDING MODELI • Brokerska preduzeća su definisala način realizacije poslova osiguranja i trgovine nekretninama i hartijama od vrednosti preko Web-a. • Na sajtovima jemoguće realizovati kupovinu, prodaju i upravljanje svim investicijama sa desktopa. • Transakcije preko Web-a manje koštaju. Elektronsko poslovanje 2004/2005

 36. PRIMER ONLINE TRADING I LANDING MODEL http://www.afsd.com.au/ Elektronsko poslovanje 2004/2005

 37. FORME ELEKTRONSKE TRGOVINE RELACIJE IZMEĐU UČESNIKA B2B2C C2B2C P2P C2B B2B B2C B2E C2C Elektronsko poslovanje 2004/2005

 38. B2B (Business to Business) • B2B aplikacije omogućavaju organizacijama da izgrade nov način poslovanja. • B2B tehnologije: • olakšavaju transakcije za prodaju roba i usluga između organizacija • omogućavaju integraciju lanca nabavke • online pribavljanje robe jedne firme za drugu • Problemi za primenu B2B aplikacija: • pravnI aspekti integracije • bezbednost, brzina i fleksibilnosti u B2B aplikacijama Elektronsko poslovanje 2004/2005

 39. B2B (Business to Business) Elektronsko poslovanje 2004/2005

 40. B2C (Business to Customer) • Oblici poslovanja na Internetu koji daju direktan interfejs između preduzeća i potrošača. • Primer B2C aplikacije je sajt maloprodaje proizvoda ili usluga. • Mnogo je jeftinije otvoriti sajt nego prodavnicu. • Za preduzeća koja imaju posrednike u distribuciji, reklamiiprodaji proizvoda, B2C nije efikasan model. Elektronsko poslovanje 2004/2005

 41. B2C (Business to Customer) Elektronsko poslovanje 2004/2005

 42. B2E (Business to Employees) • E-comerce model kojim organizacija pruža servise, informacije i druge produkte svojim zaposlenima. • Zaposleni elektronskim putem naručuju sredstva i materijal koji im je poreban za rad. • Zaposleni preko ovog modela kupuju produkte organizacije sa popustom, povoljnije dobijaju osiguranje, uzimaju časove obuke. • Primeri ovog modela su: • Online training • Online banking Elektronsko poslovanje 2004/2005

 43. ELEKTRONSKO POSLOVANJE UNUTAR ORGANIZACIJE (intrabusiness) • Intrabusiness e-commerce uključuje sve organizacione aktivnosti koje obuhvataju razmenu dobara, servisa i informacija: • Između i unutar jedinica organizacije Velike organizacije imaju nezavisne jedinice koje međusobno jedna drugoj “prodaju” i “kupuju” mterijale, proizvode i usluge • Između zaposlenih u organizaciji Dodatak intranetu preko kog zaposleni mogu da “prodaju” i “kupuju” jedni od drugih. Naročito popularno na univerzitetima. Elektronsko poslovanje 2004/2005

 44. C2C (Customer to Customer ) • Nov oblik trgovine. • Potrosači trguju direktno sa drugim potrosačima. • Kompanija koja podržava ove transakcije mora naći neki ne tradicionalni način za naplatu usluge. • Cena usluge je obično mali procenat transakcije, članarina, reklamiranje ili neka kombinacija. Elektronsko poslovanje 2004/2005

 45. C2B (Customer to Business ) • Individue koje koriste Internet kako bi prodale proizvode ili pružile usluge organizacijama i-ili kako bi tražile prodavce koji nude proizvode i usluge koje su njima potrebne. www.priceline.com Elektronsko poslovanje 2004/2005

 46. B2B2C (Business to Business to Customer ) • Noviji model elektronske trgovine. • Korišćenje modela B2B koji podržava poslovanje preduzaća po modelu B2C. • Doprinosi uspehu B2B i zadovoljava potencijalnu tražnjuB2C. • Aplikacija koja povezuje jedan online katalog sa drugim može se smatrati kao B2B2C aplikacijom. Elektronsko poslovanje 2004/2005

 47. B2B2C (Business to Business to Customer) Elektronsko poslovanje 2004/2005

 48. C2B2C (Customer to Business to Customer ) • Uključuje potrošačesprovodeći transakciju sa ostalim potrošačima koristeći online preduzeće kaoposrednika. • Primer C2B2C aplikacije - www.autotrader.com. • Katalog i prodaja, novih i polovnih automobila, kao i prodaja polovnih automobila između korsnika sajta. Elektronsko poslovanje 2004/2005

 49. C2B2C(Customer to Business to Customer) www.autotrader.com Elektronsko poslovanje 2004/2005

 50. P2P (Pear to Pear) • Tehnologija koja omogućava mrežno povezanim računarima direktnu komunikaciju pri podeli resursa kao što su podaci i procesi. ( pr.C2C, B2B i B2C ) Elektronsko poslovanje 2004/2005