slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programa buvo įgyvendinama: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programa buvo įgyvendinama:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Programa buvo įgyvendinama: - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

2011-2012 m. Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje sėkmingai įgyvendinta „Olweus“ patyčių prevencijos programa. Programa buvo įgyvendinama:. Olweus programos tikslas ir trys vykdymo lygiai:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Programa buvo įgyvendinama:


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

2011-2012 m. Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje sėkmingai įgyvendinta „Olweus“ patyčių prevencijos programa

programa buvo gyvendinama
Programa buvo įgyvendinama:
 • Olweus programos tikslas ir trys vykdymo lygiai:
 • Mokyklos aplinka pertvarkyta taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai
 • 1. Mokykloje instruktorius:
  • įvertino problemos mastą;
  • surengiėkonferenciją;
  • padėjo perrašyti mokyklos taisykles;
  • Suburė supervizijų grupes;
  • mokė, kaip stebėti vaikų elgesį ir į jį reaguoti;
  • Dalyvavo koordinacinėje grupėje.
 • 2. Klasėje mokytojai:
  • Rengė mokymo planą, kuriame akcentavo bendravimą;
  • kas savaitę vedė klasės valandėles;
  • nustatė klasės elgesio taisykles, baudė už nepriimtiną elgesį;
  • Susitikdavo su mokinių tėvais.
 • 3. Individualiai:
  • visi darbuotojai pastebėję patyčias ir užkirsdavo joms kelią;
  • Buvo aptariami su patyčiomis susiję įvykiai;
  • paaiškinama skriaudėjams, koks elgesys nepriimtinas;
 • siekiant pakeisti elgesį, naudojami vaidmenų žaidimai.
slide3

Mokykla įvykdė šiuos įsipareigojimus:

 • Suskirstė mokytojų kolektyvą į 3 grupeles (po 14 žmonių vienoje);
 • Paskyrėpo 2 kiekvienosgrupelėsvadovus;
 • Sudarėsąlygaskiekvienaigrupeleisusirinkti 2 kartus per mėnesį 90-čiai minučiųgrupiniamsužsiėmimams (mokymuisiiratvejųaptarimams);
 • Paskyrė Olweus programoskoordinatoriųmokykloje;
 • Bendradarbiaujasu Olweus programosinstruktoriumi, kuris vertinapatyčiųproblemosmastąmokykloje, dalyvaujamokytojųmokymuoseir kt. ;
 • Užtikrina, kadklasiųvadovaikartą per savaitęvestų 45 min trukmėstikslinesklasėsvalandėlesauklėjamojojeklasėje, skirtaspatyčiųtemomsanalizuoti (pagalProgramojepateikiamasinstrukcijas).
slide4

Programosįgyvendinimas

 • Mokyklosinstruktorė – Jurga Ponelienė
 • Mokyklosprogramoskoordinatorė – Daiva Kunickaitė
 • Programosįgyvendinimolaikotarpis – 18 mėnesiųnuo 2011 m. lapkričio.
 • Koordinaciniskomitetas:
 • Mokyklos direktorius Juozas Varkulevičius
 • Eugenija Gečiauskienė
 • Aneta Grabauskaitė – Mikšienė
 • Meilutė Jurgulienė
 • Sandra Šimkienė
 • Programos koordinatorė direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui Daiva Kunickaitė
 • Socialinė pedagogė Bela Jokubaitienė
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irena Kvedarienė
 • Mokinys Jokūbas Ruzgys
 • Mokinė Ieva Zdichauskaitė
slide11

6-ose kl. nuo 2012-02-01 pravestos 47 klasių valandėlės

5-ose kl. nuo 2012-09-01 pravestos 26 klasių valandėlės

slide12

8-ose kl. nuo 2012-02-01 pravesta 13 klasių valandėlių

7-ose kl. nuo 2012-02-01 pravesta 30 klasių valandėlių

slide14

Ar dažnai mokytojai ar kiti suaugusieji

reaguoja į patyčias mokykloje?