slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Grażyna Antonowicz - Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Grażyna Antonowicz - Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości akademickiej „Sukces przydaje się nawet ludziom najmniej dbającym o sławę” Maria Dąbrowska. Grażyna Antonowicz - Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grażyna Antonowicz - Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ' - chet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości akademickiej „Sukces przydaje się nawet ludziom najmniej dbającym o sławę”Maria Dąbrowska

Grażyna Antonowicz - Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ

„Rola Inkubatorów Technologicznych w rozwoju przedsiębiorczości i globalizacji biznesu” 27 września 2007 roku

slide2
Nasz potencjał
 • Największa uczelnia techniczna w regionie (1500 pracowników naukowych, 20 tysięcy studentów )
 • Projekty badawczo – rozwojowe, projekty wynalazcze, zaawansowane technologie, programy komputerowe różnego typu, usługi inżynierskie, patenty i zgłoszenia patentowe, licencje, laboratoria, unikatowa aparatura
 • Duża liczba wdrożonych rozwiązań
 • Integracja zespołów badawczych z zespołami specjalistów branżowych
 • Aktywna polityka i zarządzanie własnością przemysłową
 • Rozwój i zmiany w kulturze organizacyjnej, akceptacja cech charakterystycznych dla działania i organizacji przedsiębiorstwa
slide3
Polityka wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej
 • Utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ
 • Polityka tworzenia nowych firm innowacyjnych na bazie opracowanych technologii
 • Wsparcie w tworzeniu struktury prawnej przez nabycie udziałów w spółkach
 • Polityka motywacji naukowców
 • Udostępnienie infrastruktury ( zaplecza badawczego, lokalowego, personalnego - powołanie menedżerów rozwoju)
slide4
Polityka wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej
 • Polityka struktur organizacyjnych ułatwiających profesjonalne postępowanie w procesie komercjalizacji wiedzy
 • Badania trendów naukowych – analiza nisz rynkowych – strategia komercjalizacji
 • Wprowadzenie regulacji dotyczących zarządzania własnością intelektualną na PŁ
 • Procedury uzyskiwania ochrony prawnej nowych rozwiązań i wyników prac badawczych
 • Zasady partycypacji Uczelni i twórców w korzyściach osiągniętych z komercjalizacji
slide5
Przykłady wdrażania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej
 • Projekt pilotażowy MNISW „Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej”
 • Wspólny Projekt Europejskiego Urzędu Patentowego/ Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Politechniki Łódzkiej
 • Inicjatywa technologiczna
 • Kreator Innowacyjności
slide6
Przykłady wdrażania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej
 • Patent Plus
 • Technostarterzy
 • Baza inicjatyw akademickich PARP
 • Mechanizm Wspierania Innowacyjnej Działalności Doktorantów
 • Ogólnopolska Izba MSP Wysokich Technologii
slide7
Projekt pilotażowy „Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej”
 • Tworzenie i wdrażanie uczelnianego systemu komercjalizacji technologii
 • Przygotowanie i wdrażanie procedur zarządzania własnością intelektualną
 • Tworzenie i obsługa baz danych zawierających informacje o wynikach prac badawczych
 • Usługi doradcze i szkoleniowe
 • Udział w targach i wystawach
 • Działalność informacyjno – promocyjna
slide8
Instytucje Wspierania Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ ( CITT)

 • Służy lepszemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego i technicznego w gospodarce krajowej, poprzez promowanie i wdrażanie wyników prac naukowych
 • Gromadzi informacje o realizowanych pracach badawczych - nowe technologie, wynalazki, patenty
 • Wyszukuje tematy badawcze w ostatnim stopniu rozwoju, nadające się do ewentualnej komercjalizacji
slide9
Instytucje Wspierania Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej
 • Pozyskuje podmioty gospodarcze zainteresowane badaniami, szkoleniami oraz innymi formami, które mogą być oferowane w oparciu o potencjał jednostek
 • Informuje o możliwościach transferu technologii, nakłania potencjalnych partnerów do kooperacji oraz wspiera przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie lub komercjalizację wyników pracy naukowej
 • Prowadzi szkolenia dla pracowników i studentów uczelni w kwestiach związanych z komercjalizacją opracowań naukowych oraz doradztwo w tym zakresie
 • Wspiera pracowników uczelni w próbach utworzenia własnej firmy spin-off
slide10
Ewolucja zadań i roli Uniwersytetu
 • Uniwersytet średniowieczny - zadania fundamentalne
 • Uniwersytet humboldtowski – nowe technologie, ale meta dla własności intelektualnej
 • Uniwersytet trzeciej generacji – cele cywilizacyjne - wiedza, pomysły i innowacje w służbie społeczeństwu
slide11
Definicja Przedsiębiorczości Akademickiej
 • Przedsiębiorczość akademicka w pojęciu potocznym – zachęcanie do tworzenia firm przez wszystkie osoby w jakimś stopniu związane z uczelnią
 • Przedsiębiorczość akademicka w węższym ujęciu – ograniczenie do zaangażowania pracowników nauki w tworzenie nowych przedsiębiorstw spin-off
 • Szkoła wyższa to swoiste przedsiębiorstwo, które może i powinno być dobrze zorganizowane i zarządzane
slide12
Podstawa prawna

Prawo o szkolnictwie wyższym

(z dnia 27.07.2005 art. 4 ust. 4)

„Uczelnie współpracują z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w formie działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i 14”.Absolutną nowością w przytoczonej ustawie jest artykuł 86, który umożliwia tworzenie nowych uczelnianych instrumentów transferu technologii.

slide13
Sposoby komercjalizacji wyników badań
 • Sprzedaż dóbr intelektualnych lub praw wyłącznych je chroniących, bądź ich licencjonowanie
 • Wniesienie przez uczelnię praw wyłącznych do spółki spin-off w zamian za udziały
slide14
Spin-off

Korzyści dla jednostki naukowej:

 • Większe możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania, rozłożenie ciężaru ponoszenia kosztów, przeniesienie ryzyka finansowego i gospodarczego na spółkę, źródło dochodów z tytułu komercyjnego wykorzystania praw

Korzyści dla pracowników jednostki naukowej:

 • Możliwość komercyjnego wykorzystania posiadanej wiedzy, motywacja do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, współudział we własności nowej spółki, możliwość lepszych zarobków
slide15
Bariery komercjalizacji badań
 • Zakaz obejmowania lub nabywania przez jednostki sektora finansów publicznych ( do których należą państwowe szkoły wyższe) udziałów lub akcji
 • Obowiązek nieodpłatnego udostępniania wyników projektów rozwojowych i informacji o tych wynikach podmiotom zainteresowanym ich gospodarczym wykorzystaniem ( art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania Nauki )
 • Problem utraty możliwości uzyskania praw wyłącznych, jakie mogą chronić wyniki po ich publicznym udostępnieniu
 • Problemy z oszacowaniem wartości produktów, klarownością praw własności, jak również asymetria wiedzy sprzedającego i kupującego mogą niekorzystnie wpływać na motywację tworzenia firm akademickich
 • Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej są tożsame z przeszkodami w rozwoju przedsiębiorczości w ogóle
slide16
Dobre praktyki

Największym mówcą świata jest sukces

Napoleon Bonaparte

 • Pharmena Sp. z o.o.
 • Ifotam Sp. z o.o.
 • Ichem Sp. z o.o.
slide17
Pharmena Sp. z o.o.
 • W wielu publikacjach wymieniana jako wzorcowy polski spin-off
 • Laureat IX Edycji Nagrody Specjalnej Prezydenta Miasta Łodzi „Łódź proponuje” 2006
 • „Lider Nowoczesnych Technologii” 2005

DERMENA Szampon zapobiegający wypadaniu włosów, Żel zapobiegający wypadaniu włosów, DERMENA PLUS Szampon-żel z dodatkową funkcją przeciwłupieżową, THERMI Żel pielęgnacyjno-łagodzący,  ACCOS Żel przeciwtrądzikowy, ALLERCO Krem do skóry skłonnej do podrażnień i alergii

slide18
IFOTAM Sp. z o.o.

Spółka założona w 1989 z inicjatywy

 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych (CBMiM), Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie, pracowników naukowych zatrudnionych w CBMiM

Założenia działalności Spółki

 • Transfer wyników badań naukowych do przemysłu
 • Zyski ze sprzedaży produktów i technologii

Wytwarzane substancje czynne leków:

 • Ifosfamid ( Macdafenproducent: Instytut Farmaceutyczny)
 • Pamidronian disodowy ( Pamifosproducent: Vipharm S.A.)

Leki stosowane coraz szerzej i z bardzo dobrymi wynikami w terapii nowotworowej

slide19
ICHEM Sp. z o.o.
 • Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM Sp. z o.o. powstał w 1988 roku jako wspólne przedsięwzięcie Politechniki Łódzkiej, Łódzkich, Pabianickich, Rzeszowskich i Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa"
 • Obecnie większość udziałów firmy pozostaje w rękach osób prywatnych
 • Napój sojowy, Budyń sojowy, Baton sojowy, Krówki sojowe, Kotlety sojowe , Lecytyna sojowa, Białko sojowe
slide20
Przepis na przedsiębiorczość

Przygotuj

 • * szklankę pracowitości
 • * 2 garści wiedzy i talentu
 • * 2 łyżki odwagi
 • * filiżankę zaradności
 • * łyżeczkę refleksu
 • Wszystko dokładnie wymieszać, przyprawić szczyptą szaleństwa
 • Wstawić do nagrzanego piekarnika biurokracji i przeciwności losu...
slide21
Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania.

Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca

Norman Vincent Peale

slide22
Grażyna Antonowicz

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

tel. 042 631 20 41

[email protected]

ad