Dr in andrzej jab o ski politechnika wroc awska klaster ict
Download
1 / 54

Dr in?. Andrzej Jab?o?ski Politechnika Wroc?awska & Klaster ICT - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji jako przykład modelu współpracy sieciowej w branży IT / ICT w Regionie. Dr inż. Andrzej Jabłoński Politechnika Wrocławska & Klaster ICT. III Dolnośląskie Forum Innowacji i Technologii Krobielowice 13.XII.2013. Propozycja dla P.T.słuchaczy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dr in?. Andrzej Jab?o?ski Politechnika Wroc?awska & Klaster ICT' - coy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dr in andrzej jab o ski politechnika wroc awska klaster ict

Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacjijako przykład modelu współpracy sieciowej w branży IT / ICT w Regionie

Dr inż. Andrzej Jabłoński

Politechnika Wrocławska & Klaster ICT

III Dolnośląskie Forum Innowacji i Technologii

Krobielowice 13.XII.2013


Propozycja dla p t s uchaczy
Propozycja dla P.T.słuchaczy

 • Klastry, a społeczeństwo informacyjne (w skrócie).

 • Inicjatywa klastrowa Klastra ICT we Wrocławiu.

 • Organizacja, struktura i potencjał Klastra ICT.

 • Grupy Robocze Klastra ICT – obszary kreatywności.

 • Doświadczenia z życia Klastra ICT

 • Konkluzja, czyli „memento” dla klasteringu


Dr in andrzej jab o ski politechnika wroc awska klaster ict

Cechy rozwojowe społeczeństw (T.Goban-Klas, P.Sienkiewicz)

kategoria

bogactwo produkt skala działania

podstawowy

Społeczeństwo

agrarne

ZIEMIA ŻYWNOŚĆ LOKALNA

KAPITAŁ WYROBY REGIONALNA

PRZEMYSŁOWE

Społeczeństwo

przemysłowe

Społeczeństwo

informacyjne

WIEDZA INFORMACJA GLOBALNA DANE


Historia okre le dla spo ecze stw
Historia określeń dla społeczeństw

1963-„johoka shakai”– społeczeństwo informacyjne

(Tadao Umesamo + Kenichi Koyama 1968)

1978 - społeczeństwo telematyczne (Nora + Minc)

1979 - społeczeństwo okablowane (Martin)

1996 - społeczeństwo sieciowe (Castells)


1981r martin i butler
(1981r. – Martin i Butler)

Społeczeństwo informacyjne

Generacja

Przetwarzanie

Przekazywanie

Pobieranie

Przechowywanie

Aplikowanie

Usługi

„towar

informacyjny”

Komputery

Komunikacja

Infrastruktura

Sieci

Oprogramowanie

+

=

Informacja środki techniczne sfery życia


Trendy w spo ecze stwie informacyjnym
Trendy w społeczeństwie informacyjnym

Wiedza i informacja stają się źródłem strategii

i przemian społeczeństwa,

a nowe techniki informacyjno-komunikacyjne

są podstawą myślenia technicznego decydującego

dla innowacji przemysłowych

(Daniel Bell)


Relacje sfer ycia spo ecznego i gospodarczego
Relacje sfer życia społecznego i gospodarczego

Społeczeństwo

informacyjne

Gospodarka

oparta na

wiedzy

KLASTRY

technologiczne


Cluster ang klaster
Cluster (ang.) klaster

 • klaster w biologii

 • Klaster w chemii

 • Klaster w fizyce

 • Klaster w muzyce

 • Klaster dyskowy

 • Klaster komputerowy

 • Klaster przemysłowy/technologiczny


Cluster ang klaster1
Cluster (ang.) klaster

cluster (ang) >grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster

 • klaster w biologii

  Klaster to określenie dla grupy blisko leżących genów, które kodują blisko spokrewnione białka

  (Demerec, ME, Hartman, P. Annu Rev Microbiol. 13, 377–406. 1959)


Cluster ang klaster2
Cluster (ang.) klaster

cluster (ang) >grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster

 • klaster w chemii

  Klasterto struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek, które tworzą wspólną sieć powiązań.

  Badaniem struktur klastrowych zajmuje się chemia supramolekularna.


Cluster ang klaster3
Cluster (ang.) klaster

cluster (ang) >grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster

 • klaster w fizyce

  Klaster, to metastabilne (nietrwałe) zgrupowanie nukleonów (neutronów i protonów) powstałe w jądrze atomowym


Cluster ang klaster4
Cluster (ang.) klaster

cluster (ang) >grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster

 • klaster w muzyce

  Klaster to wielodźwiękowe współbrzmienie zbudowane z bardzo małych interwałów najczęściej sekund (półtony i całe tony).

  Używany w muzyce XX wieku. Nie jest uważany za akord.


Cluster ang klaster5
Cluster (ang.) klaster

cluster (ang) >grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster

 • klaster dyskowyKlaster dyskowy (ang. allocation unit) - podstawowa jednostka przechowywania danych, składająca się z jednego lub kilka sektorów nośnikówdanych komputerowych - określona dla danego nośnika w niektórych systemach plików (np. FAT, NTFS).

  Obszar jednego klastra można wypełnić tylko jednym plikiem, nawet jeśli będzie on wypełniał klaster tylko w niewielkiej części.


Cluster ang klaster6
Cluster (ang.) klaster

cluster (ang) >grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster

 • klaster komputerowy

  Klaster komputerowy to grupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą w celu udostępnienia zintegrowanego środowiska pracy.

  Wyróżnia się klastry wydajnościowe (superkomputery)

  i klastry niezawodnościowe.


Cluster ang klaster7
Cluster (ang.) klaster

cluster (ang) >grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster

 • klaster przemysłowy/technologiczny

  .


Definicja klastra
Definicja „KLASTRA”

Klaster przemysłowy i technologiczny:

„geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm i organizacji w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę”

Porter M. E.: The Competitive Advantage of Nations (1990)


Korzy ci ze stworzenia klastra
Korzyści ze stworzenia KLASTRA

W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej, niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze.

Porter M. E.: The Competitive Advantage of Nations (1990)


Og lna struktura klastra
Ogólna struktura KLASTRA

Instytucje

Nauka

KLASTER

Biznes


Dr in andrzej jab o ski politechnika wroc awska klaster ict

Efekt synergiczny KLASTRA to:

 • dyfuzja know-how oraz rotacji kadr w ramach klastra,

 • zwiększenie produktywności w ramach klastra poprzez

  skupienie zasobów,

 • otwartość na innowacje i zdolności ich absorpcji,

 • przyciąganie nowych zasobów i przedsiębiorstw,

 • budowaniu zaufania (kapitału) społecznego.


Kreowanie klastr w technologicznych
Kreowanie klastrów technologicznych

Animator klastra

Inicjatywa klastrowa

KLASTER TECHNOLOGICZNY


Przyk ady klastr w zagranica
Przykłady KLASTRÓW - zagranica

 • Kalifornijska Dolina Krzemowa (Sillicon Valley)

 • Londyńskie City

 • Hollywood

 • Monzano – włoski klaster producentów mebli (1200 firm)

 • Sassuolo – włoski klaster producentów płytek ceram.

 • Vale dos Sinos –brazylijski klaster obuwniczy (3000 firm)

 • TelecomCity – szwedzki klaster ICT (50 firm – 5000 prac.)

 • Chemicals Northwest-angielski klaster chemiczny

  (800 firm – 43.000 pracowników + 120.000 prac. w sektorach powiązanych)


Przyk ady klastr w polska
Przykłady KLASTRÓW - POLSKA

 • Innowacyjny Klaster Generacji i Użytkowania Energii

  w Mega i Nano Skali – Wrocław

 • Klaster Dolina Lotnicza – rejony Mielca, Rzeszowa,…

 • Śląski Klaster Drzewny

 • Klaster Innowacyjna Medycyna

 • Wielkopolskie Konie i Powozy”

 • Ceramika i Turystyka Bolesławiecka

 • Klaster Producentów Mebli w Elblągu

 • Kocioł Pleszewski – Pleszew

 • …… i wiele innych


Dr in andrzej jab o ski politechnika wroc awska klaster ict

Techniki informacyjne i komunikacyjne

Zaawansowane techniki informacyjne i komunikacyjne integrują wiele obszarów wiedzy:Informatyka twarda - sprzęt komputerowy, mikroprocesory, procesory sygnałowe DSP, układy FPGA, ASIC, …Informatyka miękka - oprogramowanie, aplikacje, pakiety i systemy użytkowe, usługi informatyczne,…Teleinformatyka - sieci komputerowe i telekomunikacyjne, e-usługi, bezpieczeństwo,…Multimedia - przekaz obrazu i dźwięku, grafika komputerowa, gry komputerowe, rozrywka, ……..


Dr in andrzej jab o ski politechnika wroc awska klaster ict

Techniki informacyjne i komunikacyjne XXI wieku

 • INFORMATYKA

 • TELEINFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA

 • ELEKTRONIKA

 • INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

media

nowa jakość życia

administracja

giełda

wytwarzanie

rozrywka

zarządzanie

edukacja nieustanna

badania kosmiczne

handel

bankowość

eksploracja Ziemi

specjalizowany sprzęt medyczny

usługi

>>>???>>>

komunikacja globalna

marketing


Adresaci korzy ci p yn cych z klastra

EU

Adresaci korzyści płynących z Klastra

Obywatele

Przemysł

Gospodarka

KLASTER

Wspólnota

Wiedzy i Innowacjiw zakresie Technik Informacyjnych

i Komunikacyjnych

Miasto

Region

Studenci

Naukowcy


Inicjatywa klastrowa kr tka historia
Inicjatywa Klastrowa – krótka historia

Idea Klastra

1 spotkanie koncepcyjne

2 spotkanie i negocjacje

Utworzenie Klastra

1-sza Rada Wspólnoty

I II III IV V VI VII …………. 2007


Inicjatywa strategiczna politechniki wroc awskiej i partner w
Inicjatywa strategiczna Politechniki Wrocławskiej i Partnerów

Utworzenie we Wrocławiu i Regionie Dolnośląskim Klastra

Wspólnota Wiedzy i Innowacji

w Zakresie

Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

5 czerwca 2007r. we Wrocławiu


Podpisanie um w partnerskich klastra sala senatu politechniki wroc awskiej 5 czerwca 2007 i dalsze
Podpisanie Umów Partnerskich KlastraSala Senatu Politechniki Wrocławskiej - 5 czerwca 2007 i dalsze


Logo i nazwa klastra
Logo i nazwa Klastra

Wspólnota Wiedzy i Innowacji

w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

Nazwa skrócona: „KLASTER ICT”

www.ict-cluster.wroc.plCele klastra wsp lnota wiedzy i innowacji
Cele Klastra –Wspólnota Wiedzy i Innowacji

 • Kooperacja nauki, gospodarki i samorządu.

 • Opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technik informacyjnych i komunikacyjnych.

 • Kształcenie specjalistów w najnowszych technologiach informatycznych.

 • Integracja Uczelni, Przedsiębiorców, Samorządu.

 • Przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska i kraju.

 • Absorbcja środków z funduszy europejskich.


Dr in andrzej jab o ski politechnika wroc awska klaster ict

Partnerzy KLASTRA ICT Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych(74 Partnerów - stan na 13 grudnia 2013)


Dr in andrzej jab o ski politechnika wroc awska klaster ict

 • Klaster ICT - Wyższe Uczelnie i Szkoły (8)

 • Politechnika Wrocławska (koordynator Klastra)

 • Politechnika Śląska w Gliwicach

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • Uniwersytet Wrocławski

 • Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu

 • Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu


Dr in andrzej jab o ski politechnika wroc awska klaster ict

 • Klaster ICT - Instytucje badawczo-rozwojowe (2)

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+

 • Klaster ICT - Instytucje samorządowe (2)

 • Gmina Wrocław

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Dr in andrzej jab o ski politechnika wroc awska klaster ict

 • Instytucje otoczenia biznesu (10)

 • Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

 • Bank Zachodni WBK SA

 • Centrum Wspierania Projektów Europejskich Sp. z o.o.

 • Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju

 • FUNDACJA "LEM" w Warszawie

 • FUNDACJA "MANUS"

 • Kancelaria Prawna LEXTRA Paszkowski, Wiliczkiewicz, Zielonka, Maciejewski Sp. k.

 • Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie

 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Porozumienia Uczelni Wrocławskich "PUWR"

 • Wrocławski Park Technologiczny S.A.


Dr in andrzej jab o ski politechnika wroc awska klaster ict

 • Klaster ICT - Firmy i przedsiębiorstwa (52)

 • Better Poland Sp. z o.o.

 • Biuro Inżynierskie SOFTECHNIK Sp. A.K.

 • CerticoWebsolution Sp. z o.o.

 • Cinterion Wireless Modules Poland Sp. z o.o.

 • CMSMirage Sp. z o.o.

 • Comarch S.A.

 • CONTIUM S.A.

 • CUBE.ITG S.A.

 • Divante Sp. z o.o.

 • Exaity Group Sp. z o.o.

 • Grinns.c.

 • Healthcare Technologies Solutions Polska Sp. z o.o.

 • HUMAN DIALOG Sp. z o.o.

 • HyperCREW Sp. z o.o. w Nowym Sączu

 • IMMD Health Sp. z o.o.

 • INSERT Sp. z o.o.

 • IT Kontrakt Sp. z o.o.

 • ITeam S.A.

 • KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o.

 • KOMPOZYTY Sp. z o.o. w Oławie

 • KPI360 Sp. z o.o.

 • MICROSOFT Sp. z o.o. w Warszawie

 • MONITECH Sp. z o.o.

 • MRC Doltech Sp. z o.o.

 • Neurosoft sp. z o.o.

 • Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. w Warszawie

 • NQI Polska Sp. z o.o. w Raszynie

 • OPTOSOFT Sp. z o.o.

 • PGS Software S.A.

 • PSI - Projektowanie Systemów Informatycznych

 • Research & Engineering Center Sp. z o.o.

 • RHINO Sp. z o.o.

 • S&T Software Development Sp. z o.o.

 • Siemens Enterprise Communications Sp. z o.o. w Warszawie

 • Siemens Sp. z o.o. w Warszawie

 • SISCO IT GROUP POLSKA Sp. z o.o.

 • SMT Software Sp. z o.o.


Dr in andrzej jab o ski politechnika wroc awska klaster ict

 • Klaster ICT - c.d. Firmy i przedsiębiorstwa (52)

 • SOLSOFT Software Development s.c.

 • STARWARE Sp. z o.o. w Miękini

 • STERMEDIA Sp. z o.o.

 • Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce

 • Telefonia DIALOG S.A.

 • THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

 • Tieto Poland Sp. z o.o

 • Transition Technologies S.A. w Warszawie

 • Trusted Information Consulting Sp. z o.o. w Warszawie

 • UNIT 4 Software Engineering Sp. z o.o.

 • UNIT 4 TETA S.A.

 • VEGANET Sp. z o.o.

 • VOLVO Polska Sp. z o.o.

 • VRATIS Sp. z o.o.

 • WASKO S.A. w Gliwicach


Struktura organizacyjna klastra ict
STRUKTURA ORGANIZACYJNA Klastra ICT

Klaster WSPÓLNOTA WIEDZY I INNOWACJI

Rada Wspólnoty

REGION

Komitet Sterujący

Wyższe

Uczelnie

KONSORCJA

Eksperci

Liderzy

projektów

Centra

Naukowe

Podmioty

Gospodarcze

Samorząd

GR1

GR2

GR3

GR4

GR5

GR6

GR7

GRn

GR= Grupy Robocze


Struktura organizacyjna klastra ict1
STRUKTURA ORGANIZACYJNA Klastra ICT

KLASTER ICT

Rada Wspólnoty – 74 Partnerów

 • Przewodniczący Rady – prof.Tadeusz Więckowski

 • 73 Przedstawicieli Partnerów

Komitet Sterujący - 10 osób

 • Przewodniczący Komitetu – prof.Czesław Smutnicki

 • Sekretarz Komitetu

 • 8 Członków Komitetu

  (w tym Przedstawiciel Samorządu Studenckiego)


Grupa robocza gr struktura
Grupa Robocza (GR) - struktura

Inicjator GR

Grupa Robocza

Lider /z-ca Lidera

Koncepcje

projektów

Partner1

Projekty

Finanse

(źródła)

Konsorcja

n-Partnerów

Klastra

wyniki

Partner2

Partner3

Partner4

Partner5

Partner n


Grupy robocze r d o projekt w 1
Grupy Robocze – źródło projektów (1)

Wspólnota Wiedzy i Innowacji


Grupy robocze r d o projekt w 2
Grupy Robocze – źródło projektów (2)

Wspólnota Wiedzy i Innowacji


Grupy robocze r d o projekt w 3
Grupy Robocze – źródło projektów (3)

Wspólnota Wiedzy i Innowacji

Systemy kierunkowania uwagi

w analizie danych.

Grinn s.c.

GR16


Struktura realizacyjna projekt w
Struktura realizacyjna projektów

WSPÓLNOTA WIEDZY I INNOWACJI

INNOWACJE

POTRZEBY

POMYSŁY

ROZWÓJ

(1)

KONSORCJA

PROJEKTY

(2)

PROJEKTY

(n)

PROJEKTY

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA


Istota dzia a klastra
Istota działań Klastra

Wspólnota Wiedzy i Innowacji stanowi platformę dla realizacji i pozyskiwania środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne, badania naukowe oraz działania mające związek z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych i teleinformatycznych.


Przyk adowe dzia ania w klastrze ict
Przykładowe działania w Klastrze ICT

 • Cykl otwartych tematycznych sympozjów i konferencji z udziałem Partnerów Klastra.

 • Patronat nad Krajową Konferencją Inteligentnych Systemów Budynkowych.

 • Klaster jako katalizator projektów współrealizowanych przez Partnerów Klastra.

 • Współpraca i wymiana doświadczeń z Klastrami zagranicznymi.

 • Ciągły strumień informacji o konkursach, źródłach finansowania, poszukiwaniach partnerów, szkoleniach specjalistycznych i inne.

 • Organizacja międzynarodowego konsorcjum „iMIC”– udział w konkursie na Węzeł Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji.


Inicjatywa w 2009r politechniki wroc awskiej i klastra ict
Inicjatywa w 2009r. Politechniki Wrocławskiej i Klastra ICT

Utworzenie międzynarodowego konsorcjum iMIC:

„Innovation Megainformation and Communication”

zawierającego 141 podmiotów z 25 krajów Europy, które złożyło

wniosek konkursowy o organizację

Węzła Wiedzy i Innowacji (KIC)

w ramach Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji (EIT)

w zakresie „Future Information and Communication Society”

Liderem został duński Uniwersytet w Aalborg, a Klaster ICT odpowiadał za przygotowanie Co-location Center Polska (1 z 6-ciu)

skupiający podmioty z Polski, Austrii, Łotwy i Litwy.

Niestety konkurs wygrało inne konsorcjum „EIT ICT Labs” wspierane przez wielkie firmy IT m.in. ze Skandynawii, Niemiec, Francji.


Memento dla klasteringu
„memento” dla klasteringu

 • Zaadaptować myślenie strategiczne i przyjąć długookresową perspektywę działania klastra.

 • Zachęcić do inicjatywy klastrowej kluczowe podmioty klastra.

 • Animator inicjatywy klastrowej powinien być wolny od konfliktu interesów.

 • Niebezpieczne są działania zmierzające do ograniczenia wzajemnej konkurencji podmiotów w klastrze.

 • Ryzykowne dla klastra jest zamknięcie się na inne podmioty.

 • Niebezpieczna jest zbytnia orientacja na pozyskanie subsydiów publicznych oraz ukierunkowanie działań pod kątem dostępnych programów wsparcia.

 • Wypracować markę klastra i świadomie budować jej pozytywny wizerunek.

 • Warto dużą wagę położyć na budowanie bliskich relacji i częstych kontaktów między partnerami klastra.


Klaster ict struktura otwarta
Klaster ICT – struktura otwarta

Partnerzy

Wspólnoty i Innowacji

w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

zapraszają Wszystkich,

którym rozwój Regionu Dolnośląskiego i Polski,

innowacje i współpraca są bliskie,

do przystąpienia do Klastra.


Zamiast konkluzji proponowana filozofia dzia ania spo ecze stwa informacyjnego

ORGANIZACJA

KAPITAŁY

Innowacyjny

PROJEKT

WDROŻENIE

WIEDZA

i informacja

Zamiast KONKLUZJI – proponowana filozofia działania społeczeństwa informacyjnego


My l dla tw rc w innowacji
Myśl dla twórców innowacji

„Nie odkrywa się nowych lądów bez pogodzenia się ze straceniem z oczu wybrzeża na bardzo długi czas”

Andre Gide

1869-1951

prozaik francuski

Laureat literackiej Nagrody Nobla w 1947r.


Dr in andrzej jab o ski politechnika wroc awska klaster ict

Dziękuję za uwagę.

Dziękuję Państwu za uwagę