Download
obesitas op de recovery n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obesitas op de recovery PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obesitas op de recovery

Obesitas op de recovery

222 Views Download Presentation
Download Presentation

Obesitas op de recovery

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Obesitas op de recovery Marlous Huijzer AIOS anesthesiologie UMC Utrecht

 2. Inzichten • Toegenomen arbeid hart en longen • Verhoogde kans metabool syndroom • Verhoogde kans op DVT of longembolie • Obesitas hypoventilatie syndroom • Algoritme lastige luchtweg • Dosering medicatie niet per kg lichaamsgewicht

 3. Geschiedenis

 4. BMI= gewicht in kg/lengte²

 5. Prevalentie morbide obesitas wereldwijd

 6. Voorbeeld doet volgen…

 7. Gevolgen van obesitas • 2-8% van de zorgkosten • 10-13% overleden aan de gevolgen van obesitas

 8. In de kliniek.. • Oorzaken overlijden: • Longembolie (30%) • Cardiaal (27%) • Naadlekkages/wondproblemen (21%)

 9. Mannen hoger overlijdensrisico dan vrouwen • Meer intra-peritoneaal vet • Vaak hogere BMI -> meer comorbiditeit

 10. Pathofysiologie hart • Toegenomen slagvolume + hartfrequentie • Verhoogde cardiac output (0.1L/min/kg overgewicht) • Hypertensie • Concentrische hypertrofie hartspier • Verhoogde O2 consumptie • Systolische/diastolische dysfunctie • Cardiomyopathie

 11. Pathofysiologie long • Verminderde thoraxcompliance • Hoogstand diafragma

 12. Kleiner teugvolume, hogere ademfrequentie • Afgenomen FRC, expir.reservevolume en residuaal volume -> tot onder closing capacity • Atelectasevorming! • Ventilatie-perfusiestoornissen • Neemt toe in liggende houding • 4x verhoogde O2 behoefte van het lichaam

 13. Obstructief slaap apnoe syndroom • >40% heeft OSAS • Obstructie van de bovenste luchtwegen • Verhoogde kans op pulmonale hypertensie • Verhoogde kans cardio-vasculaire morbiditeit

 14. STOP-BANG • S(nore) Snurkt u? Snurkt u luid? • T(ired) Bent u overdag moe? Valt u overdag zomaar in slaap? • O(bserved) Heeft u partner gemerkt dat u stopt met ademen tijdens de slaap? • P(ressure) Bent u bekend met een hoge bloeddruk?

 15. B(ody Mass Index) >35 • A(ge) >50 jaar? • N(eck omvang) >40 bij vrouwen, 43 cm bij mannen? • G(ender male) mannelijk geslacht?

 16. Pulmonale hypertensie • Verhoogde cardiac output geeft verhoging van de bloeddruk • Agv hypoxie ontstaat vasoconstrictie in de longen • Druk >25mmHg • Agv OSAS en overgewicht soms reversibel! • Gevolgen: rechter pompfalen

 17. Obesitas hypoventilatie syndroom (Pickwick syndroom) • Belangrijke complicatie van ernstig overgewicht met verhoogde mortaliteit! • Verminderde ventilatoire reactie vanuit hersenen • Chronische alveolaire hypoventilatie overdag • PaO2 <70mmHg, PaCO2 >45 mmHg • Geen andere oorzaken voor de hypoventilatie • 90% heeft OSAS

 18. Symptomen OHS • Moeheid • Veel slapen • Ochtendhoofdpijn • Behandeling: • chronische niet-invasieve positieve drukbeademing • gewichtsreductie

 19. Metabool syndroom; • Obesitas • Hypertensie • Diabetes mellitus • Agv metabool syndroom een extra toegenomen risico op DVT/longembolie

 20. Op de OK

 21. Kapbeademing • Soms erg lastig • Groter hoofd • Stijvere nek • Collaberen luchtwegen door vetdeposities hals en thorax • 3 min. preoxygeneren met 100% O2 en evt CPAP • Cave verminderde respiratoire reserves

 22. De lucht weg..?

 23. Positionering!

 24. Maak het jezelf makkelijk..

 25. Dosering medicatie

 26. Dosering medicatie • Meeste doseringen ahv Lean body weight of Ideal body weight, een enkele obv Totale gewicht; • Opiaten LBW • spierverslappers IBW • paracetamol LBW • sugammadex TBW + 40% • morfine IBW

 27. Problemen op Recovery • ALLES wat elke andere patiënt ook kan krijgen • Oa pijn, cardiaal, respiratoir, metabool • Gezien pathofysiologische veranderingen bij obesitas hogere kans op problemen met hart en longen • Trombo-embolische processen

 28. Sufheid • Verminderde spiertonus • Dichtvallen luchtweg, mn bij OSAS • Verminderde ademprikkel bij medicatie • Hypoxie • Hypercapnie

 29. Postoperatieve problemen verkleinen • Spierverslapping controleren ahv neuromonitoring; zo nodig antagoneren • Patiënt in halfzittende houding, wakker detuberen • Bewaakte plek voor patiënt met OSAS en/of OHS

 30. Goede pijnstilling! • Voorkomen van pulmonale complicaties • Doel: adequate pijnstilling zonder bijwerkingen en snelle mobilisatie • Multimodale en opiaatsparende technieken • Epiduraal, wondinfiltratie, regionaal block • Denk aan ketamine, dexmedetomidine of lidocaine iv

 31. Inzichten • Toegenomen arbeid hart en longen • Verhoogde kans metabool syndroom • Verhoogde kans op DVT of longembolie • Obesitas hypoventilatie syndroom • Algoritme lastige luchtweg • Dosering medicatie niet per kg lichaamsgewicht